Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Frida Bratt

Så slår valresultatet mot din ekonomi

Alliansen efter valet under söndagen. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Rödgröna efter en av partiledardebatterna i slutskedet på valrörelsen. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vilka som slutligen lyckas bilda regering får stor inverkan på din privatekonomi. 

Här är vinnarna och förlorarna beroende vem som tar makten. 

Alliansregering

Vinnare: Du som arbetar

Alla som arbetar kommer att få sänkt skatt i någon form. Samtliga Allianspartier vill antingen återställa det jobbskatteavdrag som under mandatperioden trappats ned på inkomster över 50 000 kronor samt höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det gynnar medel- och höginkomsttagare. 

L, C och KD vill även se generella skattesänkningar som riktar sig mot låginkomsttagare. 

Du som utnyttjar RUT lär kunna se fram emot en kraftig utvidgning av avdraget, samt ett tredubblat tak till 75 000 kronor per person. 

Vinnare: Du som är pensionär

Samtliga partier vill sänka skatten för pensionärer och ta bort skatteklyftan mellan pension och löneinkomster. Det betyder några fler hundralappar i plånboken för alla pensionärer oavsett vem som slutligen vinner valet. Samtliga Allianspartier ingår dessutom i den pensionsöverenskommelse som slöts i december, som innebär ett ökat grundskydd med höjd garantipension och ökat bostadstillägg. 

Vinnare: Sparare

En Alliansregering innebär att höjningar av kapitalskatten, som både S och V vill ha, uteblir. Flera av Allianspartierna vill se subventionerat sparande, och exempelvis Liberalerna vill se skattefritt sparande upp till 100 000 kronor. Men räkna inte med att skattehöjningarna på investeringssparkonton, ISK, som införts under mandatperioden återställs. 

Förlorare: Arbetslösa

Blir det en Alliansregering lär taket i a-kassan sänkas. Taket har höjts under innevarande mandatperiod, men samtliga Allianspartier vill sänka det. Dock är man inte överens om nivåerna, där Centerpartiet vill sänka minst (till 800 kronor per dag från dagens 910).

Förlorare: Sjuka

Vid årsskiftet höjdes taket i sjukförsäkringen – den vill samtliga Allianspartier slopa. Långtidssjukskrivna påverkas av att partierna också vill slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Moderaterna och Liberalerna vill trappa ned ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen, men det är inget övriga partier föreslagit. Generellt går Moderaterna längst – partiet vill också ha ett bidragstak – och har historiskt sett haft relativt stort inflytande över socialförsäkringarna i regeringsställning. 

LÄS MER: Så vill partierna locka barnfamiljerna 

Rödgrön regering

Vinnare: Pensionärer

Samtliga partier har flörtat med pensionärerna, men Socialdemokraterna har gjort det allra mest. Förutom borttagen skatteklyfta mellan lön och pension 2020 vill partiet höja pensionerna med 600 kronor i månaden. Med en röd regering lär pensionärerna få påfyllnad i plånboken. 

Vinnare: Barnfamiljer

Den extra familjeveckan som partiet utlovat, med fem extra dagar med tillfällig föräldrapenning per år, är denna valrörelses stora familjelöfte. Socialdemokraterna vill dessutom höja taket för tillfällig föräldrapenning. Miljöpartiet har också ett förslag om att höja underhållsstödet med 200 kronor per barn. Underhållsstödet har dock höjts under innevarande mandatperiod, och det är långt ifrån säkert att S anser att en höjning kan prioriteras de första åren. Antalet öronmärkta föräldradagar lär bli fler med en rödgrön regering – såväl S som MP och V har sådana förslag. 

Förlorare: Höginkomsttagare

Liksom under innevarande mandatperiod skulle Socialdemokraterna behöva ge efter för krav från Vänsterpartiet i utbyte mot stöd i riksdagen. Vänsterpartiet vill ytterligare justera jobbskatteavdraget så att det får mindre effekt för höginkomsttagare. Det är säkerligen lättare för Socialdemokraterna att acceptera än andra V-förslag, liksom ytterligare begränsningar av uppräkningen av brytpunkten för när du ska börja betala statlig inkomstskatt. 

LÄS MER: Så mycket mer pengar blir det för pensionärerna 

Mittfälts-regering med S, L och C

Vinnare: Låginkomsttagare

Hur en regering med Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet skulle styra landet vet vi inte. De generella skattesänkningar för låginkomsttagare som de två sistnämnda vill se kan möjligen accepteras av Socialdemokraterna i utbyte mot andra eftergifter. 

Om taket höjs i RUT återstår att se, men S skulle kunna gå med på en stor utvigning av avdraget till att omfatta fler tjänster. 

"Vinnare": Arbetslösa och sjuka

Om man definierar "vinnare" som att sämre villkor uteblir så kan arbetslösa och sjuka förmodligen andas ut med en S-L-C-regering. C och L skulle förmodligen inte få igenom slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen i denna konstellation. Inte heller lär sänkt tak i a-kassan bli aktuellt.

Vinnare: Pensionärer

S, L och C vill alla ta bort skatteklyftan mellan lön och pension. 

Alliansen med SD

Vinnare: Du som arbetar

Hur sannolik denna konstellation är låter vi vara osagt. SD vill liksom Allianspartierna utvidga jobbskatteavdraget och höja brytpunkten för när man ska börja betala statlig inkomstskatt. 

Vinnare: Barnfamiljer

Familjen är viktig för både SD och KD. Båda partierna vill bland annat ha helt avkvoterad föräldraförsäkring och införa en särskild mammapeng, dock av olika storlek och med olika villkor. Båda partierna vill också ha en särskild barnomsorgspeng. 

Förlorare: Sjuka

Precis som med en ren Alliansregering lär den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen kunna slopas, eftersom SD tidigare ställt sig bakom det förslaget. SD skulle dock kunna stoppa Allianspartiernas förslag på sänkt tak i a-kassan, eftersom partiet i stället vill se en höjning. 

I de två sistnämnda regeringsalternativen finns säkerligen fler förlorar-grupper än vi redovisar här. Hur partierna kommer välja att samarbeta är högst oklart, och för att undvika tomma spekulationer har vi fokuserat på de gemensamma nämnare som ändå finns mellan vissa partier. Redogörelsen är därför inte heltäckande. 

LÄS MER: Så vill partierna sänka din skatt efter valet 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!