Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skattebetalarna: ”2019 verkar bli ett förlorat år”

Finansminister Magdalena Andersson (S) och Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson för M. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
Foto: JOHANNA SVENSSON

Det ser mörkt ut för den som hoppats på lägre skatt på lönen nästa år.

– 2019 ser ut att bli ett förlorat år, tycker Skattebetalarnas chefsekonom Sofia Linder. 

Men för pensionärerna ser det ljusare ut, liksom den som hoppas på fler föräldradagar eller utökat rut-avdrag. 

Inför valet gick Allianspartierna tydligt till val på lägre skatt på lön. Samtliga vill återställa den nedtrappning på jobbskatteavdraget på löner över 50 000 kronor som den rödgröna regeringen införde. Moderaterna vill dessutom införa ett helt nytt jobbskatteavdrag. 

Alla Allianspartier samt Sverigedemokraterna vill också höja brytpunkten för när man ska börja betala statlig inkomstskatt. Den rödgröna regeringen begränsade i två omgångar uppräkningen av brytpunkten, vilket höjde skatten och innebar att fler fick börja betala statlig inkomstskatt. 

Är du en av dem som genom dessa förslag hade hoppats på lägre skatt finns risk för besvikelse. Nu krävs det mycket för att dessa förslag ska bli verklighet. 

– När det gäller inkomstbeskattning måste skattetabellerna låsas i december. Därför måste man besluta om sådana skattesänkningar innan årsskiftet, men det är knappt om tid för att hinna med det. Därför ser 2019 ut att bli lite av ett "förlorat år", säger Skattebetalarnas chefsekonom Sofia Linder. 

 

Budget måste läggas innan 15 november

Ska skattesänkningar på löner hinna införas redan 2019 måste en Alliansledd regering bildas och dessutom hinna lägga en budget innan torsdag nästa vecka. Med de monumentala låsningarna som nu finns mellan partierna är ett sådant scenario nu nästintill osannolikt. Det innebär också att Vänsterpartiets förslag på höjd skatt på inkomster över 40 000 kronor i månaden är lika osannolikt. 

Men för pensionärerna ser det annorlunda ut. 

– Positivt är att det i diskussionerna mellan partierna råder samförstånd att få till en överenskommelse för att man ska hinna få ned skatten redan nästa år, säger Sofia Linder.

När Magdalena Andersson i förra veckan presenterade principerna för en kommande övergångsbudget fanns en skrivning med som innebar att förslag som är okontroversiella, som det råder samförstånd kring och som inte kan införas i en ändringsbudget kan finnas med i den övergångsbudget som i övrigt ska vara opolitisk.

– Spontant känns den skrivningen konstruerad för att man ska kunna sänka skatten för pensionärer redan nästa år. Det skulle vara ett stort svek om politikerna inte kan få igenom den sänkning som alla utlovat och är överens om, tycker Sofia Linder. 

 

Hopp för familjevecka och ändrat rut nästa år

För personer som ser fram emot Socialdemokraternas förslag på "familjevecka" finns också fortfarande hopp. Om en S-ledd regering bildas kan man lägga ett sådant förslag i en ändringsbudget i början av nästa år. Därför skulle "familjeveckan" rent teoretiskt kunna införas den 1 juli 2019. 

Också förändringar av rut-avdraget kan finnas med i en ändringsbudget. Det säger Hans Hegeland, utskottsråd på Finansdepartementet. 

– Ja, rimligen går det. Avdraget för fackföreningsavgiften infördes ju under löpande år. Så visst går det att höja taket i rut under budgetåret, säger han. 

Det betyder att Allianspartierna, om de bildar regering, skulle kunna höja taket i rut till 75 000 kronor per person och år, som var vallöftet, under nästa år. 

Också förslag om förändring av föräldraförsäkringen, som de rödgrönas förslag om fler öronmärkta dagar till den ena föräldern, kan finnas med i en ändringsbudget. Teoretiskt kan också Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag på helt avkvoterad föräldraförsäkring finnas med i en ändringsbudget i början av nästa år. 

 

Skatteförslagen som ser ut att falla

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt (M, L, C, KD, SD)

Återställt jobbskatteavdrag (L, C, KD)

Ett nytt, sjätte, jobbskatteavdrag (M, SD)

Riktat jobbskatteavdrag till långtidsarbetslösa som återgår till arbete, föräkdrar och nyanlända (KD) 

Generell skattesänkning på lägre löner (L, C, SD, V, MP)

Höjd skatt på inkomster över 40 000 kronor i månaden (V)

 

Men här är några av plånboksförslagen som kan finnas med i en ändringsbudget och därför i teorin kan införas under 2019:

 

Fler familjedagar, den så kallade "familjeveckan" (S)

Höjt tak i rut (M, C, L, KD, SD)

Avskaffat rut (V)

Höjt tak för vab-ersättningen (S, L)

Avkvoterad föräldraförsäkring (KD, SD)

Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer (KD)

Sänkt flerbarnstillägg (SD)

Fler öronmärkta föräldradagar (S, V, MP)

Återinförd bortre tidsgräns i sjukförsäkringen (M, C, KD, L, SD)

Annons: