Frida Bratt

Du betalar för oxfilé men får nöja dig med varmkorv

HSB gjorde knappast någon större ansträngning för att säkerställa att deras hundratusentals bosparare fick vettiga villkor. 

I stället blev det två grovt överprissatta fonder.

HSB:s pudel kommer fem år för sent.  

Hur gick det egentligen till när Hyresgästernas Sparkasse- och byggnadsförening bestämde sig för att erbjuda just fonderna Swedbank Robur Ethica Sverige och Ethica Global?

När undertecknad försökte få svar på frågan redan 2014 framkom det att fonderna prestation och avgift knappast var i fokus i den upphandling man sade sig ha gjort. 

Det finns i huvudsak två typer av förvaltning av aktiefonder. En aktiv, där förvaltaren själv efter eget huvud väljer ut aktier som hen tror ska prestera bättre än börsen i snitt. Aktiv förvaltning kostar lite mer. 


LÄS MER: Ny PPM-fond granskas av Pensionsmyndigheten 

"Middagen" borde varit billigare

Sedan finns passiv förvaltning. Det är fonder som har exakt samma innehav som börsen. De kostar mindre, eftersom fonden endast följer börsens utveckling. 

Dessvärre finns det också en tredje kategori. Det är fonder som prissätts som aktiva, men där förvaltningen egentligen är passiv. Det är som att du betalat för oxfilé men får varmkorv. Inget fel, men middagen borde ha varit billigare. Det här är tyvärr ett välkänt och utbrett ofog i fondbranschen. 


LÄS MER: Pengar kan ha läckt ur ännu en PPM-fond

Avkastning som index

Swedbanks fonder kan misstänkas för att vara falskt aktiva, åtminstone Robur Ethica Sverige. Fondens innehav skiljer sig inte tillräckligt mycket från börsens sammansättning, för att förvaltningen ska kunna sägas vara aktiv. För Ethica Global ser det bättre ut, där tycks innehaven på riktigt skilja sig från index. 

Båda fondernas avkastning är dock misstänkt lik sina jämförelseindex avkastning. Det gör att avgiften på 1,25 procent är för hög. 

Det hela är ett underbetyg till HSB som, med sina hundratusentals bosparare, borde ha kunnat sätta betydligt större press på Swedbank för att få ned avgifterna. Nu ska HSB ändra upplägget. Det är fem år för sent.

LÄS MER: Låt inte banken röra dina pensionspengar 

Falskt aktiva fonder

För att få en indikation om fonden är aktiv på riktigt tittar man på nyckeltalen active share och tracking error.

Active share betyder aktiv andel. Om siffran är 0 är innehaven exakt desamma som index. Är den 100 skiljer sig innehaven helt. Enligt Aktiespararna ska active share överstiga 60 om fonden ska anses vara aktiv på riktigt. 

Så här står sig Robur-fonderna:

Ethica Sverige: 49,3

Ethica Global: 86,2

Tracking error bör vara över 4, enligt Aktiespararna. Då skiljer sig avkastningen mycket från index, vilket indikerar att innehaven inte är desamma som index.

Så här står sig Robur-fonderna:

Ethica Sverige: 2,7

Ethica Global: 3,3

Källa: Fondernas årsberättelser