Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Konsumentpriserna steg upp i september

Foto: CHRISTER WAHLGREN
Konsumentpriserna steg något i september. Foto: CHRISTER WAHLGREN

Konsumentpriserna , KPI, steg något i september.

Högre priser på kläder har bidragit till att KPI rört sig uppåt. 

Det visar SCB:s månadsstatistik.

KPIF–inflationen - som är inflationen men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik - låg på 1,3 procent i september 2019, vilket är samma nivå som i augusti 2019. Siffran lär glädja riksbankschefen Stefan Ingves eftersom det var precis vad Riksbanken räknat med i sin prognos. Det kan jämföras med analytikernas bedömning på 1,2 procent enligt Infront Datas sammanställning.

Men Stefan Ingves har fortfarande långt kvar till inflationsmålet på två procent.

KPIF–inflationen steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,5 procent i september 2019, vilket är en ökning sedan augusti då den låg på 1,4 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (7,6 procent) med 0,3 procentenheter. Logi (7,5 procent), inventarier och hushållsvaror (1,0 procent) samt diverse varor och tjänster (0,7 procent), bidrog med 0,1 procentenhet vardera till denna ökning enligt SCB:s redovisning för september.

Uppgången bromsades av grönsaker

Uppgången bromsades främst av lägre priser på charterresor (-3,7 procent), grönsaker (-3,6 procent) och transport (-0,6), som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera. 

Inom gruppen transport var det främst lägre priser på utrikes flygresor (-8,7 procent) och biluthyrning (-15,7 procent) som bidrog till till månadsförändringen.

Nedgången i priserna på charterresor bidrog till att hålla KPI nere. Foto: IZABELLE NORDFJELL / IZABELLE NORDFJELL EXPRESSEN

När Konsumentprisindex (KPI) presenterades i september såg det ut så här: KPI sjönk då med 0,4 procent från juli till augusti 2019. Under motsvarande period förra året, sjönk KPI med 0,2 procent.

Till månadsförändringen i augusti bidrog lägre priser på paketresor (-20,4 procent) med 0,4 procentenheter. Lägre priser på utrikes flygresor (-21,1) och grönsaker (-4,2 procent) bidrog med 0,2 respektive 0,1 procentenheter till att KPI sjönk i augusti.

Nedgången i augusti motverkades främst av högre priser på kläder (4,5 procent), som påverkade KPI uppåt med 0,2 procentenheter.

Fakta KPI

SCB beräknar varje månad ett antal olika inflationsmått. Det mest kända är konsumentprisindex (KPI) vilket även är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. KPI påverkas av förändrade bolåneräntor vilket gör att det kan variera mycket på kort sikt och därför beräknas ett antal kompletterande mått på inflationen, som exempelvis KPIF.

KÄLLA: SCB

Annons: