Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Frida Bratt

Vinnarna och förlorarna på M- och KD-budgeten

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom i riksdagen på onsdagen, vilket betyder sänkt skatt för löntagare och pensionärer.

Men framöver kan mindre populära reformer vara att vänta.

Här är plånboksvinnarna och förlorarna på M/KD-politiken. 

I den expansiva M/KD-budgeten som nu blir statsbudget finns det fler vinnare än förlorare. Men om partierna får fortsätta hålla i taktpinnen 2019 måste skattesänkningarna finansieras – och då kan det bli flera grupper som kan bli förlorare på en M/KD-politik.


Vinnare: Du som arbetar

Den genomgående viktigaste plånboksnyheten är att skatter sänks för dig som arbetar. Det utökade jobbskatteavdraget ger dig som mest 210 kronor mer kvar i plånboken varje månad. En annan viktig nyhet är höjd brytpunkt för när du ska börja betala statlig skatt, som innebär att inkomsttagare som tjänar över 43 000 kronor får som mest 282 kronor kvar i plånboken varje månad. 

Du som arbetar och har en stressig vardag är också vinnare på att M och KD vill tredubbla taket i rut från 25 000 till 75 000 kronor per person och år. 


Vinnare: Pensionärer

Partiernas sänkning av pensionärsskatten innebär att alla pensionärer får sänkt skatt. Detta till skillnad från i övergångsbudgeten, där skatten endast sänks på inkomster över 17 000 kronor (vilket beror på att skatten redan sänkts på inkomster därunder). Den vars pension uppgår till 22 000 kronor i månaden får sänkt skatt med 211 kronor i månaden. 

I valrörelsen skrev såväl C som L under på samtliga punkter ovan. Vi vet ännu inte i vad regeringsbildningen till slut landar i, och det är möjligt att vi får en övergångsregering tills det till slut blir nyval. 


LÄS MER: Nya myndigheten i Göteborg läggs ner

Men ponerar vi att det blir M och KD som får fortsätta lägga budgetar framöver så kan vi spekulera kring några tänkbara reformer på plånboksområdet, som partierna själva talade om i valrörelsen.

Här hittar vi reformer som kan försämra privatekonomin för vissa grupper.

Här är ett antal reformer som möjligen kan bli verklighet framöver, baserade på M:s och KD:s förslag i valrörelsen. De finns alltså inte med i den aktuella gemensamma budgeten. 

Möjliga förlorare: Arbetslösa

Den rödgröna regeringen höjde taket till dagens 910 kronor per dag, men både KD och M är överens om att de vill se ett lägre tak. Något förslag på det finns dock inte med i den aktuella gemensamma M/KD-budgeten som röstats igenom. Det är möjligen i så fall reformer som skulle kunna införas längre fram, om möjligheten ges. 

Moderaterna vill att taket sänks till 760 kronor de 100 första dagarna, därefter till 680 kronor per dag. Kristdemokraterna vill se ett tak på 760 kronor i 300 dagar, innan nivån hamnar på 680 kronor per dag.

Även C och L har föreslagit att taket sänks till ungefär samma nivåer. Här stöter man dock på patrull från Sverigedemokraterna, som i stället vill höja taket. Förslaget kan teoretiskt finnas med i en ändringsbudget. 

LÄS MER: Slut med fri entré till statliga museer 

Möjliga förlorare: Långtidssjukskrivna

Den rödgröna regeringen slopade under sin mandatperiod den så kallade bortre parentesen i sjukförsäkringen. Innan dess kunde du få sjukpenning i normalt högst 914 dagar, alltså två och ett halvt år. Denna gräns vill både M och KD återinföra, liksom övriga allianspartier plus Sverigedemokraterna.

Det skulle därför kunna vara en reform som man, om möjlighet ges, vill införa tidigt i mandatperioden. Reformen finns inte med i den M/KD-budget riksdagen nu röstat igenom. Förslaget kan teoretiskt finnas med i en ändringsbudget, det vill säga kan läggas under året. 

Möjliga vinnare: Höginkomsttagare

I dag betalar personer med inkomster över cirka 56 000 kronor i månaden fem extra procentenheter utöver den statliga inkomstskatten på 20 procent.

Dessa extra procentenheter vill M och KD slopa, men stegvis. Cirka 438 000 personer betalar värnskatt 2018, enligt TT. 

Barnfamiljer: Priset på mat kan höjas

Moderaterna har tidigare lagt fram ett förslag på höjd moms på mat från 12 till 14 procent. Kristdemokraterna har sagt sig vilja höja momsen med en procentenhet på alla momssatser. Inget av detta finns med i den aktuella M/KD-budgeten, men skulle möjligen kunna införas längre fram om partierna får möjlighet. 

Barnfamiljer: Föräldraförsäkringen kan ändras

Kristdemokraterna sade sig ha satt sin prägel på budgeten med satsningar på vård och äldreomsorg. Men om partierna tillsammans ska stå för budgetunderlaget också framöver lär KD vilja få igenom några av sina profilfrågor på plånboksområdet. En sådan är avkvotering av föräldraförsäkringen. Också Sverigedemokraterna vill se en sådan reform. Förslaget kan teoretiskt läggas fram i en ändringsbudget, det vill säga under året. 

KD hade i valrörelsen också förslag på att föräldraledigas inkomst ska skyddas tills barnet är tre år (i dag är den skyddad tills barnet är 1 år). Man vill också att rätten till föräldraledighet på heltid ska utvidgas till tre år och att samtliga föräldrapenningsdagar ska kunna användas som dubbeldagar. En spekulation man skulle kunna göra är att Moderaterna för att gå med på något av detta skulle kunna driva igenom förslaget på kvalificering till full föräldrapenning genom arbete. 

Bästa från Chatten med Frida Bratt:

Hej Frida! Tycker du att den här budgeten är bra för Svensk ekonomi? Hälsningar Malin

Hej Malin! Enligt M och KD är det här förstås en budget som är bra för svensk ekonomi, vad man anser om det är en fråga om ideologi. Arbetslinjen gör ett tydligt avtryck i budgeten. Om man tror att skattesänkningar är det bästa för Sverige (=att få fler i arbete) så får man detta i denna budget. Det vi kan konstatera är att budgeten är expansiv så till vida att skatter sänks. 


Jag är arbetslös, vad får jag med M och KD? Christina

Hej Christina! De skattesänkningar som görs är på arbete och pensionsinkomster. Att notera är dock att sänkt tak i a-kassan inte finns med i budgeten. Samtliga allianspartier har sagt sig vilja sänka taket från dagens 910 kronor per dag (det höjdes under den rödgröna mandatperioden). 


Hur mycket lägre blir skatten på 45 000 kr/mån? Kalle

Hej Kalle! Det utökade jobbskatteavdraget ger dig 210 kronor i sänkt skatt. Brytpunkten för när du ska börja betala statlig skatt höjs, vilket påverkar dig. Enligt Moderaternas uträkningar handlar det om sänkt skatt med 282 kronor i månaden.


Hur kommer de här skattesänkningarna att finansieras? Det pratas inte så mycket om det! Sara

Hej! Det är en budget där förslag som skulle ge mer till statskassan – som sänkt tak i a-kassan och återinförd bortre parentes i sjukförsäkringen inte finns med. Får M och KD möjlighet att fortsätta lägga budgetar ska man vara beredd på att ändringar i a-kassa och sjukförsäkring kommer. Även C och L vill sänka taket i a-kassan och återinföra tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det sistnämnda vill också SD.


Hej! Vad händer om det blir nyval? Kommer det röstas om en ny budget då, eller kommer den som röstades igenom i dag fortsatt gälla? Miriam

Hej Miriam! Får vi till slut en ny regering som vill lägga en egen budget finns möjligheten att lägga en ändringsbudget. Men, det viktiga är att förändringar i skatterna inte kan finnas med i en sådan. Lagt kort ligger alltså vad gäller skattesänkningarna för löntagare och pensionärer. I en ändringsbudget kan  exempelvis förändringar i föräldraförsäkringen och så vidare finnas med.


