Ilska mot storbankerna efter nya jättevinsterna

Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarna, tycker att storbankernas vinster på bolån är provocerande.

10 miljarder kronor. Så stor är storbankernas totala vinst på bolån – bara under det senaste kvartalet. Det visar en uträkning som Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarna, har gjort. Därmed är bankernas vinster på bolån större än någonsin. 

– Det provocerar, säger han. 

Bankerna tjänar mer än någonsin på svenskarnas bolån. Det står klart sedan samtliga storbanker rapporterat för det tredje kvartalet. Alla utom Nordea ökar vinsten på sin utlåningsverksamhet, det så kallade räntenettot, jämfört med förra året. 

Swedbank anses allmänt bland analytiker ha kommit med den starkaste rapporten, och enligt vd Birgitte Bonnesen var det just ökad utlåning till bolån som bidrog mest till bankens resultatlyft. 


Vinster på lån för 30 miljarder kronor

Totalt sett landade bankernas räntenetton bara under tredje kvartalet på nästan 30 miljarder kronor. 

En tredjedel av dessa 30 miljarder består av vinster från bankernas bolåneverksamheter, enligt beräkningar från Villaägarnas boendeekonom Håkan Larsson. Det betyder att bankernas sammanlagda vinster på bolån uppgår till 10,5 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det är 200 miljoner kronor mer än motsvarande kvartal i fjol, och 1,3 miljarder mer än 2016. För åtta år sedan, tredje kvartalet 2010, låg bankernas totala vinster på bolån på 3,5 miljarder kronor. 

https://datawrapper.dwcdn.net/JTyP7/3/

– Man kan konstatera att bankerna fortsätter att leva gott på landets bolånetagare, säger Håkan Larsson. 

Bara under det senaste året har bankernas vinst på bolån legat på cirka 41 miljarder kronor. Det är en ökning med hela 200 procent jämfört med 2010, påpekar Håkan Larsson.


Bankerna exponerar sig mer mot bolån

Anledningen till att vinsterna är så pass mycket större nu är att bolånen utgör en allt större del av bankernas utlåningsverksamhet. År 2010 stod bolånen för cirka en fjärdedel av både Swedbanks och Handelsbankens hela låneverksamhet. Nu är motsvarande siffror 53 respektive 45 procent. 


Bankernas räntenetton/vinst på bolån

Bankernas räntenetto består av vinster från all utlåningsverksamhet

Räntenetto

SEB

Tredje kvartalet 2018: 5,3 miljarder kronor

Tredje kvartalet 2017: 5 miljarder kronor 

Nordea

Tredje kvartalet 2018: 1 miljon euro (10,3 miljarder kr)

Tredje kvartalet 2017: 1,2 miljoner euro (12,4 miljarder euro)

Handelsbanken

Tredje kvartalet 2018: 7,9 miljarder kronor

Tredje kvartalet 2017: 7,6 miljarder kronor

Swedbank

Tredje kvartalet 2018: 6,3 miljarder kronor

Tredje kvartalet 2017: 6,2 miljarder kronor

Källa: Bankernas rapporter för tredje kvartalet. 

– Bankerna exponerar sig allt mer mot bolån, och det är bekymmersamma siffror. Vi har ett system där bankerna mjölkar landets bolånekunder i goda tider, medan skattebetalarna tvingas rädda bankerna i dåliga, säger Håkan Larsson. 

Han råder alla bolånekunder att vara mer aktiva för att stävja bankernas allt större vinster. Konkurrenssituationen på marknaden har förbättrats det senaste året, med en rad nya mindre aktörer som erbjuder konkurrenskraftiga villkor. 

– Med tanke på att Riksbanken planerar att höja styrräntan bör bolånetagare se över sina lån och då passa på att förhandla med olika aktörer, tipsar Håkan Larsson. 

LÄS MER: Låntagare, förbered på högre boendekostnader 

LÄS MER: Här är bolåneräntan du måste vara beredd på 

LÄS MER: 7 tips: Så får du ned din bolåneränta 

Så har uträkningarna gjorts

Bankerna särredovisar inte vinsterna som kommer från bolån varje kvartal. Det görs en gång per år, då vi i årsredovisningen kan se hur stor del av räntenettot som härrör från bankernas så kallade hypotek.

I exempelvis Swedbanks årsredovisning för 2017 ligger det totala räntenettot på 24,6 miljarder kronor, medan räntenettot från hypoteken ligger på 13 miljarder kronor. 

Villaägarna drar därför i sin metod slutsatsen att cirka 53 procent av Swedbanks vinster på lån kommer från hypoteksdelen (bolånen).

Ett räntenetto på 6,3 miljarder för tredje kvartalet 2018 ger ett räntenetto på 3,4 miljarder från hypoteksdelen, enligt Villaägarnas metod och beräkning. 

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!