Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gruvan i Pajala måste mer än halvera sin produktion

Gruvan i Pajala.
Foto: NORTHLAND

Gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala får fortsätta sin verksamhet.

Men den tillåtna produktionen mer än halveras, enligt en dom från mark- och miljödomstolen.

Naturvårdsverket ansökte i juni 2018 om återkallelse av tillståndet för gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala kommun.

Naturvårdsverket anser att det finns risk för en negativ påverkan på miljön från verksamheten, bland annat påverkan på närliggande vattendrag och våtmarker genom utsläpp av metaller och läckagevatten.

Mark- och miljödomstolen i Umeå har nu beslutat att delvis återkalla ägaren Kaunis Iron AB:s tillstånd.

Minskad produktion

Den årliga tillståndsgivna produktionen ska begränsas från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd, enligt ett pressmeddelande.

Domstolen anser bland annat att klarningsmagasinets storlek är underdimensionerat. Men med dagens produktionsnivå sker ingen otillåten miljöpåverkan på Muonio älv från verksamheten, anser domstolen.

– Vad den mindre utformningen av klarningsmagasinet får för effekt på älven vid maximal produktionsnivå har dock inte prövats, säger tekniska rådet Camilla Wolf-Watz i pressmeddelandet.

Domstolen har även kommit fram till att transporterna av järnslig på lastbil mot Pitkäjärvi och vidare med malmbanan mot Narvik är en transportlösning som inte omfattas av tillståndet.

”Tillståndet återkallas delvis”

Den sammanfattande slutsatsen är att tillståndet bara ska återkallas delvis genom en produktionsbegränsning.

Kaunis Iron AB kan därför fortsätta att bedriva verksamhet inom ramen för det gällande tillståndet under den återstående giltighetstiden, men med en begränsning av produktionsvolymen, står det i pressmeddelandet.

Järnmalmgruvan, drygt två mil från Pajala tätort, drivs av Kaunis Iron AB sedan 2018.

Vd:n lättad

Att gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala trots allt får fortsätta sin verksamhet togs emot med glädje i kommunen.

– Det är en enorm lättnad, säger gruvbolaget Kaunis Irons vd Klas Dagertun.

Hans största oro var att tillståndet för järnmalmsbrytningen skulle dras in helt av mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen i Umeå beslutade på torsdagen att bara delvis återkalla ägaren Kaunis Iron AB:s tillstånd. Den årliga tillståndsgivna produktionen minskas därmed från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm.

Anledningen är att domstolen anser att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd, enligt ett pressmeddelande.

Klas Dagertun uppger att domstolens beslut inte påverkar verksamheten.

– Vår produktionsplanering de kommande åren uppgår till ungefär 6 miljoner ton malm per år. Domen innebär en begränsning att kliva över gränsen 7 miljoner ton, säger han.

Kommunalrådet andas ut

Kaunis Iron arbetar däremot med en ny ansökan om tillstånd för två nya dagbrott.

Enligt Dagertun kan nu Kaunisvaaragruvan fortsätta bedriva sin verksamhet drygt två mil från Pajala tätort utan en minskning av personalen.

Ulrika Hammarström, socialdemokratiskt kommunalråd i Pajala kommun är glad.

– Det är en av de absolut största arbetsplatser vi har eftersom det är flera företag än bara gruvbolaget som är inblandade, säger hon.