23000 i pension. Vad händer? Jöns

Hej Jöns! Din skatt sänks med cirka 250 kr i månaden. Skatten sänks på alla pensionsinkomster. Detta till skillnad från i övergångsbudgeten, då skatten sänks på pensioner över 17 000 kronor (vilket beror på att skatten redan sänkts på pensionsinkomster därunder).


Vi barnfamiljer, vad får vi? Cecilia

Hej Cecilia! Det är svårt att se att den här budgeten riktar sig specifikt till barnfamiljer. Skattesänkningarna kommer alla löntagare och pensionärer till del. KD ville i valrörelsen ha ett riktat jobbskatteavdrag till föräldrar men det blev uppenbarligen i stället denna generella skattesänkning. KD hade också en rad andra förslag i valrörelsen, som avkvotering av föräldraförsäkringen, fler barnår och mammapeng. De finns inte med i den här gemensamma budgeten. 


M och KD-budgeten: Så påverkas din ekonomi

• Satsning på klimatforskning och infrastruktur för ett fossilfritt samhälle

• Färre ska betala höga marginalskatter. 


Frida Bratt: Marginalskatt avgör hur mycket du ska betala på en inkomstökning eller på den sist intjänade kronan. Eftersom skatten är progressiv stiger den med din inkomst. M och KD vill ta steg mot att slopa värnskatten, men initialt vill man höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. 


• Steg för att avskaffa värnskatten under nästa mandatperiod 


• Tredubblat rutavdrag ska bidra till att skapa fler enklare jobb


• Ytterligare ett jobbskatteavdrag på totalt 10 miljarder kronor årligen. De som arbetar ska få sänkt skatt med upp till 210 kronor i månaden.


Frida Bratt: Det generella utökade jobbskatteavdraget Innebär att skatten sänks för alla som arbetar. Detta till skillnad mot om det jobbskatteavdrag som trappades ned under föregående mandatperiod (på inkomster över 50 000 kronor) bara hade återställts. 


Exempel: Så stor blir sänkningen

Inkomst: 12 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 67 kronor.

Inkomst: 15 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 120 kronor.

Inkomst 20 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 150 kronor.

Inkomst 25 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 170 kronor.

Inkomst: 30 000. Sänkt skatt per månad: 200 kronor.

Inkomst 31 000–45 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 210 kronor.


• 18 miljarder kronor satsas på försvaret under perioden 2019–2021, varav tre miljarder kronor tillförs under nästa år. Försvarsbudget ska vara två procent av bnp.


• Sänka pensionärers skatt med 5,2 miljarder kronor om året.


Frida Bratt: Skatten sänks för alla pensionärer. Detta till skillnad mot i övergångsbudgeten, då skatten sänks på pensionsinkomster över 17 000 kronor i månaden. Men det beror på att den rödgröna regeringen redan sänkt skatten på inkomster därunder. För att undvika att en skatteklyfta uppstår efter infört jobbskatteavdrag måste M/KD sänka pensionärsskatten mer. 


Exempel: Så stor blir sänkningen

Pension: 12 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 67 kronor

Pension 15 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 118 kronor

Pension 20 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 150 kronor.

Pension 25 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 345 kronor.

Pension 30 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 567 kronor.

Pension 35 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 664 kronor.


• Höja brytpunkten till 42 000 kronor i månaden för att betala statlig skatt. 


Frida Bratt: I två omgångar begränsade den rödgröna regeringen uppräkningen av brytpunkten för när du ska börja betala statlig inkomstskatt på ytterligare 20 procent, vilket innebar att fler fick betala skatt. Denna gräns vill man höja samt återgå till att räkna upp brytpunkten som brukligt med inflationen plus två procentenheter per år.


Exempel: Så stor blir sänkningen

Inkomst: 41 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 77 kronor.

Inkomst 42 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 277 kronor.

Inkomst 43 000 kronor. Sänkt skatt per månad: 282 kronor.


• Öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024, vilket Moderaterna vill åstadkomma genom höjda polislöner och gratis polisutbildning.


• 2019 vill partiet öka resurserna till välfärden med fem miljarder kronor till Sveriges kommuner och landsting.