Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Frida Bratt

Den omöjliga kalkylen är förödande för äldre

Foto: MIKAEL SJÖBERG

Det är för dyrt att flytta, till ett boende som i sig är för dyrt. 

Det är en omöjlig kalkyl, och förödande för bostadsmarknaden i stort. 

Politikerna måste sluta införa ”skenåtgärder” och ta krafttag på riktigt. 

170 000 som avstått från att flytta. 34 000 uteblivna flyttar. Det är hisnande siffror vi bjuds på i SPF Seniorernas och Skattebetalarnas rapport. 

Siffrorna är lätta att illustrera. På min egen gata består uppskattningsvis vartannat hushåll av en person. Alltså en (1) person per villa. Har man bott i sitt hus i 30–40 år är huset självklart en enorm trygghet. Vill man och orkar med att vara husägare långt upp i åldern är det fantastiskt. Självklart ska man bo kvar så länge man vill och kan.  

Men det här handlar om när man inte längre kan. Och kanske inte ens längre vill. 

Jag tror vi alla har någon äldre i vår närhet som egentligen bor för stort. Som inte mäktar med skötseln av villan och trädgården. Där trappen upp till övervåningen knappt längre används. Där gräset förblir oklippt och staketet fallfärdigt.  Där ett hus som byggdes 1959 skulle behöva byta både tak, värmesystem och få ny puts på fasaden. 

 

 

Finns en smärtgräns vad boendet får kosta

Där den som bor i huset egentligen skulle vilja bo betydligt bekvämare, i en lägenhet med rymlig hiss. Där dörrkarmarna är så pass breda att en rullator eller rullstol får plats och där höga dörrlister avlägsnats. Kort sagt, ett bekvämt och anpassat boende. 

Men det finns en smärtgräns för vad ett boende får kosta, särskilt när pensionen är låg. 

De bostäder som byggts de senaste åren knappast varit ämnade för äldre med lägre inkomster. De är tänkta för en medelklass, gärna övre medelklass. Bygg- och materialval har ofta varit exklusiva, och gjort boendet dyrt i fråga om månatlig avgift. Vi behöver bygga billigare. 

 

LÄS MER: Det vill partierna göra med din boendeekonomi 

 

Dessutom har amorteringskrav införts, som ytterligare fördyrar flytten för någon som tidigare kanske knappt haft något lån att amortera på. 

Men den faktor som kastar störst skugga över flyttmöjligheterna är skatten. Som påpekas i SPF Seniorernas och Skattebetalarnas rapport innebär flyttskatten en rejäl urholkning av det uppbyggda kapitalet, och är i praktiken – för personer som bott länge – en skatt på de allmänna prisökningar som skett under åren. 

Det positiva är att det finns lösningar

Det är för dyrt för att flytta till ett boende som i sig också är för dyrt. Inlåsningarna blir totala.

På den positiva sidan är att det här finns konkreta lösningar, som länge diskuterats. Flyttskatten är i dag 22 procent. Den borde kunna sänkas efter att du har bott ett antal år i din bostad. Dessutom borde naturligtvis uppskovstaket och uppskovsräntan slopas permanent för de berörda. Hur detta ska finansieras? Nedtrappat ränteavdrag skulle kunna vara en väg att gå. 

LÄS MER: Det vill partierna göra åt bostadskrisen 

Regeringen har under mandatperioden infört ett nytt komplicerat sätt att beräkna uppskov för den som flyttar till något mindre. Personen får då använda en så kallad kvotregel, som medger ett högre uppskov.

Det är löjligt.

Politikerna behöver ta krafttag i frågan och införa åtgärder som gör skillnad på riktigt. 

LÄS MER: En halv generation unga lämnas utanför