Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skadeinsekter i maten – krogen tvingades stänga

Arkivbild – ej restaurangen i fråga. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

En asiatisk krog i Stockholm stängdes av miljöförvaltningen.

Några dagar tidigare hade en gäst slagit larm om insekter i maten.

När stadens inspektör gjorde ett oanmält besök möttes man av kackerlackor krypande intill oförpackade livsmedel.

Det var i slutet av september ett klagomål inkom till miljöförvaltningen från gäster som besökt restaurangen och fått insekter i maten som beställts.

– Alla skadedjur kan sprida smitta om man har otur. Sedan är det rätt otrevligt, Lena Björklund Stoehr, enhetschef på miljöförvaltningen i Stockholm.

Miljöförvaltningen gjorde en oanmäld inspektion den 2 oktober för att följa upp klagomålet.

Såg levande kackerlackor i köket

Man konstaterade då att det fanns skadedjur i lokalen och att företaget inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och bekämpa skadedjuren.

”Vi såg levande kackerlackor i det utrymme där ni hanterar oförpackade och råa livsmedel. Vid kontrollen förvarades livsmedel utan varuskydd och på den bänk som livsmedlen förvarades kröp det kackerlackor”, skriver enhetschefen anmälan.

Efter beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden belades krogen med förbud att bedriva livsmedelsverksamhet.

”Vi konstaterade allvarliga brister i grundläggande livsmedelshygien, att det finns skadedjur i lokalen och att företaget inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och bekämpa skadedjuren. De aktuella bristerna som påvisats är av sådan karaktär att livsmedelssäkerheten inte säkerställs i verksamheten”, skriver nämnden i beslutet.

På tisdagen när Expressen kollar är dock restaurangen öppen igen. Detta efter att förvaltningen bedömt att de ansvariga åtgärdat bristerna.

En hälsovårdsinspektör var på återbesök under måndagen.

– Hela lokalen var då storstädad, Lena Björklund Stoehr. 

Förbudet hävt efter storstädning

– Förbudet hävdes sedan i fredags, säger Lena Björklund Stoehr, enhetschef på miljöförvaltningen, till Nyhetsbyrån Siren. 

Det är oklart vilken typ av insekter .som anmälarna uppgett att de hittat i maten.

Är det någon risk at som gäst gå till restaurangen?

När vi öppnar en restaurang igen bedömer vi att det inte ska vara någon risk att gå dit, Lena Björklund Stoeh till Expressen.

Annons: