Gunilla blev diskriminerad för sin ålder: ”Kränkande”

Gunilla Karlström, 56, är en av få som fått upprättelse och skadestånd efter att ha blivit diskriminerad på grund av sin ålder.
Foto: Privat

Av dem som anmäler åldersdiskriminering till DO är det väldigt få som senare får upprättelse och skadestånd. 

En som faktiskt har fått rätt är 56-åriga Gunilla Karlström – som inte fick komma på intervju för att företaget där hon sökte jobb ville anställa någon som var i början av sin karriär. 

– Det är kränkande att få veta att man är för gammal när man är fullt kompetent, säger hon.

Den nuvarande diskrimineringslagen, som trädde i kraft 2009, innehöll ett par nyheter. Bland annat blev ålder en av de totalt sju diskrimineringsgrunderna. 

Men det är väldigt få av dem som har anmält åldersdiskriminering till diskrimineringsombudsmannen, DO, som senare har fått rätt i en förlikning eller i domstol. Faktum är att det handlar om en handfull personer sedan 2009. 

Ett av undantagen är Gunilla Karlström, 56.  

En kväll för fyra år sedan satt hon och ett par jämngamla väninnor och pratade om känslan om att inte vara lika attraktiv på arbetsmarknaden som tidigare.  

I fjol inkom 274 anmälningar om åldersdiskriminering till DO.
Foto: Colourbox

Fick snabbt svar via mejl 

Ett par dagar senare såg Gunilla Karlström en ledig tjänst som konsultchef på ett företag i Stockholm. Hon mejlade in ansökan och cv en söndagskväll och redan på måndagsmorgonen fick veta att hon inte var aktuell för tjänsten – trots att hon var fullt kvalificerad för den. 

”Det är kränkande att få veta att man är för gammal när man är fullt kompetent”

I mejlsvaret stod det att företaget ”söker personer i början av karriären med en ålder runt 25-30 för denna roll tyvärr”. 

– Det sorgliga i kråksången är jag bara blev lite lätt snopen och tänkte: ”Jaja, då fick jag rätt, det är så här”. Att säga att jag blev kränkt är kanske lite starkt. Men to make a point: Ja, det är kränkande att få veta att man är för gammal när man är fullt kompetent, säger Gunilla Karlström. 


LÄS ÄVEN: Vid 40 år börjar åldersdiskrimineringen 


DO gick vidare med ärendet

En vän reagerade och uppmanade henne att anmäla företaget. Senare samma kväll såg hon ett inslag i SVT:s ”Rapport” om att DO har svårt att driva ärenden om åldersdiskriminering till domstol för att det är så svårt att bevisa att det faktiskt varit fråga om diskriminering. Gunilla Karlström, som hade kvar mejlet, beslöt sig då för att göra en DO-anmälan.  

Och DO valde att gå vidare med Gunillas ärende. Företaget medgav senare att Gunilla Karlström hade blivit diskriminerad på grund av sin ålder gick vid en förlikning med på att betala henne 60 000 kronor i skadestånd. 

Diskrimineringslagen

• Diskrimineringslagens definition av diskriminering är i korta drag att någon missgynnas eller kränks och att det sker i samband med någon av de sju olika diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen skyddar individer, inte till exempel företag eller organisationer. Om en händelse är diskriminering beror alltid på den enskilda situationen. 

• Lagen förbjuder sex olika former av diskriminering, bland annat direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer som till exempel uppnått en viss ålder. Regeln kan vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla.   

• I fjol inkom 274 anmälningar om åldersdiskriminering till DO. År 2016 inkom 238 anmälningar om åldersdiskriminering till myndigheten och år 2015 inkom 316 stycken. Majoriteten av de anmälningar om åldersdiskriminering som inkommer till myndigheten rör arbetslivet, men inte alla. De allra flesta ärenden som inkommer går DO inte vidare med, av olika skäl. Av de 274 anmälningar som inkom förra året valde DO att inleda så kallade tillsynsärenden i elva fall. 

Källa: DO / DO:s årsredovisning 2017  

Företaget medgav diskriminering

Men trots att Gunilla Karlström fick rätt var den huvudsakliga känslan efteråt inte glädje, utan uppgivenhet.

– Det är fel att det går till så här – men hur kommer man åt det? säger  Gunilla Karlström.  

Det är svårt att få grepp om hur vanligt förekommande åldersdiskrimineringen i arbetslivet egentligen är. Det finns till exempel ingen myndighet eller domstol som samlar alla åldersdiskrimineringsärenden eller domar. 

”Det är fel att det går till så här”

Enligt DO kan man inte tydligt se om åldersdiskrimineringen ökar eller inte. Förra året inkom visserligen fler anmälningar om åldersdiskriminering – där de flesta men långt ifrån alla rörde just arbetslivet – till myndigheten än under 2016, dock inte lika många som under 2015. 

Unionens chefsjurist Martin Wästfelt.
Foto: Unionen

Unionens jurist anar en ökning 

Men många som drabbats ska egentligen inte vända sig till DO – är man medlem i ett fackförbund är det dit man i första hand ska vända sig för att få hjälp. 

Landets två största fackförbund, Unionen och Kommunal, har olika bilder av hur utbredd åldersdiskrimineringen är bland deras respektive medlemmar. I grova drag verkar åldersdiskriminering vara ovanligt bland Kommunals medlemmar, men mer vanligt bland Unionens. Åtminstone sett till antal ärenden som inkommit. 

– Vår känsla är att åldersdiskrimineringen är en av de diskrimineringsgrunder där det har skett en ökning. Det tror inte jag bara beror på ett mörkertal, säger Unionens chefsjurist Martin Wästfelt. 


LÄS ÄVEN: Segern  – de är inte för gamla för nytt banklån 

Krävs okej bevisläge för förlikning

Unionen särredovisar emellertid inte de diskrimineringsärenden som inkommer och därför finns inga exakta siffror för just åldersdiskrimineringen. 

– Jag gissar att ungefär 25 procent av våra rådgivningsärenden handlar om ålder och det är en ganska stor del. Min känsla är att om bevisläget är hyfsat hittar man oftast en förlikning. Uppskattningsvis har vi kanske 50 förhandlingar om åldersdiskriminering per år och i genomsnitt kanske ett ärende går till domstol, säger Martin Wästfelt.  

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!