Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

9 000 i skillnad mellan billigast och dyrast elnät

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.
Vattenfall – höjer mest.
Foto: Foto: Elisabeth Redlig
Elmätare.

Det skiljer hela 9 000 kronor mellan de billigaste och dyraste elnäten i Sverige.

Allt hänger på var du bor.

I Lidköping kommer du undan med 5 114 kronor per år medan det i Kalix kostar 14 059 kronor.

– Det blir som en skatt på boendet som man inte kan bli av med, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Den totala elkostnadens ena del, nätavgiften för distributionen av elen, är den del som du sitter fast i eftersom det råder  nätmonopol och det går inte att byta nätägare.

Elnätjättarna Eon, Ellevio och statliga Vattenfall har utsatts för rejäl kritik för sina höjningar av nätavgifterna. De tre elnätföretagen har i dag mer än hälften av alla svenskar som kunder.

Regeringen har lovat att det ska bli bättre nästa regleringsperiod mellan 2020-2023. Energiminister Ibrahim Baylan har tidigare talat om sänkningar med upp till 21 procent av nätkostnaden i vissa delar av landet. Och Energimarknadsinspektionen 29 procent.

Energimarknadsinspektionen, Ei, är den myndighet som har koll på nätföretagen.

– Vi räknar med att nätavgifterna i genomsnitt sänks med 20 procent, säger Tony Rosten, chef för Ei:s avdelning för nätreglering. 


Fakta om elnätavgifterna

Elnätsverksamheten är en monopolmarknad där olika elnätsföretag har ensamrätt (nätkoncession) för att bedriva elnätsverksamhet inom avgränsade områden i Sverige. Med elnätsverksamhet avses verksamheten att överföra elen till kunderna, alltså inte själva konsumtionen/förbrukningen av el. Eftersom elnätsverksamheten är en monopolmarknad finns det en reglering för att säkerställa kunderna inte betalar mer än en skälig avgift för tjänsterna och att elnätsföretagen får skälig ersättning för att bedriva verksamheten.

Regleringen innebär att Energimarknadsinspektionen, Ei,  på förhand beslutar om ett maxbelopp (en intäktsram) som ett elnätsföretag får debitera sina kunder under kommande fyraårsperiod. Elnätsföretagen får själva avgöra hur mycket av intäktsramen som de behöver använda för att bedriva verksamheten, intäktsramen är endast ett tak för hur mycket elnätsföretagen högst får debitera kunderna. Nuvarande period pågår 2015-2019.

Källa: REGERINGSKANSLIET

Vattenfall sämst i klassen

Vattenfall är i dag allra sämst i klassen sett ur konsumenternas synvinkel med de kraftigaste näthöjningarna under de senaste åren. Det visar intresseorganisationen Villaägarnas genomgång av nätägarna kommun för kommun perioden 2013–2018. 

Villaägarna har i sina beräkningar utgått från ett typhushåll med en säkring på 20 Ampere och en energianvändning på 20 000 kWh per år.

– De stora bolagen har fortsatt att genomföra stora höjningar av elnätsavgiften medan de mindre bolagen har en annan prisfilosofi som innebär mer måttliga ökningar, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Statliga Vattenfall sticker ut med de kraftigaste höjningarna. 

– Vattenfall har höjt 48 procent på fem år i sitt norra nät, 45 procent i det södra nätet, säger Anna Werner.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

I rena kronor betyder det att elnätkostnaden i Vattenfalls nät, i till exempel Arjeplog och Kalix, ökat med 4 549 kronor på fem år enligt Villaägarnas beräkningar.

– Det är dyrt att ha Vattenfall som nätbolag. De brukar förklara det själva med att nätet är glest. Men glesheten kan inte förklara hela skillnaden, anser Anna Werner.


Mindre nätbolag billigare

Ofta är det de små kommunala nätbolagen som ger de biligaste nätpriserna  (eller nätavgifterna som de också kallas) till sina kunder.

– Det är märkligt att ett litet bolag som Ljungby energinät kan leverera för drygt 5 00 kronor medan det kostar drygt 14 000 kronor för samma tjänst i norra Sverige, säger Anna Werner.

Andra nätbolag med låg nätavgift är Lidköpings Elnät med 5 100 kronor och Luleå Energi Elnät med  5 400 kronor för typhushållet 2018 enligt Villaägarnas genomgång.


Så byter du elavtal/sänker elkostnaden

1. Kontrollera ditt nuvarande avtal och hur länge det löper. Det kan bli dyrt om du bryter ett avtal i förtid.

På Energimarknadsinspektionens sajt www.ei.se/elpriskollen/ kan du gå in direkt och jämföra olika elleverantörer. 

2. Kontakta den elhandlare du vill byta till. Det brukar räcka att ta kontakt på nätet eller via telefon.

3. Om du tecknar ett avtal kontaktar din nya elhandlare det elnätsföretag du är ansluten till.

4. Elnätsföretaget läser av din elmätare och skickar informationen till både din gamla och din nya elhandlare.

5. Elnätsföretaget meddelar din gamla elhandlare att du har bytt avtal.

6. Kolla om du kan byta säkring, t ex gå ner från 25 till 20 Ampere eller från 20 till 16 Ampere.

Källa: Elpriskollen.se / Expressen


En liten nätägare som sticker ut på det mer negativa sättet är Härjeåns Nät med drygt 27 000 kunder i Härjedalen.

– De är väldigt dyra med drygt 13 000 kronor i avgift för 2018, säger Anna Werner på Villaägarna.

Härjeåns Elnät anser dock att det finns en naturlig förklaring till att de sticker ut jämfört med andra mindre bolag:

– Det är stora skillnader i förutsättningar för olika elnätsbolag i Sverige, därav ser avgifterna olika ut. Vissa nätbolag har i huvudsak stadsnät med korta avstånd mellan kunderna och därav lägre avgifter. Vissa bolag investerar lägre summor i sitt nät och därför har de lägre avgifter, men samtidigt så kommer detta att försämra tillgängligheten för kunderna på sikt, säger Niklas Köhler, vd för Härjeåns Nät AB.

– Härjeåns har 231 meter ledning /kund vilket är otroligt mycket i jämförelse med andra elnätsbolag. Det är den stora orsaken – Stort nätområde , förhållandevis få kunder, säger Niklas Köhler vd för Härjeåns NÄT AB

Villaägarnas Anna Werner menar dock att det inte räcker som förklaring.

– Härjeån har flera grannät som är lika glesa men har betydligt lägre priser. Elnätsavgifterna varierar främst på grund av att bolagen har olika avkastningskrav, säger Anna Werner.

Sök i listan – så har priserna ändrats där du bor

Så här läser du siffrorna nedan.

Listan visar hur elnätspriserna förändrats kommun för kommun för en typkund på 20 Ampere och 20 000 kilowattimmar.

Förändringar sedan 2013 visar höjningen i procent.

https://datawrapper.dwcdn.net/x7cWJ/1/