Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Okända lagen kan höja priset på bensin

Bensin och diesel ska få högre innehåll av biodrivmedel. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
Isabella Lövin, MP, vill se en snabbare utfasning av fossila drivmedel. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Från 2020 ska all diesel som säljs i Sverige bestå av 21 procent biologiskt drivmedel. 

Nu skärper EU kraven och om biobränslet inte räcker till kan oljebolagen drabbas av en straffavgift på 2,69 kronor litern på diesel och 39 öre på bensin – som i slutändan hamnar på konsumenten.

– Efterfrågan på biobränslen kommer att öka mycket, och då finns en risk att priset går upp, säger Johan G Andersson, vd på Petroleuminstitutet.

Sverige ligger i framkant i Europa vad gäller inblandning av biobränsle i den bensin och diesel som säljs på mackarna.

Enligt lagen om reduktionsplikt måste bolagen i dag blanda in en viss mängd icke fossila bränslen. Vanligen etanol i bensinen och i diesel kan man blanda i olika biologiska drivmedel som framställs av exempelvis palmolja, slakteriavfall eller andra restprodukter.

Hård konkurrens om biobränslet

I dag är kravet att 20 procent av dieseloljan ska vara biobränsle. För bensin gäller 2,8 procent. 2025 har kraven skärpts till cirka 40 respektive 15 procent, enligt Energimyndighetens föreskrift.

Miljöminister Isabella Lövin, MP, har satt som mål att helt få bort bensin och diesel som bilbränsle till år 2030. Foto: MARC SKOGELIN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Målet är helt fossilfria bränslen och miljöminister Isabella Lövin, MP, vill att detta ska vara uppnått 2030. Något förbud mot bensin och diesel 2030 är dock inte aktuellt i dagsläget, det tillåter inte EU.

Ute i Europa har flertalet länder i dag noll inblandning av biobränsle, men nu skärps kraven. Enligt EU:s bränslekvalitetsdirektiv ska koldioxidutsläppen från drivmedel minskas med sex procent genom en miljövänligare mix.

”Kommer att belasta priset”

Johan G Andersson, vd på Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet, bedömer att efterfrågan på biobränslen kommer att öka kraftigt efter årsskiftet. 

Sverige är redan i dag Europas största köpare av biodrivmedel. Nu ska stora billänder som Tyskland och Frankrike vara med och slåss om produkterna.

– Det blir en större konkurrens om råvarorna och de färdiga produkterna också för den svenska marknaden, och det kan driva upp priserna, säger Andersson.

Hur mycket dyrare bensin och diesel skulle kunna bli på grund av detta vill Svenska petroleum-vd:n inte spekulera om. 

En riskfaktor, vad gäller prishöjningar, är om biobränslet inte räcker till så att bränslebolagen inte klarar reduktionsplikten.

– Då måste man betala en relativt hög sanktionsavgift och den avgiften landar givetvis någonstans, vilket kommer att belasta priset, uppger Johan G Andersson.

Johan G Andersson, vd för Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet, befarar att det kan bli brist på biobränsle när EU skärper kraven. Foto: Pressbild

Enligt Energimyndigheten ligger straffavgiften på 2,69 kronor per liter diesel, och 39 öre per liter bensin.

– Det gäller om man har sålt rent fossilt bränsle utan något biodrivmedel i, förklarar Pelle Derewecki, handläggare vid Energimyndigheten.

Palmolja måste fasas ut

Nya produktionsanläggningar är på gång. Det tar dock lång tid, uppåt sju år, att bygga ett raffinaderi, så på kort sikt kan det uppstå en brist.

Det finns ytterligare en faktor som försvårar nyproduktionen av biobränslen: Palmolja.

En stor del av biodrivmedlen som säljs i dag är framställda av palmolja. Samtidigt som EU beslutat att användning av palmolja ska fasas ut till år 2030 för att stoppa skövlingen av regnskogarna.

Oljepalmsplantager är ett växande hot mot världens regnskogar. Här i Uganda. Foto: TT NYHETSBYRÅN

– Så den vanligast förekommande och billigaste råvaran till biobränsle försvinner samtidigt som man ska öka inblandningen av biodrivmedel. Det gör inte saken lättare, säger Johan G Andersson.

Den svenska skogen hålls fram som ett alternativ till palmolja?

– Det är en jättebra idé, men det kommer att ta några år innan man har produktionskapacitet för att möta behovet på hela europamarknaden.

Så mycket biobränsle ska blandas in

År       Bensin Diesel

2019  2,6%    20%

2020  2,8%    21%

2021  6,3%     24,6%

2022  8,4%    28,3%

2023  10,6%   32,1%

2024  12,8%   35,9%

2025  15,2%   39,8%

2026  17,5%   43,7%

2027  20,0%   47,7%

2028  22,5%   51,7%

2029  25,0%   55,8%

2030  27,6%   60 %

Källa: Energimyndigheten

Annons: