Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Här är vinnarna och förlorarna i budgeten

Hur tror du att din ekonomi påverkas det närmaste året? Caroline Jonsson, 33, hovmästare, Bromma: "Jag ska gå på mammaledighet så jag kommer få en sämre ekonomi."Mikael Blomgren, 40, IT-konsult, Bromma: "Jag tror den blir oförändrad".
Foto: Linn Hedesström Blad
Marianne Skarin, 64, projektadministratör, Bromma: "Jag tror att den kommer se likadan ut, inga större förändringar."
Foto: Linn Hedesström Blad
Marcus Pettersson, 35, lagerarbetare, Bromsten, Nathanel Pettersson Norling, 8:"Jag hoppas på att det blir bättre för min del, och att de har tänkt till med budgeten."
Foto: Linn Hedesström Blad

Enligt finansminister Magdalena Andersson påverkas människors privatekonomi bara "marginellt" av regeringens budget.

Men till vinnarna hör ensamstående, barnfamiljer och de som är sjuka. De som tjänar mest får högre skatt.

– Eftersom det är ett mellanår, alltså inget valår nästa år, är det ingen dramatisk budget, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

• Regeringen föreslår att garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp, vilket med hel garantiersättning innebär en höjning på 187 kronor per månad före skatt per år med 2017 års prisbasbelopp.

– Det är tydligt att regeringen förstärker på bidragssidan och det är där man skiljer sig från den tidigare regeringen, även om det bara rör sig om några hundralappar Alliansen tittade inte på dessa bidrag speciellt ofta, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.


Gränsen för avdrag för resor höjs.
Foto: David Jakobsson

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor

• Regeringen föreslår att beloppsgränsen vid avdrag för resor höjs från 10 000 till 11 000 kronor per år. Det rör inställelseresor och resor mellan bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

• Regeringen föreslår att den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster 2018 räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet i stället för med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter.

• De som berörs av förslaget är personer som har förvärvsinkomster som överstiger den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt för 2018. Den nedre brytpunkten beräknas preliminärt motsvara en genomsnittlig inkomst på cirka 38 500 kronor per månad. Förslaget beräknas preliminärt innebära att ca 40 000 fler personer betalar statlig inkomstskatt 2018 och att ca 13 000 fler personer betalar den s.k. värnskatten. Den maximala förändringen i skatteuttaget för en person beräknas till cirka 100 kronor per månad.

– Dessa personer är de som förlorar mest på budgeten, de som ligger precis på gränsen. Sedan kanske man inte ska kalla de som har ett välbetalt jobb för förlorare, men de vinner inget på den här budgeten, säger Ingela Gabrielsson.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.


Reparation av vitvaror införlivas i rut-avdraget.
Foto: / PRODUKTBILD

Skattereduktion för reparation av vitvaror

• Regeringen föreslår att reparationer och underhåll av kylskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror i hemmet införlivas i RUT-avdraget. Det innebär att om man reparerar sitt kylskåp för tusen kronor, så betalar man enbart 500 kronor efter avdrag.

• Regeringen vill med detta förändra konsumtionsmönster och göra det lättare att återanvända.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Supermiljöbilspremien förlängs

• Regeringen förlänger supermiljöbilspremien som innebär att en privatperson som köper en miljövänlig bil får en bonus. Om det handlar om en elbil eller hybridbil får man en bonus på 40 000 kronor, vid hybridbil halveras premien.

• Regeringen vill också ta fram ett bonus-malus-system, där de som köper bilar som "smutsar ner mer" får betala högre skatt.


Sänkt moms för reparation av cyklar.
Foto: Lasse Svensson

Sänkt moms för reparation av cyklar, skor och kläder

• Regeringen förslås att momsen på vissa reparationer sänks. Förslaget innebär att momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent. Om en cykelreparation tidigare kostade 1 000 kronor kommer den efter att förändringen trätt i kraft kosta 896 kronor.

