Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bakslag för Metros ägare – stopp för rekonstruktion

Cristen Ager-Hansen hade stora planer för Metro.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Om hovrättens beslut vinner laga kraft återstår bara konkurs för Metro.
Foto: STELLA PICTURES

Hovrätten stoppar rekonstruktionen Metro Media House.

Domstolen totalsågar företagets möjligheter till överlevnad.

– Vi hade yrkat på att rekonstruktionen skulle upphöra. Hovrätten delar vår uppfattning, säger Ingela Johansson på Skatteverket. 

Det är Svea hovrätt som i dag på förmiddagen gett besked om att rekonstruktionen av företaget måste upphöra.

Beskedet är ett bakslag för ägaren, norrmannen Christen Ager–Hanssen, som hoppats att företaget skulle kunna leva vidare i någon form. Och nu hotar konkurs.

Det krisade tidningsföretaget har bland annat sagt att man ska starta en debattsajt som ska göra verksamheten lönsam. Men ingen sajt har synts till utan skulderna fortsatt att växa.

Stora skulder

Underskottet på företagets skattekonto hade i september växt till drygt 15 miljoner kronor.

11 miljoner kronor har betalts ut i lönegaranti till de anställda vilket fakta från Skatteverket visat.

Marie Karlsson–Tuula, professor i civilrätt vid Handelshögskolan i Karlstad och en av sveriges främsta experter på konkurser, har tittat på beslutet från Svea hovrätt. Hon säger:

– Det var synd att Skatteverket inte fick igenom ett upphörande redan vid borgenärssammanträdet. Då hade troligen staten sparat flera miljoner.

– Betalar man inte sin skatt under en företagsrekonstruktion ska förfarandet omedelbart upphöra på ansökan av rekonstruktören. Vidare så får man företagsrekonstruktion alldeles för lätt i dag och kan därmed missbruka institutet för företagsrekonstruktion bara för att få lönegaranti.

Marie Karlsson–Tuula, professor i civilrätt.

Marie Karlsson–Tuula tycker sig ha sett ett nytt mönster när det gäller företagsrekonstruktioner:

– Under senare tid har flera företag ansökt om företagsrekonstruktion i ett enda syfte och det är att få lönerna betalade av staten. Jag skulle vilja påstå att det är ett rent missbruk av institutet företagsrekonstruktion rätten till lönegaranti, säger hon.

”Överklagar”

Metros ägare Christen Ager–Hanssen har tagit den av hovrättens beslut.

– Min enda kommentar är att beslutet kommer att överklagas, säger han kortfattat till Dagens Media.  

Juristen Marcus Wenner, från Svensk Företagsrekonstruktion, är Metros ombud.

– Metro kommer att överklaga beslutet till Högsta domstolen och yrka på fortsatt rekonstruktion. Vi tycker att hovrätten gjorde fel och att tingsrättens beslut var rätt.  Det är bolagets officiella inställning.

Hovrätten anser att det inte finns ”synnerliga skäl” för fortsatt rekonstruktion.

– Vi anser att det är synnerliga skäl. Det som återstår är att samla in de sista svaren från borgenärerna för att gå in med en ansökan om ackordsförhandling. Det saknas bara ett fåtal för det. Hovrätten har också ett märkligt resonemang om bolagets lönsamhet som inte stämmer, säger han. 

Dagens beslut från hovrätten är en direkt följd av ett överklagande från Skatteverket som i flera omgångar ansett att en rekonstruktion är meningslös. Men så sent som den 12 juli beslöt Stockholms tingsrätt att godkänna en fortsatt rekonstruktion fram till den 30 december.

Skatteverket har dock överklagat beslutet till Svea hovrätt.


Trodde på Metros överlevnad 

Rekonstruktören, advokat Helena Ståbi, och Metro Media House har hävdat att det finns goda möjligheter till fortsatt drift av företaget i sin nya form och pekat på att majoriteten av borgenärerna ställt sig positiva till ett 50-procentigt ackord.

Rekonstruktören, advokat Helena Ståbi, säger att företaget ska överklaga hovrättens beslut.

Svea hovrätt har i sin argumentering pekat på att en rekonstruktion normalt ska pågå tre månader och om det finns särskilda skäl kan den pågå ytterligare tre månader. För ytterligare förlängning av en företagsrekonstruktion utöver de sex månaderna krävs ”synnerliga skäl” Några sådana finns inte anser Svea hovrätt.

Domstolen underkänner Metros plan

Hovrätten underkänner på flera punkter Metros skiftande planer. Det gäller bland annat att papperstidningen först skulle ges ut en gång i veckan, för att sedan kasta planen i papperskorgen och vika in på ett nytt spår.

Domstolen skriver:

”Enligt den ursprungliga rekonstruktionsplanen skulle verksamheten digitaliseras och effektiviseras samtidigt som papperstidningen Metro skulle ges ut en gång per vecka. Hovrätten konstaterar att Metro Media House AB väsentligen avvikit från denna plan genom att papperstidningen lagts ned och tidsplanen överskridits. I en sådan situation måste det till alldeles speciella skäl för att en rekonstruktion ska tillåtas fortsätta”.

Hovrätten fortsätter:

”Som skäl för begäran om förlängning har Metro Media House AB anfört att kostnaderna minskat kraftigt samt att det som återstår är att samla in svar på ett ackordsförslag och genomföra en ackordsförhandling. Det går visserligen inte att på befintligt underlag avgöra om det skulle vara möjligt att få till stånd ett beslut om offentligt ackord. När det gäller ackordet kan emellertid konstateras att det inte har lämnats några uppgifter om när ansökan kommer att ges in till tingsrätten. Än mindre har det lämnats några mer konkreta uppgifter om hur säkerheten för ackordet ska finansieras. Skatteverket har i detta sammanhang – utan invändning från bolagets sida – anfört att omsättningen under september 2019 var en knapp miljon kronor och att verksamheten går med förlust om hänsyn tas till personalkostnader”.

”Anledning att ifrågasätta”

Tonen är hård i hovrättens slutskrivning där man ifrågasätter realismen i rekonstruktionsförslaget.

”Sammantaget anser hovrätten att det i hög grad finns anledning att ifrågasätta vad Metro Media House AB anfört om möjligheten att driva bolaget vidare och lösa dess skuldsättning genom betalning av ett ackord”.

Hovrätten skriver att vid den den samlade bedömningen av ärendet som finns det inga ”synnerlig skäl” för förlängning av rekonstruktionen.

Rekonstruktionen av Metro har pågått sedan den 29 mars. Metro grundades den 13 februari 1995 och koncernen värderades till uppåt sex miljarder kronor när den var som allra störst.

Skatteverket är nöjd med hovrättens beslut.

– Vi hade yrkat på att rekonstruktionen skulle upphöra. Hovrätten delar vår uppfattning, säger Ingela Johansson, handläggare på Skatteverket.

Rekonstruktionen upphör när domen vinner laga kraft eller när någon begär företaget i konkurs.

Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen senat den 27 december.