Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Passagerare får inga pengar efter strejken

Di:s analytiker Ulf Petersson om nyheten.
Foto: KRISTER LARSSON
Foto: STELLA PICTURES/XINHUA
Foto: HEIKO JUNGE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Ingen kompensation för inställt flyg under vårens pilotstrejk.

Det beskedet ger Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i ett beslut i dag.

– SAS är inte skyldigt att betala kompensation, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Påverkades du av SAS-strejken?

Allmänna reklamationsnämndens bedömning är att pilotstrejken på SAS var en extraordinär händelse. 

I det ärende som nämnden har prövat har SAS också bevisat att bolaget gjort allt som är rimligt för att undvika strejken och att den aktuella flygningen ställdes in. I och med det är bolaget inte skyldigt att betala ut den standardiserade kompensationen enligt EU-förordning 261/2004. Beslutet är vägledande för ARN:s framtida bedömningar.

– SAS är inte skyldigt att betala kompensation. Bolaget har bevisat att strejken var en extraordinär händelse som legat utanför bolagets kontroll. SAS har också bevisat att det vidtagit en mängd åtgärder för att undvika strejken och för att begränsa konsekvenserna av strejken när den väl brutit ut, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

– SAS har därmed gjort det som rimligen kan begäras av bolaget för att undvika att flygningen ställdes in och i en sådan situation är bolaget inte ersättningsskyldigt.

SAS är av lätt insedda skäl nöjd med ARN:s beslut. 

”Frågan har dock stor principiell betydelse för flygbolag och konsumenter i hela EU och det pågår rättsprocesser även i andra EU länder om strejker är att betrakta som en extraordinär omständighet”, skriver SAS i en kommentar.

Bolaget hoppas att tolkningen av begreppet extraordinär händelse slutligen avgörs av EU-domstolen.

 ” Det är bekymmersamt att domstolar i medlemsstaterna gör olika tolkningar av om en strejk är en extraordinär händelse i EU 261 och att passagerare därmed har olika rättigheter till ersättning beroende på var de kommer ifrån. Frågan är därför av stor principiell betydelse för flygbolag och konsumenter i hela EU”.

LÄS MER: §§

Uppsala-familj pilotfall

Av de cirka 350 anmälningar som Allmänna reklamationsnämnden, ARN fått in efter pilotstrejken i våras blev en anmälan från en familj i Uppsala, utvald som pilotfall och ARN:s beslut blir vägledande.

Det var familjens inställda resa med SAS till Alicante den 30 april med SK 1853 som prövats av ARN.

Beslutet är vägledande för de andra fallen som ligger i kö för avgörande.

– Men varje fall prövas var för sig, säger Stefan Larsson, avdelningsansvarig jurist vid ARN.

SAS: Extraordinär händelse

SAS har ända sedan strejken avblåstes på kvällen den 2 maj hävdat att någon generell kompensation till berörda passagerare tänkte man inte betala ut. I klartext betydde det att flygbolaget inte avsåg att betala någon schablonersättning enligt artikel 7 i EU:s flygpassagerarförordning till de resenärer som krävde ersättning med hänvisning till förordningen.

SAS-chefen Rickard Gustafson var också snabbt ut och klargjorde att man ansåg strejken vara en extraordinär händelse, något som han antydde redan någon timme efter att strejken blåsts av. 

SAS vd Rickard Gustafson vann striden i ARN.

Dagens Nyheters reporter ställde in en intervju med SAS-chefen frågan: Så oavsett vad ARN säger kommer ni stå fast vid det? 

– Det är vår utgångspunkt, svarade vd Rickard Gustafson. 

Uttalandet fick ARN chef Marcus Isgren, att gå i taket.

– Det kan vara så att SAS har rätt. Men det jag kan reagera på är att man konsekvent säger att oavsett vad ARN beslutar så kommer man inte att följa nämndens rekommendationer. Det avviker från den hållning som SAS tidigare har haft, sa Marcus Isgren till Dina Pengar.

SAS pilotstrejk i korthet

Strejken utbröt på morgonen den 26 april och lamslog det skandinaviska flygbolagets verksamhet. Strejken pågick under sju dagar. 4 015 flyg ställdes in under strejkdygnen. Flygbolaget lyckades boka om 222 000 passagerare till andra bolag. 

Piloterna krävde inte bara högre löner utan ställde även andra villkor.

På kvällen den 2 maj var parterna överens och strejken blåstes av. 

Avtalet med piloterna gäller fram till 2022 och innebär enligt SAS att piloterna får en sammanlagd löneökning på 10,5 procent vilket retade upp arbetsgivarorganisationen eftersom den årliga ökningen låg över det så kallade lönemärket som jobbats fram en årlig löneökning på 2, 3 procent.

Om du som resenär blir mer än tre timmar försenad till din slutdestination jämfört med ankomsttiden enligt flygbolagets tidtabell, har du rätt att kräva följande kompensation av flygbolaget:

     250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer.

     400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa

     600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Det tillkommer bolagets skyldighet att hjälpa till med ombokning, betala tillbaka pengar och i vissa fall också bistå med mat och uppehälle i viss utsträckning.

Betalade Norwegian-resa

I det nu avgjorda fallet begärde Uppsala–bon 400 euro per passagerare, sammanlagt 1 200 euro till tre personer som skulle ha rest till Alicante från Stockholm.

SAS hjälpte till genom att betala tillbaka pengarna för den inställda resan och stå för biljettkostnaden med Norwegian.

Men SAS hävdade att det rådde extraordinära omständigheter som de inte kunde råda över och därför vägrade flygbolaget att betala ut schablonersättningen, ”EU-ersättningen”.

Det har varit upp till SAS att bevisa att man verkligen gjort allt vad som stod i deras makt för att lösa resproblemet för de strandsatta resenärerna. Flygbolaget mobiliserade också kraftfullt i sinskriftväxling med Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Förutom utdrag ur trafikrapport, pressmeddelanden från strejkdygnen och ett antal artiklar har

SAS tog även fyra egna vittnen/anställda för att bevisa att företaget gjort allt som stod i deras makt för att lösa Uppsala-resenärernas problem.

”Med detta skriftliga utlåtande intygar jag att SAS avdelning Passenger Care Center har använt alla tillgängliga personalresurser samt gjort vad som varit tekniskt möjligt för att undersöka och boka om passagerare till de bokningsalternativ som varit tillgängliga under pilotstrejken 2019”, inleder en av de SAS-anställda sitt intyg.

Intygen ska enligt SAS visa att bolaget gjort allt vad som stod i deras makt för att hjälpa passagerarna.

Ett av SAS intyg till Allmänna reklamationsnämnden som flygbolaget anser bevisar att man gjorde allt vad som stod i deras makt för att hjälpa de strejkdrabbade passagerarna.

Under pilotstrejken, som berörde piloterna i samtliga tre ”SAS-länder, alltså Sverige, Danmark och Norge, tvingades flygbolaget i princip ställa in samtliga flyg under den sju dagar långa strejken.

I dokumenten till Allmänna reklamationsnämnden skriver SAS att 4 015 flygavgångar ställdes in.

Allmänna reklamationsnämnden dit många har vänt sig som nekats schablonersättning, har cirka 350 ärenden som är kopplade till pilotstrejken. 

Leif Brännström: ”Viktigt för SAS i liknande fall”.
Annons: