Lärare och präster – det här är framtidens yrken

Enligt Saco kommer det råda brist på bland annat präster och diakoner om fem år.
Foto: Christine Olsson / TT NYHETSBYRÅN
Inom välfärden kommer det vara lätt att få jobb, bland annat för lärare, socionomer och fysioterapeuter enligt Sacos rapport.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT NYHETSBYRÅN

Personal inom välfärden går en ljus framtid till mötes – med liten konkurrens om jobben.

Andra framtidsyrken är präst, optiker och djurskötare.

Desto dystrare ser det ut för hälsovetare och kommunikatörer, visar en färsk rapport från Saco.

Drömmer du om att jobba i välfärdssektorn?

Då kan du gå en ljus framtid till mötes. Enligt Sacos årliga rapport "Framtidsutsikter" kommer bland annat lärare, socionomer och fysioterapeuter ha lätt att få jobb om fem år.

– Kommuner och landsting behöver rekrytera stort de kommande åren för att möta alla behov. Det visar sig också i vår prognos där det är låg konkurrens om jobben inom många välfärdsyrken, säger Pälle Kamali, ansvarig för Framtidsutsikter, i ett uttalande.


LÄS MER: Yrkena där det är lättast att få jobb


Här finns jobben 2022

Även de som utbildar sig till präster, apotekare, optiker och officerare kan dra en lättnadens suck. Där ser det råda ut att råda brist på arbetskraft år 2022.

Men att det är liten konkurrens om jobben är inte bara av godo.

Det kan vara ett tecken på att lönerna är låga eller att det inte finns några vidare utvecklingsmöjligheter. Det kan också betyda att de som jobbar inom yrket får slita hårt för att täcka upp de behov som finns.


LÄS MER: Här är svenska jobben som riskerar försvinna


Enligt Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans akademikerförbund, är bristen på präster "oroande".

– För präster är bristen så pass stor att 25 procent av platserna är vakanta i vissa stift. Det medför övertid och överbelastning för dem som är kvar, säger hon till TT.

Svårt för biologer och hälsovetare

Saco har undersökt totalt 66 akademikeryrken. Enligt den färska rapporten är det lätt att få jobb i 25 av dem. Sex yrken kommer däremot att få det svårt om fem år – där är konkurrensen stor om jobbet.

Det gäller beteendevetare, samhällsvetare, biologer, hälsovetare, kommunikationsyrken samt musei- och kulturmiljöyrken.

Generellt sett väntar dock en arbetsmarknad i balans, enligt Saco. Det innebär att för många av dem som avslutar sina studier de kommande åren finns goda möjligheter till jobb – samtidigt som arbetsgivarna har goda möjligheter att rekrytera den personal de behöver.

Här kan du kolla hur det ser ut för just ditt yrke.


Jobb med liten konkurrens år 2022

Apotekare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Audionom

Biomedicinsk analytiker

Diakon

Djursjukskötare

Fysioterapeut

Inredningsarkitekt

It- och datautbildad

Kemist

Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6

Matematiker och statistiker

Officer

Optiker

Planeringsarkitekt

Präst

Receptarie

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare årskurs 7-9 och i gymnasieskolan

Källa: Saco

Jobb med balans på marknaden år 2022

Agronom och lantmästare

Arkitekt (byggnadsverk)

Bibliotekarie

Biomedicinare

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Dietist och nutritionist

Fysiker och sjukhusfysiker

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Högskoleingenjör

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kiropraktor

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Miljöutbildad

Personalvetare

Psykolog

Systemvetare

Tandläkare

Veterinär

Källa: Saco

Jobb med hög konkurrens år 2022

Beteendevetare

Biologer

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturmiljöyrken

Samhällsvetare

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!