Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

”Högavlönade män i Djursholm är vinnarna”

Finansminister Magdalena Andersson (S).
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kommuner med högt flyktingmottagande får dela på 80 miljoner kronor, enligt budgeten, utöver de övriga statsbidragen.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Journalister tar del av budgetpropositionen för 2020 på Finansdepardementet i Stockholm.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kristdemokraterna kallar budgeten för spretig och och riktar skarp kritik mot att det är höginkomsttagare som gynnas av den.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Vänsterpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulla Andersson kommenterar regeringens budgetproposition under en pressträff i regeringens presscenter i Stockholm.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Flygbild över villor med sjötomt på en udde i Djursholm.
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT / TT NYHETSBYRÅN
Regeringen sätter press på bankerna och kräver att det ska finnas kvar kontanter på landets bankkontor.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL
Regeringen har sedan tidigare föreslagit att vissa banker med verksamhet i Sverige ska tillhandahålla kontanttjänster (kontantuttag och dagskasseinsättningar) i betryggande utsträckning i hela Sverige.
Foto: MALIN LÖÖF
1 / 8

Två tydliga vinnare i budgeten: högavlönade män och pensionärer.

Plånboksreformer riktade mot barnfamiljer lyser med sin frånvaro.

– Det är knappast en budget som kommer påverka börsen eller svensk ekonomi, säger privatekonomen Frida Bratt.

Här är vinnarna i höstbudgeten 2019 – och förlorarna som satts på paus.

Finansministern: ”Stora reformer för våra äldre”

”Plånboksreformerna borta”

Frida Bratt, privatekonom på Nordnet, beskriver budgeten finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade på onsdagen som ”duttig”.

– Det är tydligt att plånboksreformerna i budgeten är resultatet av fyra partiers starka viljor, där L exempelvis får igenom sin profilfråga slopad värnskatt. C fick sänkt skatt för glesbygdsbor och sänkt arbetsgivaravgift för unga, miljöpartiet fick en ny version av friår. Då är det inte så konstigt att klassiska plånboksreformer som vi de senaste åren har sett komma från vänsterhåll, som höjt underhållsstöd och höjt barnbidrag, inte får utrymme, säger Frida Bratt.

Det var på förhand givet att pensionärerna skulle gynnas i budgeten.

– Partierna tävlar om att vinna just pensionärernas röster i valet och samtliga utlovade att slopa skatteklyftan mellan lön och pension. Nu blir det dock inte riktigt så, eftersom ett infört jobbskatteavdrag från M/KD-budgeten gör att skatteklyftan trots skattesänkningen består, säger Frida Bratt.

En av nyheterna i budgeten handlar om pengar till utsatta kommuner.

Regeringen föreslår att 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar ska få ta del av en särskild pott på en halv miljard. Kommuner som har tagit emot många flyktingar får 80 miljoner kronor ytterligare att dela på. Som riksdagen redan har aviserat så höjs de generella statsbidragen med 5 miljarder kronor för 2020.

– Det är knappast en budget som kommer påverka börsen eller svensk ekonomi. Färska siffror från igår visar att arbetslösheten stiger oväntat fort och att vi är på väg in i en avmattning, och då kommer nog ropen efter större stimulerande reformer komma, menar Frida Bratt.

Statsvetaren: ”Socialdemokraterna har fått vika ner sig”.

Här är grupperna som gynnas av budgeten

1. Höginkomsttagare

 De som tjänar över 58 600 kronor får slopad värnskatt och det är en reform som nog kommer kännas i plånboken. I snitt handlar det om en skattesänkning på 17 000 kronor. Tjänar man så mycket som 1,5 miljoner per år sänks skatten med 39 110 kronor. Det här är L:s profilfråga, och ett krav från partiet för att gå med på regeringsbildningen.

– Det är inte helt lätt att motivera åtgärden för Socialdemokraterna, i förra mandatperioden trappade man ju ned jobbskatteavdraget för de med inkomster över 50 000 och sänkte brytpunkten. Nu får de högavlönade mer igen, konstaterar Frida Bratt.

Statistik från SC, som presenteras i budgetpropositionen, visar hur olika inkomstgrupper får del av skatterelaterade förändringar:

Diagrammet visar att stapeln tar ett rejält kliv för höginkomsttagare, och att det i den gruppen är övervägande män som drar nytta av reformen.


2. Pensionärer

Skatten sänks för pensioner över 17 000 kronor, vilket kan tyckas orättvist. Då får man komma ihåg att skatten för de med lägre inkomster än så har sänkts. Hur mycket skattesänkningen sedan kommer kännas i plånböckerna för pensionärerna är en annan fråga, men det är principiellt viktigt att lön och pension beskattas lika. Samtidigt får garantipensionärerna lite mer i form av 200 kr i högre pension samt höjt tak för bostadstillägg.

– Det är dock fortfarande väldigt, väldigt många pensionärer som har rätt till bostadstillägg men som inte vet om att de har rätt till det. Och det är ett problem, säger Frida Bratt.

3. Glesbygdsbor

Glesbygdsbor är både vinnare och förlorare på samma gång kan man säga. C får igenom sänkt skatt för glesbygdsbor med i snitt 137 kronor i månaden. 

– Samtidigt behåller man överindexeringen med två procentenheter på bensinpriset men sänker skatten, en ganska komplicerad manöver där resultatet i slutändan blir en höjning med 15 öre vid pumpen.

4. Den som ska flytta

Uppskovstaket, hur stor del av vinsten som får skjutas upp vid bostadsaffär, återinförs efter att ha slopats under en fyraårsperiod men samtidigt dubblas det till 3 miljoner kronor. Personligen har jag svårt att förstå poängen med återinförandet, eftersom taket ändå höjs. 

– Jag tycker också man kan säga att den som ska flytta är både vinnare och förlorare. Tyvärr dröjer slopad uppskovsränta, säger Frida Bratt.

5. Inkomsttagare

Inkomsttagare får möjlighet till så kallad utvecklingstid, en ny version av friår. Ungdomar får eventuellt lättare till en anställning när arbetsgivaravgiften för unga sänks. 

Centerpartiet: ”En skattesänkarbudget”

Flera utlovade reformer har satts på paus:

• Slopad uppskovsränta 

Slopad uppskovsränta utlovades i januariöverenskommelsen och är en mycket viktig åtgärd för att lossa på inlåsningarna på bostadsmarknaden som kommit framför allt sedan amorteringskraven införts. Slopandet utlovades ”i närtid”. I veckan fick vi besked om att L ser detta framför sig första om några år.

– Det är olyckligt, många står i valet och kvalet om de ska betala av skatten eller skjuta upp den. Eller ta ett lån för att betala av den, vilket ju är mer fördelaktigt i dessa lågräntetider då bolåneräntan på skatteskulden är betydligt lägre än räntan på uppskovet, säger Frida Bratt.

Oscar Sjöstedt (SD): ”Budget utan särskilt fokus”

 • Familjeveckan

Socialdemokraterna utlovade fem extra dagar föräldraledigt, som dock blev tre i januariavtalet. De är nu under utredning.

– Min gissning är att förslag av denna typ kommer först senare i mandatperioden, det brukar vara så att man helst vill lägga plånboksvänliga budgetar tätt inpå val. Det såg vi exempelvis när S införde det gamla vallöftet om höjt barnbidrag i den sista budgeten under förra mandatperioden, säger Frida Bratt.

Di:s reporter om budgeten: ”Skattesänkningar för 15 miljarder”.

 • ”1000 kr mer till pensionärerna”

I valrörelsen 2018 föreslog Socialdemokraterna höjd pensionsavgift, från dagens i praktiken 17,21 till 18,5.

– Detta var ett mycket viktigt förslag för att höja pensionerna med ”1000 kronor” som utlovades under Almedalsveckan 2018, tillsammans med andra förslag som sänkt skatt och höjd garantipension. Men sedan sommaren 2018 har vi inte hört mycket mer om den höjda pensionsavgiften, säger Frida Bratt.

FAKTA: PLÅNBOKSFÖRSLAGEN HÖSTBUDGETEN 2019

Plånboksfråpgorna i budgeten har i flera fall varit kända sedan tidigare:

 Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar är tillfälligt slopat. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kronor permanent.

 Regeringen vill införa en skatt på plastbärkassar för att begränsa förbrukningen till max 40 plastkassar per person och år.

 Värnskatten avskaffas, det vill säga den extra skatten för personer med hög inkomst.

 Sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Förslaget berör en miljon pensionärer.

 Ett lika välkänt som omdiskuterat budgetförslag handlar om sänkta skatten på drivmedel. I konkreta tal innebär sänkningen en höjning på mellan 10–15 öre per liter efter indexuppräkningen återinförs.

 Man vill också inför krav på elektronisk betalning för att få använda rut- och rot-avdrag.

FAKTA: ARBETSLÖSHETSFÖRSLAGEN I HÖSTBUDGETEN 2019

Flera poster riktas mot arbetslösheten.

 Det omdiskuterade MP-förslaget om utvecklingstid för anställda läggs som förslag.

 Förstärkt avdrag för forskning och utveckling samt ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete.

 Totalt föreslås nästan 1,3 miljarder kronor för att fler ska rustas för arbete, bättre integration, en fortsättning av utbyggnaden av Kunskapslyftet och en aktiv näringspolitik.

FAKTA: MILJÖFÖRSLAGEN I HÖSTBUDGETEN 2019

Bland miljösatsningarna märks 100 miljoner i biogasstöd, 500 miljoner kronor mer till solcellsstödet i höständringsbudgeten och satsningar på skogsnäring och hållbart skogsbruk.

 Det tillsätts också utredning om övergödning av Östersjön där man även ska öka det internationella samarbetet.

 Andra miljöåtgärder som föreslås handlar om klimatdeklaration vid uppförande av byggnader, 70 miljoner kronor avsätts för för att gynna pollinerande insekter och landets vandringsleder ska rustas upp.

 Dessutom görs satsningar på det man kallar värdefull natur samtidigt som det tillförs mer pengar till klimatbonusbilar och för utbyggnad av snabbladdning längs större vägar.

FAKTA: VÄLFÄRDSFÖRSLAGEN I HÖSTBUDGETEN 2019

Satsningarna på välfärden innefattar flera punkter, vilka fler varit kända sedan tidigare:

• Statens stöd till kulturskolan återinförs.

• Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

• Skolpaket för att alla elever ska lära sig mer.

• Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre.

• 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård.

• Satsning på lärarassistenter fördubblas.

• Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor.

• Kompensation till landstingen för vårdmoms.

FAKTA: LANDSBYGDSFÖRSLAGEN I HÖSTBUDGETEN 2019

Landsbygdsfrågorna hade inför budgeten fått stor uppmärksamhet, bland annat via Centerns förslag om sänkt skatt för invånare i 80 utsatta glesbygdskommuner.

 I budgetpropositionen för 2020 föreslås ett fortsatt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta områden. I budgetpropositionen föreslås att stödet ska tillföras ytterligare 35 miljoner kronor 2020–2022.

 Nya satsningar kring järnvägsunderhåll och vägar anges också i budgeten, liksom investeringar i bredband.

• Investeringsstöd för fler hyresbostäder och bostäder för studerande i hela landet.

• Nya servicekontor.

• Fortsatt förstärkt driftstöd till små butiker i sårbara och utsatta glesbygder.

• Budgetsatsning för att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft.

• Grön skatteväxling – skattereduktion för boende i vissa geografiska områden.

 Dessutom görs extra satsningar på nattåg för att underlätta resor till kontinenten.

 Till landsbygdsförslagen kan man möjligen även räkna in regeringens krav på att  säkerställa att det finns kvar kontanter på landets bankkontor.

20 miljoner avsätts i budgeten för gynna utsatta grupper som lever i digitalt utanförskap, exempelvis äldre. Tre myndigheter berörs av anslaget: Post- och telestyrelsen (15 miljoner i extra anslag), Tillväxtverket (5 miljoner i extra anslag) och Finansinspektionen.

FAKTA: RÄTTSSÄKERHETSFÖRSLAGEN I HÖSTBUDGETEN 2019

Den kanske allra hetaste frågan handlar om brott och säkerhet.

I budgeten skriver man att ”kampen mot brottsligheten och dess orsaker intensifieras” och lyfter fram följande förslag:

• Regeringen föreslår ny modell för beräkning av biståndskostnader för asylsökande och skyddsbehövande, där grupper av asylsökande skyddsbehövande under första året i Sverige hamnar inom biståndsramen. Åtgärden ska leda till en besparing på 300 miljoner jämfört med 2019.

• Förstärkning av penningtvättstillsynen och andra åtgärder mot penningtvätt.

• Satsningar på ett stärkt rättsväsende och ökad trygghet, vilket i pengar handlar om att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse tillförs totalt ca 700 miljoner kronor under 2020. Från och med 2022 beräknas satsningen uppgå till drygt 1,4 miljarder kronor årligen.

• Satsning mot rasism och för hbtq-personers lika rättigheter.

Andra satsningar handlar om jämställdhet, förebyggande verksamhet för brott i arbetslivet och åtgärder för att bekämpa välfärdsfusk.

FAKTA: FÖRSVARSFÖRSLAGEN I HÖSTBUDGETEN 2019

 Regeringen föreslå som bekant att tillföra försvaret fem miljarder kronor år 2022. Satsningen aviseras i budgetpropositionen för 2020 och finansieras fullt ut genom en bankskatt.

 Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Vänsterpartiet: ”Klart man blir upprörd”

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!