Beskedet: Posten ska sluta komma varje dag

Försöken med glesare besök av brevbäraren har skjutits framåt, men ser ut att bli verklighet år 2021.
Foto: Fotograf Peter Phillips / POSTNORD
Fallande postmängder får Postnord att höja portot den 1 januari 2020.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Postnord får inget ekonomiskt understöd från staten för verksamheten.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Snart kan brevbäraren sluta komma varje vardag.

De första testerna med varannandagsutdelning inleds troligen år 2021.

– Test som påverkar mottagarna, alltså mer omfattande tester, kan bli verklighet efter 2020, säger Emma Riblom, kommunikationschef Postnord Sverige.

Färre och färre brev skickas vilket är den bistra verklighet som Postnord har att förhålla sig till när man vill börja dela ut posten mer sällan.

Förra året kom också ett dramatiskt fall av antalet skickade brev, så dramatiskt att dåvarande postchefen Håkan Ericsson i januari skickade ett nödbrev till regeringen om att man ville höja portot och göra det mindre omständligt än i dag, med både regering och riksdag inblandade i processen med prissättningen på portot för brev.

Kraftiga höjningar av brevportot

Portot för vanliga brev höjdes vid årsskiftet 2018 till 9 kronor, en höjning med 29 procent. Så sent som den 1 april 2017 skedde en höjning till 7 kronor.

Postnord har motiverat prishöjningarna med att antalet brev minskat kraftigt.

Postnords nödbrev

Den dåvarande postchefen Håkan Ericssons nödbrev fick regering och riksdag att ge klartecken och i förra veckan kom Postnords besked: För att kompensera för ökande kostnader kommer portot att höjas från 9 kronor till 11 kronor för ett brev upp till 50 gram. Rubriken på Postnords pressmeddelande löd ”Fallande brevvolymer höjer portot”.

11 kronor blir priset från årsskiftet för att skicka ett brev på max 50 gram.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Höjningen träder i kraft vid årsskiftet.

Annemarie Gardshol, chef för Postnord Sverige och tf koncernchef ser fortsatt vikande postmängder.
Foto: TT NYHETSBYRÅN / PONTUS LUNDAHL

– Sedan millennieskiftet har över hälften av de fysiska breven övergått till digital kommunikation, och det finns inga tecken på att volymminskningen kommer avstanna, sa Annemarie Gardshol, vd för Postnord Sverige och tillförordnad koncernchef sedan chefen Håkan Ericsson fått sparken.

Postnord vill dela ut posten färre dagar

Men det räcker inte med att höja portot för att kompensera fallande brevmängder. Postnord - som inte får något statsstöd för brevhanteringen - vill också börja dela ut posten mer sällan eftersom brevmängden krymper i allt snabbare takt. I förlängningen leder en sådan åtgärd också till färre anställda, kanske upp till en halverad arbetsstyrka.

Postnord har tidigare antytt att det skulle kunna genomföras tester med glesare postutdelning på några orter i Sverige i år, och kanske också nästa år.

Operationen att styra om till färre utdelningsdagar visar sig dock vara mer komplicerat än vad Postnord anat. Det är inte bara att lägga posten på hög en extra dag.

 - Vi ser positivt på att Postnord testar eftersom det är viktigt att veta vad det här får för konsekvenser för mottagare och avsändare, säger Emma Maraschin, chef vid Post och telestyrelsen, PTS, enhet för postfrågor.

” Det får inte bli kvalitetsproblem”

PTS är tillsynsmyndighet och övervakar verksamheten.

– Det är viktigt att de säkerställer att de lever upp till de kvalitetskrav som ställs i postförordningen. Det finns ju krav på befordringstider och att det ska vara tillförlitligt. Det får inte bli kvalitetsproblem som vi haft tidigare. Organisationen måste klara av att dela ut på rätt sätt, säger Emma Maraschin.

– Det får inte bli kvalitetsproblem som vi haft tidigare, säger Emma Maraschin på Post och Telestyrelsen.
Foto: PTS

Det har skadat Postnord, de utdelningsproblem som har varit tidigare, 2014, 2015 och 2016. Det är otroligt viktigt att man tänker efter före, innan man gör en förändring.

PTS har också skickat över en kravlista till Postnord hur de ska kommunicera kring testerna.

– Viktigt är att Postord gör riskanalyser innan så att de har koll på de processer som kan gå fel. Viktigt är också att de gör undersökningar hur det påverkar mottagarna när man gör en ändring av utdelningsfrekvensen.

” De skulle senarelägga testerna”

Postnord tycks också ha tagit till sig PTS synpunkter.

– Det senaste var att vi hörde att de skulle senarelägga testerna och att det kommer att ske någon gång nästa år. Jag misstänker dock att Postnord upplever det som en mer komplicerad fråga än vad man har tänkt sig, Emma Maraschin på PTS.

Emma Riblom, kommunikationschef Postnord Sverige bekräftar att man arbetar med frågan om en förändring som skulle innebära att Postnord slutar dela ut post måndag till fredag till varje hushåll.

– När vi tittar framåt ser vi att det här inte är hållbart på sikt. Vi har börjat undersöka möjligheten till en varannandags utdelning, säger hon.


Räkna med att brevbäraren kommer på besök mer sällan i framtiden.
Foto: Fotograf Peter Phillips

I dag har posten två dagar på sig att dela ut ett brev. Och det ska ske med 95 procent av brevmängden enligt de uppställda kraven.

”Finns inget beslut”

– Inom den ramen skulle vi kunna gå över till en varannandagsutdelning så att vi besöker ett hushåll måndag, onsdag, fredag en vecka och tisdag, torsdag nästa vecka. Det skulle göra att kostnaderna kan hållas nere. Men det är förstås en jätteomställning, säger Emma Riblom.

Det finns inget beslut på att förändringen ska införas eller när det ska införas. 

– Vi har en nära dialog med politiker och PTS och så klart våra kunder. Vi har gjort småtester som inte påverkar mottagarna där vi simulerar det i vår egen verksamhet.

Men Postnord planerar nu – försenat – för ”skarpa” försök på vissa orter i Sverige. Var det ska ske är oklart.

– Test som påverkar mottagarna, alltså mer omfattande tester, kan bli verklighet efter 2020, säger Emma Riblom, kommunikationschef för Postnord Sverige.

Det kan bli så att brevbäraren i fortsättningen kommer måndag, onsdag och fredag ena veckan för att sedan komma tisdag och torsdag veckan två.
Foto: Postnord

Planen är att testerna ska genomföras år 2021.

Enligt vad Expressen erfar kan den totala omläggningen komma att äga rum år 2022.

– Om det fattas ett sånt beslut kommer det omfatta hela landet. Inga undantag, säger en källa.

Fakta - så vill vi ha posten

I en undersökning beställd av Post och Telestyrelsen, PTS, som är tillsynsmyndighet över Postnord, tycks svenska folket förlika sig med tanken att brevbäraren inte kommer varje vardag.

• I undersökningen svarade 21 procent av privatpersonerna och 25 procent av företagen att de har ett stort behov att ta myndighetspost och fakturor som fysisk post.

• Drygt hälften av de tillfrågade privatpersonerna och företagen ansåg att det inte skulle bli några problem om postutdelningen endast skedde två dagar i veckan. 

• Endast 5 procent av alla privatpersoner ansåg det nödvändigt att kunna ta emot fysiska brev varje dag.

• Drygt 20 procent tyckte att det räcker att kunna ta emot brev några gånger i veckan, medan knappt tre av fyra tycker att det räcker att kunna ta emot brev några gånger per månad eller mer sällan.

KÄLLA: Post och telestyrelsen, PTS