Frida Bratt

Priserna ökar – därför bör du se över ditt sparkonto

Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT / TT NYHETSBYRÅN

Inflationen fortsätter upp, även om den hålls under armarna av höga energipriser.

Huruvida Riksbanken kommer kunna höja räntan i slutet av året är dock fortfarande ovisst. 

Därför bör du se över ditt sparande på sparkontot. 

Priserna fortsätter att öka i en takt som ligger över Riksbankens mål på två procent, det mål Riksbanken har satt för inflationen. Det visar färsk statistik från SCB på torsdagen, där inflationstakten nu ligger på 2,1 procent. 

Tyvärr är det under Riksbankens egen prognos. Direktionen har hittills heller inte velat förlita sig på att inflationen är stabil kring målet, vilket är anledningen till att man ännu inte påbörjat serien av räntehöjningar som man ständigt har skjutit framför sig.

Energipriser lyfter inflationen

Främst är det faktumet att det är energipriserna som hållit inflationen uppe som oroat Riksbanken. Så är det även i juni. Rensat för energi ligger inflationstakten på 1,4 procent. Flera av direktionens ledamöter vill att Riksbanken ska se igenom effekterna av högre energipriser. 

Det är märkligt. Du och jag kan knappast räkna bort effekten av höga energipriser vid bensinpumpen eller när vi ska betala vår elräkning. Det var också något som Riksbanksledamoten Henry Ohlsson påpekade i samband med mötet den 2 juli, då Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad. 

Men trots att direktionen är oenig om vilken hänsyn man ska ta till effekten av energipriserna, så bör dagens inflationssiffra ändå tala för att en höjning kan ske i slutet av året. Men Riksbanken har skjutit fram en första räntehöjning förr, och eskalerar handelskriget kan planerna på en höjning helt behöva läggas på hyllan. 


LÄS MER: Räkna med börsoro när kriget eskalerar 

Se över sparkontot

Men att priserna nu stiger stabilt gör att du behöver se över sitt sparande, framför allt det du har på sparkontot. 

Eftersom reporäntan trots allt fortfarande ligger på –0,5 procent ger storbankerna ingen ränta på sparkontot, och har inte gjort det på många år. Så länge priserna i samhället inte ökar är det något du och jag kan leva med. 

Men nu har vi inflation och bland de varor som ökar i pris är just sådant som vi vill konsumera, nu och i framtiden. I praktiken kan man därför säga att ditt sparkonto med nollränta därför har minusränta. 

FRIDA BRATT: Låt inte banken röra dina pensionspengar 

Dela upp dina pengar

För att parera "minusräntan" på sparkontot bör du se över hur mycket du egentligen har där. Din buffert ska du ha på sparkontot, pengar du behöver ha tillgång till snabbt. Men en del av dessa kan du lägga utanför storbanken, hos något mindre sparinstitut som ger lite mer ränta. Du kan hos vissa få upp till 0,8 procent med fria uttag och insättningsgaranti. Det är långt i från den ränta vi skulle behöva, som ju är två procent, men det är bättre än inget. 

Pengar du sparar på lång sikt mår inte bra på sparkonto just nu. Placera dem hellre i aktiefonder eller billiga blandfonder, om du vill ta en lite lägre risk. 

LÄS MER: Så sparar du från hängmattan i sommar