Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Elskatten har fyrdubblats – ilskan växer hos kunderna

Sofia Linder, chefekonom hos Skattebetalarnas förening.
Foto: Pressbild
Att elpriserna stiger irriterar många konsumenter.
Foto: SHUTTERSTOCK
Ett mindre miljövänligt elkraftverk i Holland där man använder kol.
Foto: ROBIN UTRECHT/SHUTTERSTOCK / ROBIN UTRECHT/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK
Foto: ROGER VIKSTRÖM
Finansminister Magdalena Andersson, S.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
”Förhoppningsvis kan vi få politikerna att reagera och på sikt sänka elskatten”, säger Anders Kaijser, som startade Elskatteupproret.
Foto: Privat

Sedan avregleringen 1996 har elskatten fyrdubblats.

I dag består halva elräkningen av skatt och i Elskatteupproret kokar missnöjet.

Vid årsskiftet väntar nästa höjning när elskatten ska indexeras.

– Resurserna behövs till välfärden, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Elmarknaden avreglerades 1996 med syfte att bland ge konsumenterna billigare el. Men utfallet blev ett annat. Priserna har snarare ökat.

En bidragande orsak är elskatten som staten fyrdubblat sedan 1996. Från 9,1 öre per kWh till 34,70 öre per kWh, exklusive moms.

I dag är omkring 45 procent av din elräkning skatt och missnöjet mot detta gror. Elskatteupproret har samlat in 30 000 underskrifter på tre veckor. Planen är att lämna över namnunderskrifterna till finansminister Magdalena Andersson, S, i december.

”Svår att motivera ur miljöskäl”

– Vi ser att det finns ett missnöje, folk ute i stugorna tycker att elkostnaderna blivit alldeles för höga. Förhoppningsvis kan vi få politikerna att reagera och på sikt sänka elskatten, säger Anders Kaijser, som startade Elskatteupproret. Han är vd i Kundkraft AB, ett företag som förhandlar priser på grön el åt sina medlemmar. 

Vid Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är oberoende, får man samtal från elabonnenter som undrar varför elräkningen är så hög. Något som självklart kan bero flera olika saker.

– Man klagar allmänt för man tycker det är dyrt med el, säger Anna Carlén vd för Konsumenternas energimarknadsbyrå och tillägger:

– När det gäller skatt och avgifter hamnar dessa ofta runt 50 procent av det man betalar på räkningen.

Kritikerna hävdar att elskatten inte lösningen när det kommer till miljön, och att motiven bakom skatten kan ifrågasättas.

Ny höjning efter nyår

– När skatten infördes ville man stimulera effektiviseringar vad gäller användningen av el. Men i dagsläget är skatten svår att motivera ur miljöskäl. El är någonting bra, och i dag är nästan all vår el fossilfri, säger Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå Universitet.

Han ifrågasätter hur elskatten används i dag.

– Med ena handen beskattar man el, samtidigt som man subventionerar den med andra handen genom elcyklar, elbilar med mera. Det är en märklig politik, tycker jag.


Av den totala elräkningen går 30 procent till elhandelsbolaget, 20 till nätbolaget och 40-45 procent till skatt. Eftersom man betalar moms på samtliga delar, även energiskatten, så blir det “skatt på skatten”
Foto: Skattebetalarnas förening

Hos Skattebetalarnas förening har man också känt av en stigande irritation över elskatten, uppger Sofia Linder, chefekonom.

– Vi märker en väldig ilska över elräkningarna och skatten, inte minst under vintermånaderna när både elpriset och förbrukningen går upp. Sedan har elskatten blivit en ren fiskal skatt som syftar till att dra in så mycket som möjligt till staten. Och ovanpå skatten läggs dessutom moms, säger Sofia Linder.

Skattebetalarnas förening befarar att elskatten höjs ytterligare de närmaste åren.

– Dels genom den gröna skatteväxlingen, dels genom att regeringen inför en årlig indexering av elskatten. Det har inte funnits förut, förklarar Linder.

Indexeringen, som även finns på bensinskatten (där man även införde en omtvistad överindexering) innebär att elskatten höjs automatiskt varje år, troligen motsvarande inflationen (i nuläget omkring 1,3 procent). Detta för att skatten inte ska urholkas.

Finansminister: Resurserna behövs

Regeringen fastställer före november månads utgång den nya skattesatsen som ska tas ut för påföljande kalenderår. En höjning av elskatten är alltså att vänta från 1 januari.

Enligt finansminister Magdalena Andersson, S, är det främst för att stärka välfärden som elskatten tas ut.

– Energiskatten på el är framför allt en så kallad fiskal skatt. Det innebär att den ska bidra med resurser till välfärden, där vi ser stora behov, säger ministern till Expressen.

Hon fortsätter:

– Sen höjer energiskatten på el naturligtvis elpriset vilket innebär att skatten kan kopplas till målsättningarna för effektivare energianvändning, all elproduktion har också någon form av miljöpåverkan.

Nu flaggas för fler höjningar av elskatten i samband med gröna skatteväxlingen och införande av årlig indexering av elskatten. Hur stora höjningar är att vänta?

– Vi ska genomföra en grön skatteväxling på minst 15 miljarder kronor under mandatperioden, men någon helhet är inte presenterad utan den kommer vi att återkomma till, svarar Magdalena Andersson.

Vad säger du om opinionen, ilskan, mot höga elskatten?

– Den frustration som kanske har varit allra störst bland Sveriges elkonsumenter är kopplad till elnätsavgifterna. Därför har regering lagt fram nya regler som syftar till att öka incitamenten för nätutbyggnad och pressa ner elnätsavgifterna för svenska elkonsumenter. De nya reglerna innebär 17 miljarder lägre elkostnader för konsumenterna. För en vanlig villaägare kan det handla om flera tusenlappar per år.

10 000 kronor i elskatt på normalvilla

Energianvändning per år           Skatt inklusive moms

2000 kWh/år                                       868 kr/år

5000 kWh/år                                       2169 kr/år

20 000 kWh/år                                    8676 kr/år


En normal svensk villa/radhus med direktverkande el förbrukar cirka 25 000 kWh på ett år. För en genomsnittlig lägenhet ligger förbrukningen runt 12 000 kWh/år.

Grön skatteväxling

Grön skatteväxling innebär att skatten höjs inom områden som innebär miljöförstörande utsläpp och sänks på sådant som är samhällsnyttigt (exempelvis arbete). 

Skattetrycket ska alltså inte öka vid skatteväxling eftersom en skatt höjs och en annan sänks. Syftet med grön skatteväxling är både att styra samhället mot hållbarhet och se till att ”utsläppare” betalar för den miljöskada de orsakar. 

Så höjs elskatten varje år

Från och med år 2020 ska energiskatten indexeras. Det innebär att skatten kommer att höjas varje år för att justera så att skatten inte indirekt sänks när penningvärdet förändras på grund av inflation. 

Regeringen fastställer före november månads utgång den nya skattesatsen som ska tas ut för påföljande kalenderår.

Källa: Konsumenternas Energimarknadsbyrå