Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Snart höjs priserna på tandläkarbesök – igen

Foto: SHUTTERSTOCK

Priset för tandvård har tolvdubblats sedan 80-talet – det är fyra gånger mer än den genomsnittliga prisökningen för alla varor och tjänster.

Nästa år höjer Folktandvården priserna ytterligare och i vissa regioner väntar rejält dyrare tandvård.

Om du inte är i behov av akutvård finns det anledning att vänta med besöket – redan i vår blir det lättare att prisjämföra tandvården och därmed säga hejdå till din gamla tandläkare.

Den allmänna prisökningen för varor och tjänster har varit 331 procent mellan 1980 och oktober 2018, enligt konsumentprisindex, KPI.

Under samma period har de avgifter som patienter betalar för tandvård ökat med 1 231 procent – alltså fyra gånger så mycket som den genomsnittliga prisökningen i samhället.

Och räkna med dyrare tandvård efter årsskiftet.

Folktandvården i flera regioner som Dina Pengar varit i kontakt med aviserar höjningar från 15 januari, då nya referensprislistorna uppdateras. 

Foto: TT

Folktandvården i region Sörmland kommer att genomföra höjningar på 2,31 procent medan Folktandvården i region Stockholm höjer med 2,5 procent.

I region Norrbotten landar höjningarna på 2,8 procent räknat på den totala intäktsvolymen.

 

Närmast chockhöjningar i Skåne

Ännu kraftiga höjningar väntar i Region Skåne där styrelsen för Folktandvården AB (region Skåne är en av fem bolagiserade Folktandvårdar) beslutat att hämta hem 50 miljoner på höjda tandvårdspriser.

Här innebär det att en vanlig tandundersökning höjs med 165 kronor, en tandutdragning blir 320 kronor dyrare och komplicerade tandutdragningar 530 kronor dyrare, berättar Sydsvenskan. 

 

Fri prissättning sedan 1999

Prisökningen för tandvård beror bland annat på att priserna för tandvården, som tidigare varit reglerade, släpptes fria 1999. Följden blev en prisökning på 25 procent på ett enda år, enligt Dagens Samhälle, som tidigare rapporterat om prisökningen för tandvård.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om en referensprislista för tandvård. Referenspriserna används för att räkna ut hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.

Däremot finns inga krav på att tandläkarna ska rätta sig efter referenspriserna. De kan sätta vilka priser de vill. Högkostnadsskyddet bygger på referenspriset (se faktaruta). Om en tandläkare tar en högre avgift än så får patienten betala mellanskillnaden.

De höga priserna är ett problem för många äldre. Det visar en undersökning bland över 1 000 pensionärer som opinionsinstitutet Kantar Sifo gjorde åt Pensionärernas riksorganisation, PRO, tidigare i år.

Enligt en undersökning från PRO har 150 000 pensionärer det senaste året avstått från tandvård eftersom de inte hade råd.

– Det är extremt allvarligt. En god munhälsa är oerhört viktig för hälsan men också för välbefinnandet, säger Anna Werkelin Ahlin, samhällspolitisk chef på PRO.

 

Avstod helt från tandvård

Enligt undersökningen hade 13 procent av pensionärerna avstått från att söka vård trots att de har haft ett tandvårdsbehov under det senaste året. Bland dem med låg inkomst var siffran 23 procent.

Av pensionärerna som avstått från tandvård angav 52 procent att de hade gjort det av ekonomiska skäl. Det motsvarar 150 000 personer.

– Det är väldigt allvarligt. Som alla vårdbehov riskerar problem med munhälsan att förvärras om man inte får den vård man behöver i tid. När man väl söker vård blir det potentiellt mycket dyrare eftersom man har ett större vårdbehov, säger Anna Werkelin Ahlin.

Dålig munhälsa hindrar många äldre från att äta och njuta av livet, säger Anna Werkelin Ahlin, samhällspolitisk chef på PRO. Foto: Anneli Nygårds

Hon fortsätter:

– En försämrad hälsa i munnen är också allvarligare för äldre eftersom de är skörare. Infektioner i munnen tenderar att sprida sig. Vi är allt fler som lever länge. Många har kroniska sjukdomar och äter många olika mediciner. Det påverkar också hälsostatusen i munnen.

Undersökningen visade också att de tandvårdsstöd som finns är relativt okända bland många äldre. Var femte pensionär, 22 procent, känner varken till det allmänna tandvårdsbidraget eller högkostnadsskyddet.

Detta är tandvårdsstödet och så söker du

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd. 

 

Gemensamt för alla tre stöden är att de kan ges till dem som fyller minst 23 år under året och bor eller arbetar i Sverige. 

 

Allmänt tandvårdsbidrag kan användas till undersökningar, förebyggande behandlingar och all tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

 

Bidraget är 600 kronor per år för personer i åldern 23–29 och för dem som är 65 och äldre. I åldern 30 till 64 är bidraget 300 kronor per år.

 

Särskilt tandvårdsbidrag ges till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Dessa listas på Försäkringskassans hemsida.

 

Bidraget är på 600 kronor per halvår och kan bland annat användas till förebyggande tandvårdsåtgärder.

 

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

 

Högkostnadsskyddet innebär att man bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.

 

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor

85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

 

Så gör du: För att använda ditt högkostnadsskydd eller ditt allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag ska du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet, vilket de flesta är. Säg att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Det dras då av från räkningen.

 

Källa: FÖRSÄKRINGSKASSAN

 

Snart kan du prisjämföra

Men redan i vår blir det lättare att prisjämföra tandläkarvård för att pressa kostnaderna genom att välja en annan tandläkarmottagning.

I höstas beslutade regeringen att ta fram en hemsida där vem som helst kan gå in och göra en prisjämförelse för tandvården.

Tjänsten ska vara obligatorisk för alla som bedriver tandvård i Sverige och ska på sikt kunna leda till en förbättrad konkurrens på tandvårdsmarknaden.

– Du ska kunna kolla och jämföra tandläkarens priser. Med en prisjämförelse kan alla få möjlighet att få bättre koll på vad det kostar före ett besök hos tandläkaren, kommenterade socialminister Annika Strandhäll tjänsten som väntas lanseras under våren.