När kommer barnbidraget? Datum, summor och regler för 2021

Se hela programmet här.
Första utbetalningen av barnbidraget kommer månaden efter att barnet har fötts.
Foto: Colourbox
Foto: Föräkringskassan

När kommer egentligen barnbidraget varje månad? Hur mycket får du för varje barn under 2021? Vad är flerbarnstillägg?

För alla fakta om barnbidraget – läs vår enkla men kompletta guide om barnbidraget.

Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 år, bor i Sverige och både du och barnet är försäkrade här har du rätt till det ekonomiska stöd som kallas barnbidrag.

Vi har haft barnbidrag i Sverige sedan 1937 och det är sedan 1948 inte inkomstprövat, utan allmänt. Barnbidragen ska utjämna de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn. År 2019 betalades det ut 33,2 miljarder kronor i barnbidrag till omkring 1,5 miljoner föräldrar.

Åldersgränsen för barnbidrag – alltid 16 år

Barnbidraget har varit mycket stabilt med få förändringar. Åldersgränsen 16 år har till exempel varit densamma under alla åtta decennier.

Bidraget betalas ut första gången månaden efter att barnet har fötts och sedan varje månad till och med det kvartal som barnet fyller 16 år. 

Flerbarnstillägget betalas ut till den som har minst två barn och får barnbidrag, förlängt barnbidrag eller studiebidrag. Det betalas oftast ut automatiskt – men kan ibland kräva en ansökan.

Hur mycket är barnbidraget 2021?

Barnbidraget ligger under år 2021 på 1 250 kronor i månaden och är skattefritt. Det höjdes med 200 kronor den 1 mars 2018 och har legat stilla sedan dess.

Ett barn ger 1 250 kronor i månaden.

Hur mycket är barnbidraget för fler barn?

En familj med fler barn får även flerbarnstillägg.

• Två barn betyder 2 650 kronor (2 500 kronor plus ett flerbarnstilägg på 150 kronor)

• Tre barn innebär 4 480 kronor (3 750 plus 730 kronor).

• Fyra barn ger 6 740 kronor (5 000 kronor plus ett flerbarnstilägg på 1 740 kronor).

• Från och med femte barnet blir det ytterligare 1 250 kronor per barn och månad i flerbarnstillägg.

Om två föräldrar eller vårdnadshavare delar barnbidraget får vardera ut hälften av beloppen.

När betalas barnbidraget ut under 2021?

Så betalas barnbidraget ut under 2021 - månad för månad.

Onsdag den 20 januari.

Fredag den 19 februari.

Fredag den 19 mars.

Tisdag den 20 april.

Torsdag den 20 maj.

Fredag den 18 juni .

Tisdag den 20 juli.

Fredag den 20 augusti.

Måndag den 20 september.

Onsdag den 20 oktober.

Fredag den 19 november.

Måndag den 20 december.

Barnbidraget betalas ut varje månad, senast den 20:e, men tidigare om datumet infaller under veckoslut eller helg. Du kan se din utbetalning på Mina sidor åtta dagar innan pengarna kommer.

Behöver man söka barnbidrag?

Barnbidraget är inget du behöver ansöka om – det betalas ut automatiskt om vårdnadshavaren och barnet är försäkrade i Sverige.

Detta gäller även vid adoption, men föräldrar eller vårdnadshavare behöver skicka in två uppgifter till Försäkringskassan:

• Blankett 5456 – Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet.

• Medgivande om adoption samt uppgift om när barnet kom i din vård.

Måste jag söka flerbarnsbidrag?

Vanligtvis betalas flerbarnstillägg ut automatiskt, men det finns undantag.

Om du och din sambo tidigare har varit gifta med varandra eller har haft ett gemensamt barn, eller om ni är sambo och båda får barnbidrag, förlängt barnbidrag eller studiebidrag och vill räkna samman barnen i familjen för flerbarnstillägg.

Då måste en anmälan göras till Försäkringskassan på blankett 5220.

Barnbidraget i Sverige – enkelt förklarat

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som betalas ut av Försäkringskassan till föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Barnbidraget infördes 1937 och är sedan 1948 inte behovsprövat.

Bidraget betalas ut till och med barnet fyller 16 år, men minst till sommaren. För barn över 16 som går i gymnasiesärskolan eller grundskolan utgår förlängt barnbidrag.

Barnbidraget är 1 250 kronor i månaden och skattefritt. Vid fler än ett barn betalas ett flerbarntillägg.

Ditt barn fyller 16 – då händer detta

Barn födda januari–juni: Om ditt barn fyller år 1 januari–30 juni betalas sista barnbidraget ut i juni. För den som börjar i gymnasiet under hösten betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag i september.

Barn födda juli–september: Om ditt barn fyller år 1 juli–30 september betalas sista barnbidraget ut i september. Fortsätter ditt barn på gymnasiet betalar CSN ut studiebidrag i oktober.

Barn födda oktober–december: Om ditt barn fyller år 1 oktober–31 december betalas sista barnbidraget ut i december. Om ditt barn studerar på gymnasiet betalar CSN ut studiebidrag i januari året därpå.

Observera att studiebidrag inte delas ut i juli och augusti. Studiebidrag behöver inte sökas, men om ditt barn avbryter studierna måste detta anmälas till Försäkringskassan.

Flerbarnstillägget – även efter 16 år

Flerbarnstillägg för barn som fyllt 16 kan få behållas – under tre omständigheter:

Barnet bor hos dig.

Barnet studerar på heltid på gymnasiet, i grundskolan eller i särskola.

Barnet är ogift. Detta gäller till och med juni det år som barnet fyller 20 år.

"Det ska vara roligt att föda barn"