Välkända klädbutikerna tvingas till rekonstruktion

Svenska klädbolaget RNB (Retail and Brands) har ansökt om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Brothers, Departments & Stores samt Polarn & Pyret.

– Situationen är nu akut, skriver man bland annat.

Samtidigt kommer barnkedjan Polarn & Byret att satsa mer på second hand.

Under rekonstruktionen kommer bolagen att hålla butiker och e-handel öppna. Beslutet att ansöka om rekonstruktion baseras på den likviditetskris som bolagen för närvarande befinner sig i som en direkt konsekvens av den globala pandemin covid-19.

– Rekonstruktionerna är nödvändiga för att dels kortsiktigt ge Bolagen förutsättningar att ta sig igenom den extrema situation som Covid -19 innebär samt dels långsiktigt ge Bolagen den tid som behövs för att få att lösa deras finansiella situation, skriver RNB i dag.

Samtidigt avser de olika bolagen genomföra operativa och organisatoriska förändringar.

I samband med beskedet skriver RNB fökjande om de tre olika dotterbolagen:

Polarn O. Pyret: Den senaste vintersäsongens exceptionellt milda väder i kombination med den senaste tidens höga modegrad i Polarn O. Pyrets kollektioner har inneburit att plaggen blivit inaktuella på kortare tid än önskvärt. Bolagets inriktning kommer därför att justeras till att i högre grad erbjuda tidlöst mode med basvaror av hög kvalité.

”För att förlänga livslängden för varje plagg har bolaget introducerat Second Hand och PO.P Repairs – lagning av kläder i ett cirkulärt system för återanvändning av barnkläder. Tydliggörande av andrahandsmarknaden sätter ett högre fokus på produkternas återförsäljningsvärde, vilket i sin tur höjer konsumenternas betalningsvilja”, skriver man.

Brothers: Har haft en tydlig omstruktureringsplan för att förnya bolaget, men den snabbt försämrade marknadssituationen i detaljhandeln har inneburit att tiden inte räckt till. 

Departments & Stores: En fundamentalt sund verksamhet, men där bolaget under flera års tid har investerat i förnyelsen av NK-varuhuset i Stockholm. Detta har lett till färre besökare och kunder på bolagets avdelningar i varuhusen samtidigt som lokalhyror och personalkostnader ökat. Situationen är nu akut efter den globala pandemins påverkan på inhemsk efterfrågan och helt avstannad internationell turism.