Stor guide: Så får du ersättning för din resa

Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
Oftast går det smidigt och smärtfritt att flyga – men ibland går det fel och då kan du söka kompensation.
Foto: Shutterstock
Vintertid är snö och kyla det stora problemet för tågtrafiken.
Foto: JOHAN NILSSON / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN
Om ditt bagage kommer bort, skadas eller blir försenat kan du ha rätt till ersättning.
Foto: Colourbox

Är ditt flyg eller tåg försenat, inställt eller överbokat? Eller har ditt bagage gått förlorat?

Misströsta inte: du kan ha rätt till rejäl kompensation.

Här är en stor guide till vilka rättigheter du har – och hur mycket pengar du kan få tillbaka.

Svenskarnas klagomål på flygresor blir allt fler. Men det finns möjlighet att få både hjälp och pengar tillbaka. Strular något under flygresan kan du, enligt EU-regler, ha rätt till kompensation.

Och det handlar om tusenlappar.

Du kan få ersättning vid följande tillfällen:

1. Ditt flyg är försenat.

2. Ditt flyg är inställt.

3. Ditt flyg är överbokat.

4. Ditt bagage är försenat, förlorat eller skadat.


LÄS MER: Ny tjänst gör det lättare att få rätt mot flygbolag 


Konsument Europa lanserade i slutet av januari en ny tjänst: flygkalkylatorn. Med den räknar du enkelt ut om du har rätt till ersättning – och i så fall hur mycket.

Här kan du också ta del av Dina Pengars stora guide:

Då får du INTE ersättning

Reglerna för försenat eller inställt flyg gäller inte om du som passagerare reser gratis eller till reducerat pris som inte finns tillgänglig för allmänheten.

Var medveten om att du inte har rätt till kompensation vid "extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits", även kallat force majeure.

Force majeure kan vara till exempel politisk instabilitet, extremt väder eller säkerhetsrisker.

Källa: Konsument Europa

Det här gäller vid försenat flyg

Flyger du från ett EU-land eller till ett EU-land med ett flygbolag från EU, Island, Norge eller Schweiz har du alltid rätt till hjälp, stöd och information från flygbolaget.

Är flyget minst två timmar försenat för kortare flygresor, 1 500 km, har du rätt till gratis mat och dryck.

1 500 km motsvarar ungefär en resa från Stockholm till norra Frankrike/södra Tyskland, eller från Malmö till södra Frankrike/mellersta Italien.

Vid en längre flygresa, mellan 1 500 och 3 500 km, ska flygbolaget bjuda på mat och dryck om flyget är minst tre timmar försenat. Är flygresan längre än 3 500 km och utanför EU ska flyget vara minst fyra timmar försenat för att du ska ha rätt till gratis mat och dryck.

Går inte flyget förrän nästa dag ska flygbolaget betala för övernattning på hotell, samt för transport till och från flygplatsen. 

Blir flyget mer än fem timmar försenat till slutdestinationen måste flygbolaget erbjuda dig ombokning eller återbetalning.

Det här gäller vid försenat tåg

Tåg som kör 150 km eller längre:

Vid 60 minuters försening eller mer ersätter SJ 25 procent av biljettpriset.

Vid 120 minuters försening eller mer ersätter SJ 50 procent av biljettpriset.

Detta gäller för tåg som kör kortare sträcka än 150 km:

Vid 20 minuters försening ersätter SJ 50 procent av biljettpriset.

Vid 40 minuters försening ersätter SJ 75 procent av biljettpriset.

Vid 60 minuters försening ersätter vi hundra procent av biljettpriset

Om det finns risk att tåget du tänker resa med blir minst 20 minuter sent kan du använda ett annat färdmedel och få ersättning för det. 

Detta gäller för resa som omfattar två eller flera efter varandra följande tågsträckor:

Om du gör en kombinerad resa som omfattas av två eller fler efter varandra följande tågsträckor ersätter vi dig enligt det regelverk som gäller för respektive försenad sträcka. För att beräkna biljettpriset för de tågsträckor som trafikeras med tåg som går kortare än 150 km använder SJ en fast prislista.

Här ansöker du om ersättning.


LÄS MER: Stig har väntat ett år på pengar han blivit lovad 


Så får du kompensation

Blir ditt flyg försenat eller inställt finns två typer av ersättning:

Kompensation och skadestånd.

Är du mer än tre timmar försenad till din slutdestination har du rätt till följande kompensation:

250 euro för flyg upp till 1 500 km.

400 euro för flyg inom EU längre än 1 500 km och för övriga flygningar på 1 500-3 500 km.

600 euro för övriga flygningar om de omfattas av EU:s regler.

Bokas du om till ett annat flyg kan din kompensation dock halveras.

Begär ersättning vid inställt eller försenat flyg

Kontakta alltid flygbolaget i första hand – även om du köpt din biljett via en resebyrå. Reklamera resan skriftligt.

Skriv ett brev eller skicka ett mejl och bifoga kopior på aktuella kvitton. Spara en kopia på reklamationen och originalkvitton.

Svarar inte flygbolaget – eller om du är missnöjd med svaret – kan du kontakta Konsument Europa eller Allmänna reklamationsnämnden

Här är en länk till flygkalkylatorn som hjälper dig ta reda på dina rättigheter och ställa krav på flygbolaget.

Här är en länk till reklamationsblanketten "flygpassagerares rättigheter". Den är gemensam för hela EU.

Källa: Konsument Europa

För kostnader på grund av förseningen, till exempel mat på flygplatsen, förlorad arbetsinkomst eller en missad hotellnatt, kan du få ersättning i form av skadestånd. Tänk på att spara kvitton – och på att dina utgifter måste vara kopplade till själv förseningen.

2. Det här gäller vid inställt flyg

Om ditt flyg blir inställt har du, som resenär inom EU, alltid rätt till återbetalning eller ombokning, service och assistans samt eventuellt ersättning. Du kan välja mellan följande alternativ:

Återbetalning av den del av biljetten du inte kan utnyttja (till exempel en hemresa).

Ombokning av resan – antingen så du kommer i väg så fort som möjligt eller vid ett senare tillfälle.


LÄS MER: Blev lovade ersättning – har väntat i månader 


Du kan också ha rätt till kompensation. Beloppen är följande:

250 euro för flyg upp till 1 500 km.

400 euro för flyg inom EU längre än 1 500 km och för övriga flygningar på 1 500-3 500 km.

600 euro för övriga flygningar om de omfattas av EU:s regler.

Liksom vid försenade flyg kan du få skadestånd för kostnader kopplade till att flyget ställs in.

Och precis som vid försenade flyg kan kompensationen också halveras om du blir ombokad till en annan flygning. Du kan också gå miste om kompensationen helt – beroende på när du får besked om ombokningen.

Det här gäller vid strejk

Vid strejk gäller i regel samma regler som för inställda och försenade flyg.

Du har rätt till ombokning eller återbetalning, mat och dryck och boende på hotell samt eventuellt kompensation eller ersättning för utlägg.

Väljer du återbetalning behöver inte flygbolaget betala mat, dryck och hotell.

Vid "extraordinära omständigheter" kan flygbolaget dock slippa betala ersättning.

Källa: Konsument Europa 

3. Det här gäller vid överbokat flyg

Flygbolag kan neka sina passagerare att gå ombord, till exempel på grund av överbokning. Som flygresenär inom EU kan du då ha rätt till ekonomisk kompensation.

Här är dina rättigheter:

Du kan avstå resan frivilligt i utbyte mot vissa förmåner.

Du har alltid rätt till service och assistans.

Måste du övernatta ska flygbolaget stå för hotellkostnader och transport till och från flygplatsen.

Det händer att flygbolag nekar passagerare ombordstigning på grund av överbokade plan. Kolla på flygkalkylatorn hur mycket du har rätt till i ersättning.
Foto: Colourbox

Blir du mot din vilja nekad ombordstigning ska du få välja mellan att:

1. Få tillbaka kostnaden för den del av din biljett du inte kan utnyttja.

2. Bokas om till en ny resa, så du kommer fram så snabbt som möjligt.

3. Bokas om till ett senare tillfälle som passar dig.

Vid nekad ombordstigning – mot din vilja – har du rätt till kompensation enligt följande:

250 euro för flyg upp till 1 500 km. Bokas du om och förseningen blir mindre än två timmar får du 125 euro.

400 euro för flyg inom EU längre än 1 500 km och för övriga flygningar på 1 500-3 500 km. Bokas du om och förseningen blir mindre än tre timmar får du 200 euro.

600 euro för flygningar längre än 3 500 km utanför EU. Bokas du om och förseningen blir mindre än fyra timmar får du 300 euro.

Det här gäller vid konkurs

Har du köpt en paket- eller charterresa via en svensk researrangör kan du få tillbaka pengar med hjälp av resegarantin, om arrangören eller ett anlitat flygbolag går i konkurs.

Ansök om resegaranti hos Resegarantinämnden inom tre månader.

Har du köpt en reguljär flygbiljett står du utan skydd.

Du kan söka ersättning från konkursboet, men ditt krav blir en oprioriterad fordran.

Har du betalat resan med kreditkort kan du eventuellt få ersättning från kreditgivaren (banken). Vänd dig dit i första hand – annars kan Konsumenternas bank- och finansbyrå hjälpa till.

En del försäkringar omfattar konkursskydd.

Källa: Konsument Europa, Hallå konsument

Liksom vid försenade och inställda flyg kan du få ersättning för ekonomiska skador. Det kan vara till exempel matkostnader eller förlorad arbetsinkomst.

Notera dock att flygbolaget har rätt att neka dig både ombordstigning och kompensation vid ett flertal tillfällen, till exempel om du utgör en säkerhetsrisk, inte har betalat biljetten eller saknar pass/visum.

4. Det här gäller vid problem med bagaget

Om ditt bagage blir försenat kan du få ersättning för merkostnader, till exempel för kläder eller hygienprodukter. Kom dock ihåg att begränsa dina kostnader – du kan inte lyxshoppa.

Även om bagaget går förlorat eller skadas kan du få ersättning.

Är ditt bagage skadat eller förlorat är det viktigt att du anmäler det direkt på flygplatsen.
Foto: Colourbox

Så här gör du:

Anmäl ditt försenade, skadade eller försvunna bagage direkt på flygplatsen. Där ska du få fylla i en PIR (property irregularity report).

Reklamera sedan skriftligt till flygbolaget eller researrangören.

Framför dina krav så snart som möjligt och skicka med all nödvändig dokumentation, som kopior på kvitton, PIR och biljetter. Ta med eventuella extrakostnader.

Spara en kopia på din reklamation.

Efter 21 dagar anses bagaget förlorat. Då ska flygbolaget betala ut ersättning för bagagets värde upp till en viss kostnad.

Tänk på att det generellt sett är svårt att få ersättning vid hemresa eftersom du då oftast inte drabbas av några extra kostnader. Du kan också nekas ersättning om du packar ner sådant flygbolaget har förbjudit – som nycklar, värdehandlingar eller viss elektronik.

Tänk även på att se över om dina försäkringar har en eventuell ersättning. Både reseskyddet i din hemförsäkring och vad som gäller om du har betalat med kreditkort.