Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

SAS: Strejkdrabbade resenärer ersätts inte

ARN:s Marcus Isgren. Foto: Gabriel Liljevall
”Vi mobiliserade och utbildade ett team på nära 400 administrativa medarbetare som besvarade frågor och hjälpte våra kunder med ombokning”, skriver SAS-chefen Rickard Gustafson. Foto: STELLA PICTURES/XINHUA
4 000 SAS-avgångar ställdes in under de sju strejkdagarna. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
370 000 personer drabbades av SAS-strejken. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
Foto: STELLA PICTURES/XINHUA
Foto: HEIKO JUNGE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
1 / 7

SAS tänker strunta i kraven från drabbade kunder som vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, efter pilotstrejken.

Beskedet från flygbolagets vd Rickard Gustafson upprör ledningen för ARN.

– Det avviker från den hållning som SAS tidigare har haft, säger Marcus Isgren, chef för ARN.

Men strejkdrabbade passagerare tvingas vänta på beslut om eventuella ersättningar till i höst.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en myndighet dit klagande passagerare kan vända sig om de anser att de inte fått rätt ekonomisk ersättning, till exempel vid inställd resa eller något annat som påverkat resan och fördyrat för den enskilda resenären.

I dag ligger ett 100-tal ärenden hos ARN från passagerare som drabbades av den veckolånga pilotstrejken på SAS. Ytterligare 50 SAS-ärenden, som inte berör strejken, ligger hos myndigheten för avgörande.

SAS hårdare attityd mot passagerarna

ARN:s beslut är rådgivare vilket betyder att de inte är tvingade för det företag som beslutet gäller. Men SAS brukar få beröm från ARN eftersom flygbolaget nästan alltid följer de rådgivande beslut som man fattar hos myndigheten.

Men nu efter den stora flygstrejken som berörde 370 000 SAS-passagerare och slog hårt mot flygbolagets ekonomi, där de räknar med att ha förlorat 650 miljoner kronor, intar bolaget en hårdare attityd mot klagande resenärer.

Fler än 4 000 SAS-flygningar ställdes in under strejkveckan och 370 000 passagerare drabbades v konflikten. Foto: STELLA PICTURES/XINHUA

SAS vd och koncernchef Rickard Gustafson slår i Dagens Nyheter fast att drabbade passagerare som vänder sig till ARN och klagar inte kan räkna med någon extra ersättning.

– En sådan här strejk är ingenting som företaget kan påverka och därmed gäller faktiskt inte det regelverket, sa Rickard Gustafson till tidningen.

SAS följer regelverket om att hjälpa till när det gäller ombokning av resa, eventuella hotellnätter som kan ha tillkommit på grund av konflikten, möjlighet att ringa några enstaka samtal och viss matkompensation. Men enligt EU:s regler så finns det också en schablonersättning som drabbade resenärer kan rätt till med vissa förbehåll.

”EU-ersättningen”

Schablonersättningen ser ut så här:

250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer.

400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa.

600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Men här slår SAS nu bakut och tänker inte betala ut den särskilda EU-kompensationen till drabbade – även om passagerarna vänder sig till ARN. Sannolikt berör det här beskedet 1000-tals resenärer.

SAS hävdar extraordinär händelse

SAS hävdar att strejken var en så kallad extraordinär händelse som de inte kunde påverka och därmed faller kravet att de ska kompensera resenärerna extra enligt ”EU-kompensationen”.

– I det här fallet har kunderna rätt till kompensation vad gäller ombokning av biljetter, hotellnätter och matersättning om så krävs. Sedan finns den här generella ersättningen, och där menar vi att en sådan här strejk är ingenting som företaget kan påverka och därmed gäller faktiskt inte det regelverket, sa Rickard Gustafson i Dagens Nyheter.

SAS vd och koncernchef Rickard Gustafson hävdar att strejken var en extraordinär händelse och därför tänker bolaget inte betala ut någon extra kompensation till drabbade. Foto: FREDRIK PERSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

SAS tycker att man gjort allt vad man kunnat för att hjälpa passagerare . I bolagets dystra kvartalsrapport, som blev offentlig i tisdags morse, skrev vd Rickard Gustafson:

”Vi mobiliserade och utbildade ett team på nära 400 administrativa medarbetare som besvarade frågor och hjälpte våra kunder med ombokning”. 

Vidare:

”För att hjälpa de kunder som ändå åkte till flygplatsen satte vi in nära 1 100 medarbetare försedda med drygt 300 surfplattor för att hjälpa kunderna”.

Men beslut från ARN som går emot SAS tänker bolaget inte följa.

Dagens Nyheters reporter ställde in intervjun med SAS-chefen frågan: Så oavsett vad ARN säger kommer ni stå fast vid det? 

– Det är vår utgångspunkt, svarade vd Rickard Gustafson. 

SAS-chefen läxas upp

Ledningen för ARN anser dock att SAS-chefen har fel när han kategoriskt slår fast att de inte tänker betala ut den generella ersättningen/schablonbeloppet med hänvisning till att strejken var en extraordinär händelse.

ARN:s ordförande Marcus Isgren är förvånad över SAS-chefens ord. Foto: Gabriel Liljevall

ARN:s ordförande och chef, Marcus Isgren, som tidigare har varit domare vid Södertörns tingsrätt, ifrågasätter Rickard Gustafsons besked och tar SAS-chefen i örat.

– Om man vid en prövning kommer fram till att det är en extraordinär omständighet så räcker det inte för att flygbolaget ska vara fri från ansvar. De måste också bevisa att de vidtagit alla rimliga åtgärder. Det finns kanske möjlighet att boka om till andra flyg, säger han till Dina Pengar.

Även till andra flygbolag, konkurrenter?

– Ja, man måste visa att man försökt. Det gäller även till andra flygbolag.

Är du förvånad över vad SAS vd Rickard Gustafson sa i Dagens Nyheter att utgångspunkten är att inte betala något extra?

– Det kan vara så att SAS har rätt. Men det jag kan reagera på är att man konsekvent säger att oavsett vad ARN beslutar så kommer man inte att följa nämndens rekommendationer. Det avviker från den hållning som SAS tidigare har haft. Det är inte så att ARN tillämpar någon egen lagstiftning utan ARN tillämpar den lagstiftning som finns och baseras på EU-rätten. Det är samma lagstiftning som tillämpas i domstolarna. Följer de inte våra beslut så finns det risk att konsumenterna vänder sig till domstol.

SAS-chefens kategoriska uttalande om att inte följa ARN:s utlåtanden förvånar Marcus Isgren och pekar på att flygbolaget har representanter i ARN. När det gäller ”flygärenden” deltar nämligen också personer från Svenska flygbranschen när ärenden avgörs i ARN.

– SAS är med i Svenska flygbranschen som utser representanter i ARN, säger Marcus Isgren.

Anstormning av SAS-ärenden hos ARN

ARN hade räknat med att kunna avgöra de första ”strejkfallen” innan sommaren. Men SAS har begärt och beviljats anstånd på grund av anstormningen av klagande passagerare.

– Nu räknar vi med att att vi de första avgörandena i september, säger ARN:s ordförande Marcus Isgren.

Anmäla till ARN - så gör du

Du måste först vända dig till flygbolaget med ditt klagomål och begära om kompensation. Är du inte nöjd med bolagets beslut kan gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, med ditt ärende. ARN är en myndighet som inte bara avgör tvister med flygbolag utan även andra typer av ekonomiska tvister som en enskild konsument kan ha med ett företag. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av en konsument. Beslutet är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Majoriteten av företagen följer beslutet. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad. ARN har ingen rådgivning.

Så här gör du om du vill anmäla ett företag: https://www.arn.se/konsument/

Annons: