Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Gröna Lund överklagar beslut om utbyggnad

Det är på den här parkeringen som Gröna Lund vill bygga ut sitt nöjesfält. Området är cirka 1,1 hektar stort.
Foto: Alex Ljungdahl
Christer Fogelmarck, koncernchef på Parks and resorts som äger Gröna Lund, säger att han vill ge ”mer Gröna Lund till besökarna” med en utbyggnad.
Foto: OLLE SPORRONG
Både kommunen och Kungliga Djurgårdens förvaltning, som tillvaratar kungens enskilda dispositionsrätt på Djurgården, har sagt ja till Gröna Lunds byggplaner.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Mark- och miljödomstolen sa nej till Gröna Lunds planer på att bygga ut.

Nu överklagar nöjesparken till överdomstolen.

På en parkering på Djurgården i Stockholm, på andra sidan Allmänna gränd från Gröna Lund, har nöjesfältet länge velat bygga ut.

Förra våren fick man grönt ljus av Stockholms stad, då en detaljplan för området – som kallas Skeppsholmsviken 6 – röstades igenom.

Men grannar och föreningar överklagade. Och i början av maj i år kom Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med sitt utlåtande:

Det blev nej till planerna.

Gröna Lund ligger i en nationalstadspark och domstolen ansåg att man ville utvidga sitt område på ett otillåtet sätt.

Mark- och miljödomstolens bedömning

Så här skrev Mark- och miljödomstolen i sin dom, när man valde att upphäva kommunens detaljplan för Skeppsholmsviken, den 6 maj:


”När det däremot gäller riksintresset för Nationalstadsparken är det enligt domstolens bedömning fråga om en utvidgning av området som enligt förarbetena till lagstiftningen om Nationalstadsparken i sig inte är tillåten. Domstolen delar vidare Riksantikvarieämbetets uppfattning att med ett förverkligat planförslag skulle Gröna Lunds dominans över området öka. Fronten mot vattenrummet kommer enligt domstolens uppfattning förändras påtagligt. Därmed skulle områdets karaktär med grönska och byggnader för rekreation från olika tider och deras förhållande till Djurgårdens parklandskap ändras och områdets kulturhistoriska värden skadas. Detaljplanen strider därmed mot rättsregler i miljöbalken på det sätt domstolen redogjort för tidigare.”

Gröna Lund överklagar

Nu har nöjesparken skickat in ett 28 sidor långt överklagande. Man begär prövning hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, och vill att domstolen säger ja till detaljplanen.

Sammanfattningsvis menar Gröna Lund att detaljplanen inte innebär en otillåten utvidgning, och att den inte strider mot miljöbalken.

Djurgården är ett något komplicerat område, där nybyggnationer är strikt reglerade. 2012 gjorde länsstyrelsen upp en vård- och utvecklingsplan för hela Kungliga nationalstadsparken, där Djurgården ingår, samtidigt som det finns reglerat i miljöbalken hur man får och inte får bygga.

”Märkligt resonemang”

Just detta resonerade Mark- och miljödomstolen kring i sin dom: om detaljplanen för Gröna Lunds parkering skulle innebära en ”utvidgning” eller ”komplettering” enligt miljöbalken.

Gröna Lund kallas resonemanget för ”märkligt” och menar att domstolen har gjort en felaktig bedömning.

Gröna Lund har inte sagt exakt vad de vill bygga för attraktioner på parkeringen, men har i sin överklagan skickat med ett exempel på hur det kan komma att se ut.
Foto: Gröna Lund

Nöjesparken argumenterar för att deras planer för området är en ”komplettering av ett befintligt byggnadsområde” och inte en ”utvidgning av nationalstadsparkens sammantagna och totala byggnationsområde”.

I sin överklagan skriver Gröna Lund bland annat att deras och kommunens planer för området harmoniserar med länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan, och att en de skulle ”generera klart positiva konsekvenser för områdets kulturliv och kulturvärden”. Man hävdar också att ett större Gröna Lund inte kommer att förändra synintrycket av nationalstadsparken, som Riksantikvarieämbetet uttryckte oro för.

Expressen har tidigare, i ett långt reportage, redogjort för Gröna Lunds byggplaner och de olika sidorna i den långdragna konflikten. Det kan du läsa här. 

DET STÅR I MILJÖBALKEN

Miljöbalken, 4 kap. 7 §:


Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.


Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.


Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om 

1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse, och

2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.


I förarbetena till bestämmelserna om nationalstadsparken står bland annat:


”Nya byggnader och anläggningar som inte behövs för att befintliga verksamheter ska kunna fungera bör i princip inte medges. Skyddet bör däremot inte hindra etablerade verksamheter inom eller intill parken från att fungera och utvecklas i anslutning till tidigare ianspråktagna områden.”


”Det bör också vara möjligt att bygga om och anpassa befintliga byggnader efter verksamhetens behov. Byggnadsområdena får således inte utvidgas, men väl kompletteras om kompletteringarna inte medför skada på områdets natur- och kulturvärden.”


Källa: Miljöbalken, Lagen.nu

Koncernchefen om utbyggnaden: ”Planen har funnits i 40 år”
Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!