Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

”Hållbarhetsfonder är huvudsakligen en bluff”

Jonas Lindmark.

Det är fortfarande mycket svårt för sparare i hållbarhetsfonder att veta vad de får. 

– Hållbarhetsfonderna är huvudsakligen en bluff som försöker dölja att fonden har en hög avgift, anser fondexperten Jonas Lindmark.

Så här kan du försöka syna din hållbarhetsfond i sömmarna.  

Dagens rapport från Amnesty International och Fair Finance Guide bekräftar bilden att sparare fortfarande inte kan lita på att hållbarhets-märkningen verkligen betyder något.

– När fonder har ”hållbarhet” i sitt namn så är det huvudsakligen en bluff som försöker dölja att fonden har ganska höga avgifter och att fondbolaget saknar konkurrensfördelar, anser Jonas Lindmark, analyschef på fondtjänsten Morningstar. 

Han menar att det ofta nämligen i praktiken ofta är en liten skillnad i innehav mellan en hållbarhetsfond och en vanlig Sverigefond. Sedan årsskiftet måste fondbolagen tydligare berätta för spararen om sitt hållbarhetsarbete. Men problemen kvarstår ändå.

LÄS MER:  Hög tid – välj nya fonder om du har tjänstepension 

– Tyvärr finns det ingen helt bra och tydlig märkning över vad som är en hållbar fond, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza Bank. 

För dig som vill ha en hållbarhetsfond finns ändå några tips för att syna fonden i sömmarna. 

Vad vill du ha av din fond?

En del fonder väljer helt bort bolag som inte lever upp till kraven, medan andra behåller innehaven och i stället försöker påverka bolagsledningarna. Tycker du så ska du välja bolag som har en uttalad påverkansstrategi. 

Vill du vara säker på att fonden väljer bort bolag i exempelvis tobaks-, spel, porr-, vapen- och oljeindustrin ska du i stället välja en fond som har denna "välja bort"-strategi. 

En annan kategori fonder är de som aktivt väljer in. Hit hör exempelvis klimatfonder som inte bara avstår investeringar i oljebolag, utan också aktivt investerar i exempelvis solcellsbolag. 

LÄS MER: Nytt avtal klart: Så hårda blir PPM-kraven 

Kolla hållbarhetsprofilen.se

För att få hjälp att välja rätt, eller kontrollera din nuvarande, fond tipsar Johanna Kull om sajten hållbarhetsprofilen.se, som Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar) står bakom. 

– Där finns ett standardiserat informationsblad där du kan se vilka hållbarhetsaspekter som olika fonder beaktar i sin förvaltning, säger Johanna Kull. 

Sedan årsskiftet är det lag på att fonden ska ange denna standardiserade information. Men Jonas Lindmark, analyschef på fondanalystjänsten Morningstar, menar att sajten kräver mycket kunskap av spararna för att kunna utvärdera de påståenden som fondbolagen gör. 

– Svenska myndigheter har gått med på att vad som helst får kallas för ”hållbarhet” så länge fondbolaget förklarar hur de resonerar, säger han. 

Kolla hur fonden kategoriseras

När du bestämt dig för om fonden ska välja bort, försöka påverka eller välja in vissa bolag, kan du filtrera fonderna utifrån dessa parametrar. 

Du kan där också kontrollera vilken strategi din nuvarande fond använder sig av, om du är osäker. Tänk dock på att det är fondbolagens egna ord som beskriver strategin. 

LÄS MER: Så ska regeringen stoppa fondfusket 

Hur påverkar bolaget?

Om din fond säger sig arbeta med en påverkanstrategi är det klokt att försöka skapa sig en så god bild som möjligt av hur denna påverkan sker. Röstar fondbolaget på bolagsstämmor? Deltar fondbolaget i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning? Försöker man påverka i samarbete med andra investerare?

FRIDA BRATT: Nej Skandia, kunderna vill inte ha era dåliga och dyra fonder 

Kolla analystjänstens betyg

Fondanalystjänsten Morningstar sätter ett hållbarhetsbetyg som mäter hur väl företag och andra innehav hanterar risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor. För att göra detta använder man data från de underliggande bolagen. Hållbarhetsbetyget sätts sedan i relation till andra fonder i samma fondkategori. 

LÄS MER: Så avslöjar du avgiftsmjölkarna 

Kolla på fondens innehav

Gå in på fondbolagets hemsida, där bolaget förhoppningsvis berättar mer om hur man jobbar med hållbarhetsfrågor. 

– Gå gärna igenom ett par olika fondbolag, jämförelsen kan hjälpa dig att få en tydligare bild över vilka bolag som lägger ner mer eller mindre resurser på hållbarhetsfrågan, säger Johanna Kull på Avanza. 

Här hittar du även årsberättelse, där samtliga innehav finns med. Hittar du något innehav du undrar över, fråga bolaget hur de jobbar med innehavet i en eventuell påverkansstrategi. 

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!