Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad

Riksbanken var helt enig – reporäntan lämnas oförändrad på minus 0,25 procent.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018, då den höjdes med 0,25 procentenheter.

Men minusräntan fortsätter på fjärde året.

För två månader sedan höjde Riksbanken räntan för första gången på sju år.

Höjningen var på 0,25 procentenheter och innebar att minusräntan låg kvar men nu på minus 0,25.

https://twitter.com/riksbanken/status/1095601183547375616

Inför dagens räntebesked, som ni följer här på Expressen TV live, var de flesta bedömare överens om att räntan inte kommer att röras den här gången.

Enligt Infront Datas enkät väntade samtliga av 13 tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

– Vi trampar inte på bromsen, vi lättar lite på gasen, sa Riksbankens chef Stefan Ingves vid förra beskedet.

Det som sagts från riksbankshåll är att höjningarna kommer att ske stegvis men inte oftare än två gånger per år.

https://twitter.com/Makroredaktion/status/1095602388134694912

Det var i februari 2015 som Riksbanken för första gången införde negativ reporänta i Sverige, då man sänkte den från 0 till minus 0,10 procent.

Ett år senare sänktes den till minus 0,5 procent och där har den legat fram till höjningen i december.

– Konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med lägre tillväxt. Även om tillväxten dämpas är konjunkturen fortsatt stark. Förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar nära 2 procent kommande år har inte förändrats i någon större utsträckning”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande i samband med räntebeskedet på onsdagen.

Indikatorer pekar på att stämningsläget hos hushåll och företag har dämpats i Sverige kvarstår bilden av en stark svensk konjunktur, skriver Riksbanken och konstaterar:

– Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit lite starkare än väntat och arbetslösheten är den lägsta på ett decennium. Såväl inflationen som inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent.

 

”Inflationen när målet”

Riksbanken säger att den starka konjunkturen och ett stigande kostnadstryck i både Sverige och i omvärlden innebär att det finns goda förutsättningar för inflationen att vara nära målet även kommande år.

– Dessa utsikter har inte ändrats i någon större utsträckning sedan i december.

Banken påpekar dock att det finns osäkerhet kring både utvecklingen i omvärlden och styrkan i den inhemska konjunkturen.

– Konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att avgöra hur penningpolitiken utformas framöver, skriver Riksbanken.

Löneökningstakten har varit lite högre än vad som antogs vid mötet i december. Löneökningstakten väntas fortsätta stiga ytterligare under de närmaste kvartalen i takt med att det starka arbetsmarknadsläget fortsätter att sätta avtryck i löneökningstakten.

I december spådde Riksbanken löneökningar på 2,8 procent i år, 3,2 procent nästa år och 3,4 procent 2021.

Under 2018 bedöms lönerna ha ökat med 2,6 procent (2,5).

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!