• Regeringen vill med detta förändra konsumtionsmönster och göra det lättare att återanvända.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Höjd alkoholskatt

• Regeringen föreslår att skatten på sprit höjs med en procent, och på övriga alkoholhaltiga drycker med fyra procent. En halvlitersflaska öl blir då cirka 25 öre dyrare, en 75 cl stor flaska vin cirka 95 öre dyrare och och en bag-in-box cirka fyra kronor dyrare. En flaska sprit blir cirka två kronor dyrare.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Allmänna tandvårdsbidraget höjs.
Foto: SHUTTERSTOCK

Tandvård för äldre

• Regeringen föreslår att det så kallade allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år.

– Det är för många en stor utgiftspost och är nog ett välkommet tillskott för många. Det är något som privatpersoner annars skjuter på om budgeten är tajt, säger Ingela Gabrielsson.

Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.


Höjning av bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

• Regeringen föreslår att ersättningsgraden i bostadstillägget höjs från 93 till 95 procent, vilket motsvarar den förändring som gjordes i bostadstillägget för pensionärer hösten år 2015. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad. Även den skäliga levnadsnivån vid beräkning av särskilt bostadstillägg höjs till motsvarande nivå som för ålderspensionärer. Därmed stärks den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

• Sammantaget gör höjningen av garantiersättningen och höjning av bostadstillägget att ungefär 200 000 personer i genomsnitt får drygt 2 000 kr mer per år från och med 2018.

– Det rör sig inte om några stora reformer. Inför ett valår vill man gärna ge lite mer till väljarna, men nu håller man igen, säger Ingela Gabrielsson.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Flerbarnstillägget höjs.
Foto: Christian Örnberg

Höjning av flerbarnstillägg

• Regeringen föreslår en höjning av flerbarnstillägget för det tredje barnet med 126 kronor per månad.

Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Höjning av underhållsstödet för äldre barn

• Regeringen har för avsikt att lämna lagförslag om en differentiering av underhållsstödets belopp genom att höja det för barn som är 15 år och äldre.

• I kombination med höjningen av underhållsstödet för äldre barn kommer regeringen även att utreda en höjning av grundavdraget för bidragsskyldiga föräldrar. Grundavdraget är det som den bidragsskyldiga föräldern får förbehålla sig för egna levnadskostnader innan betalningsskyldighet för underhållsstöd beslutas.

Höjningarna planeras att träda i kraft den 1 januari 2018.


Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag
Foto: Henrik Isaksson/Ibl-Aop / /ALL OVER PRESS

Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag

• Regeringen föreslår en höjning av inkomstgränserna inom bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer. Inkomstgränserna föreslås höjas från 117 000 kr till 127 000 kr för ensamstående och från 58 500 kr till 63 500 kr för makar och sambor.

• Det är hushåll som på årsbasis har inkomster över den nuvarande inkomstgränsen som kan ta del av hela höjningen om 167 kr per månad. Förslaget ger framförallt effekt för sammanboende med låga inkomster.

Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Höjning av stöd till kommuner

• Regeringen har tidigare aviserat att kommunerna får ett tillskott på 10 miljarder i budgeten för 2017. Höjningen motsvarar dock inte mer än drygt tio procent då posten för kommunbidrag i budgeten uppgår till 105 miljarder kronor. Det är budgetens näst största post.

• Den största utgiftsposten i budgeten är ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. För 2017 avsätter regeringen 107 miljarder kronor till detta.

Apanaget till hovet höjs.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Höjning av apanage till kungahuset

I budgeten konstaterar regeringen att 2015 var ett speciellt år för kungahuset med stora arrangemang. Både kostnaderna och intäkterna ökade, men kostnaderna ökade mer vilket ledde till att kungahusets konto stod på minus efter året. På grund av detta kommer apanaget till hovet under 2017 att uppgå till 136 996 000 kronor.

• Planen är sedan att den summan ska öka under de kommande åren. 2019 ska apanaget landa på 142 miljoner och 2020 ska summan vara 145 miljoner kronor.

Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.