Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

När kommer barnbidraget? Datum, summor och regler för 2020

Di TV ger dig de bästa analyserna och hetaste aktietipsen.
Vill du veta alla fakta om barnbidraget? Då har du hamnat rätt – i vår guide om barnbidraget 2020.
Foto: Shutterstock

När kommer barnbidraget varje månad? Hur mycket får du för varje barn? Vad är flerbarnstillägg?

Vill du veta alla fakta om barnbidraget? Då har du hamnat rätt – i vår heltäckande enkla guide om barnbidraget 2020.

Har du barn under 16 år och bor i Sverige? Då har du rätt till det ekonomiska stöd som kallas barnbidrag, och betalas ut till föräldrar och/eller vårdnadshavare för barn upp till 16 år.

Vi har haft barnbidrag i Sverige i 83 år och det är sedan 1948 inte inkomstprövat, utan allmänt. Syftet är att ”bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer”.

Åldersgränsen har varit 16 år sedan starten

Barnbidraget har varit mycket stabilt med få förändringar. Åldersgränsen 16 år har till exempel varit densamma under alla åtta decennier.

Bidraget betalas ut månaden efter att barnet har fötts till och med det kvartal som barnet fyller 16 år. 

Flerbarnstillägget betalas ut till den som har minst två barn och får barnbidrag, förlängt barnbidrag eller studiebidrag. Det betalas oftast ut automatiskt – men kan ibland kräva en ansökan.

Hur mycket är barnbidraget 2020 - och vad gäller för två barn?

Barnbidraget – som inte har höjts sedan 2018 – ligger under år 2020 på 1 250 kronor i månaden.

Det är inte planerat för några höjningar under 2020. Aktuella belopp från Försäkringskassan är:

 Barnbidraget ligger på 1 250 kronor per månad och är skattefritt.

En familj med fler barn får dessutom flerbarnstillägg.

Två barn betyder 2 500 kronor plus ett flerbarnstilägg på 150 kronor.

Tre barn innebär 3 750 plus 730 kronor.

Fyra barn ger 5 000 kronor plus ett flerbarnstilägg på 1 740 kronor.

Från och med femte barnet blir det ytterligare 1 250 kronor per barn och månad i flerbarnstillägg.

Om två föräldrar/vårdnadshavare delar barnbidraget får vardera ut hälften av beloppen.

Så mycket betalas ut i barnbidrag och flerbarnstillägg.
Grafik: Försäkringskassan

Då betalas barnbidraget ut under 2020

Så betalas barnbidraget ut under 2020 - datum för datum:

■ Måndag den 20 januari.

■ Torsdag den 20 februari.

■ Fredag den 20 mars.

■ Måndag den 18 april.

■ Onsdag den 20 maj.

■ Torsdag den 18 juni (dagen före midsommarafton).

■ Måndag den 20 juli.

■ Torsdag den 20 augusti.

■ Fredag den 18 september.

■ Tisdag den 20 oktober.

■ Fredag den 20 november.

■ Fredag den 18 december.

Barnbidraget betalas ut varje månad, senast den 20:e, men tidigare om datumet infaller under veckoslut eller helg. Du kan se din utbetalning på Mina sidor åtta dagar innan pengarna kommer.

Behöver man söka barnbidrag?

Du behöver inte ansöka om barnbidraget – det betalas ut automatiskt om vårdnadshavaren och barnet är försäkrade i Sverige. Första utbetalningen kommer månaden efter att barnet har fötts och betalas ut till och med det kvartal som barnet fyller 16 år, enligt Försäkringskassan.

Detta gäller även vid adoption, men föräldrar/vårdnadshavare behöver göra två saker:

Skicka in blankett 5456 Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet.

Skicka in medgivande om adoption samt uppgift om när du fick barnet i din vård.

Barnbidraget – enkelt uttryckt

■ Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som betalas ut av Försäkringskassan till föräldrar som bor och har barn i Sverige.

■ Barnbidraget infördes 1937 för att bromsa de minskade födelsetalen i Sverige. Sedan 1948 är det inte behovsprövat.

■ Bidraget betalas ut till och med barnet fyller 16 år, men minst till sommaren. För barn över 16 som går i gymnasiesärskolan eller grundskolan utgår förlängt barnbidrag.

■ Barnbidraget är 1 250 kronor i månaden och skattefritt. Vid fler än ett barn betalas ett flerbarntillägg. Två barn ger ett flerbarntillägg på 150 kronor. Tre barn ger 730. Exakt hur stort flerbarnstilägget anges hos Försäkringskassan här.

Ditt barn fyller 16 – då händer detta

Barn födda januari–juni: Om ditt barn fyller år 1 januari–30 juni betalas sista barnbidraget ut i juni. För den som börjar i gymnasiet under hösten betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag i september.

Barn födda jui–september: Om ditt barn fyller år 1 juli–30 september betalas sista barnbidraget ut i september. Fortsätter ditt barn på gymnasiet betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag i oktober.

Barn födda oktober–december: Om ditt barn fyller år 1 oktober–31 december betalas sista barnbidraget ut i december. Om ditt barn studerar på gymnasiet, så betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag i januari året därpå.

Observera att studiebidrag inte delas ut i juli och augusti. Studiebidrag behöver inte sökas. Om ditt barn avbryter studierna måste detta anmälas till Försäkringskassan.

Flerbarnstillägget – även efter 16 år

Flerbarnstillägg för barn som fyllt 16 kan få behållas – under tre omständigheter:

■ Barnet bor hos dig.

■ Barnet studerar på heltid på gymnasiet, i grundskolan eller i särskola.

■ Barnet är ogift. Detta gäller till och med juni som barnet fyller 20 år.

Eftersom CSN inte gör utbetalningar under sommaren kommer flerbarnstillägget retroaktivt i början för oktober för månaderna juli, augusti och september.

Det du behöver veta om pensionssystemet.