Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vattenfall granskas efter kaoset i stormen Alfrida

Vattenfall hade fler än 8 000 drabbade utan el på torsdagen. Foto: / IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ JOHAN JEPPSSON
En vanlig syn efter Alfridas härjningar. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ett träd plockar vägen på Ingarö efter stormen Alfrida. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nu ska Vattenfalls agerande efter Alfridas härjningar i Roslagen granskas.

Det är tillsynsmyndigheten som reagerat över att tusentals elkunder tvingas vänta strömlösa i veckor efter stormens härjningar.

– Lagen talar om ett dygn, säger Tommy Johansson, avdelningschef för Elmarknadsinspektionen.

Det är nätföretagens långa tid för att få tillbaka strömmen till tusentals elkunder som nu får Elmarknadsinspektionen att reagera.

Elmarknadsinspektionen anser att den långa tiden inte är acceptabel.

– Under 2017 var det färre än 1 000 kunder som hade avbrott i mer än 24 timmar. Nu är det tiotusentals kunder som har avbrott längre än så. Därför överväger vi att göra en särskild granskning mot de nätföretag som berörs, säger Tommy Johansson, avdelningschef för Elmarknadsinspektionen.

Vattenfall säger sig inte ha något emot en granskning.

– Om Elmarknadsinspektionen vill göra en tillsyn så välkomnar vi det, sa Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution, när bolaget på torsdagen redovisade läget vid en presskonferens i Norrtälje.

 

Alfridas härjningar har slagit hårt

Sviterna efter Alfridas härjningar i framför allt Roslagen är fortfarande i allra högsta grad påtaglig för tusentals elnätskunder som står utan el.

Flera öar i Roslagens skärgård är helt eller delvis strömlösa. Tjockö, med drygt 40 fast boende tillhör de hårdast drabbade där Vattenfall i den senaste prognosen lovar att alla öbor ska få strömmen tillbaka senast den 25 januari - 23 dagar efter att Alfrida slog till.

Höggravida Ida beredd att ge sig av från Tjockö

En av Tjockös strömlösa var höggravida Ida Fogelström med familj som levt utan ström sedan Alfrida slog till den 2 januari. När de under torsdagskvällen fick tillbaka strömmen var de inne på det åttonde dygnet utan el.

– Nästa torsdag ska jag föda. Vi är vana vid strömavbrott, men inte så här länge, säger Ida, som är både född och uppväxt på Tjockö.

Höggravida Ida Fogelström på Tjockö, , med sambon Mikael Mastvik, dottern Indra och hunden Elton. Foto: Privat

Nervöst?

– Lite irriterande. Men vi är lite förberedda med vedspis. Vi har fått låna ett elverk så att vi kan köra frysen några timmar. Det går, men det är lite omständigt.

Några andra öbor har fått elen tillbaka.

–  Jag som bor på nordvästra sidan fick el igen efter sju dagar. Men det är fortfarande en del som inte har någon ström, säger Renée Eklind.

Hur klarar de sig som fortfarande är utan el?

– Några har elaggregat som de kan göra. Några har sina vedspisar och kaminer kvar. Det är många som lämnat ön och flyttat in till barnen på fastlandet.

Var tvungen att tömma frysarna

– Värst var det nästan för vår lilla butik. Vi var tvungna att tömma alla frysar för tusentals kronor. Det var varor som hade tinat och inte klarat sig. Men vi har försökt hålla ett litet bassortiment.

Renée Eklind, hård prövad öbo på Tjockö. Foto: PRIVAT

Butiken har fungerat som öns informella ledningscentral.

– Vi hade en 90-årig dam vars skorsten blåste av i stormen. Hon kunde då inte använda spisen. Men vi löste det med en gasolvärmare och goda grannar, säger Renée Eklind.

Hårdast utsatt i Roslagen är statliga Vattenfall som har flest drabbade kunder.

Den bistra sanningen stod klar på torsdagsmorgonen då Norrtälje kommun hade kallat samman berörda aktörer - däribland Vattenfall - för att informera om läget.

 

Vattenfalls plan sprack

Vattenfalls egen plan om när kunderna ska ha elen tillbaka har spruckit.

– Vi har 8 300 kunder som saknar el efter stormen Alfrida. De tidigare prognoserna som vi har lämnat har angivit att de flesta kunderna på fastlandet skulle ha tillbaka den 10 januari och på öarna utanför fastlandsförbindelse 18-25 januari.  Nu på morgonen så har vi flyttat fram prognosen till mellan den 11 och 25 även alla kunder, sa Eva Viklund, chef för Vattenfall eldistribution.

Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution, medger att kaoset efter Alfridas härjningar är värre än vad företaget tidigare trott. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Läget för Vattenfalls nät var betydligt värre än vad man från början anat.

Elnätet mycket svårt skadat

– Ju mer vi arbetar desto mer insikt får vi att vårt elnät är mycket svårt skadat och kräver omfattande reparationer. Elnätet behöver byggas upp från grunden på vissa ställen och vi arbetar därför med tillfälliga lösningar där det är möjligt, sa Annika Viklund på Norrtälje kommuns presskonferens.

Vattenfalls egen kriskarta över elkaoset i Norrtälje kommun på torsdagseftermiddagen. Varje röd punkt visar en plats för pågående elavbrott.

Tillsynsmyndigheten, Elmarknadsinspektionen, väntas inom de närmaste dagarna ta  det formella beslutet att granska vad som egentligen hände när elnätet brakade samman under Alfridas härjningar.

Det finns gott om fallande träd över elledningar efter Alfridas stormhäjningar, Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det är nämligen inte så enkelt att det bara är stormen, det kan vara träd som fallit över ledningarna, solpar som brutits av. Så vi vill ha ett heltäckande underlag för att se om nätföretagen kan göra något mer för att undvika sådana här avbrott framöver, säger Tommy Johansson på Elmarknadsinspektionen.

Gräva ner ledningarna?

- Det går inte att investera bort alla elavbrott i hela Sverige. Det blir för dyrt för oss kunder, det är ingen som vill betala det. Men frågan är om det går att göra mer.

 

Ersättning vid strömavbrott

Elkunder har rätt till ersättning om elöverföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.

Ersättningen beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst ett minimibelopp utifrån en procentsats av prisbasbeloppet.

De olika ersättningsbeloppen gäller för avbrott längre än 0,5, 1 eller 2 dygn och så vidare upp till 12 dygn.

Vid 12–24 timmars avbrott ges ersättning för 12,5 procent av den årliga elnätskostnaden, dock minst 1 000 kronor.

Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad. Dock lägst 13 000 kronor.

Källa: Vattenfall