Frida Bratt

Därför är deras fusk ett problem för samhället

Arbetsförmedlingen betalar ut olika former av anställningsstöd som ska täcka utbetalningar av lön och tjänstepensionsinbetalningar. Expressen har kunnat berätta hur arbetsgivare struntat i att betala in till de anställdas pensioner.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Går inte skattepengar till det de är avsedda för riskerar vi det samhällskontrakt som finns mellan stat och medborgare. 

Det är därför missbruket av anställningsstöd är ett problem för samhället.

Men också för drabbade individer kan följderna bli katastrofala. 

Det låter bra. Ett företag välkomnar en person som är ny i Sverige eller som varit arbetslös under en lång tid att komma och arbeta. För det får företaget stöd av Arbetsförmedlingen. Innan stödet beviljas kollar myndigheten att lönen betalas in och att företaget antingen har kollektivavtal eller har kollektivavtalsliknande villkor. 

Alla är nöjda. Personen som anställts får hjälp in på arbetsmarknaden. Företaget får arbetskraft och kompetens till (mycket) låg kostnad. För skattebetalarnas del kommer en del av de pengar Arbetsförmedlingen betalar ut förhoppningsvis igen i slutändan, om personen sedan får ett ordinarie arbete på arbetsmarknaden och i sin tur kan betala in skatt. 

Det är ett samhällskontrakt mellan medborgarna och staten. De förra betalar skatt, de senare får förtroendet att använda pengarna väl. 


LÄS MER: Larm: Företag struntar i att betala in tjänstepension 

Inte så som förtroende upprätthålls

Men Expressen kunde i förra veckan berätta att anställningsstödet missbrukas, och att Arbetsförmedlingen enligt både Unionen och LO brister i kontrollen av de företag som får anställningsstöd. Enligt lag ska det företag som får bidrag från staten betala in till de anställdas tjänstepensioner. Det framkommer nu att det händer att företag helt sonika struntar i det.

Skattepengar som ska gå till pension går i stället rakt ned i arbetsgivarnas fickor.

Arbetsförmedlingen menar att man gör kontroller inför att anställningens påbörjas, men att det sedan är svårt att kontrollera att pensionsinbetalningarna sedan också görs. Myndigheten har inte det mandatet, är förklaringen. 

Det är inte så här ett förtroende mellan skattebetalare och stat upprätthålls. 

Det hela är dessutom mycket problematiskt ur individens perspektiv. Vi vet numera att den pension vi kommer att få från staten, inkomstpensionen, kommer att räcka till kanske hälften av vår slutlön. I vissa fall blir andelen ännu mindre. 


LÄS MER: En kvarts miljon svenskar nekas viktiga pensionen 

Tjänstepensionen är nyckeln

Tjänstepensionen har blivit nyckeln för att vårt pensionssystem överhuvudtaget ska hålla ihop; för att pensionärer ska kunna behålla någon som helst standard när arbetslivet är över. Inkomstpensionen urholkas och förekomsten av tjänstepension kan helt enkelt avgöra vem som blir fattigpensionär. 

Det är därför som tjänstepensionen är så avgörande. 

De flesta får tjänstepension. Men en kvarts miljon svenskar får det inte. Ju fler som känner till förmånen och kräver den, desto svårare blir det för arbetsgivare att motivera att de inte har den. 

Men hur lätt är det att ställa krav som exempelvis långtidsarbetslös eller som ny i Sverige? Tacksamhet för att överhuvudtaget ha fått chansen för att komma in på arbetsmarknaden går säkerligen många gånger före krav, som för andra är självklara, på arbetsgivaren. 


LÄS MER: 6 tips – så gör du om du är drabbad 

Vi bör kunna lita på Arbetsförmedlingen

Men även den som tar mod till sig och ställer krav på sin arbetsgivare som får lönebidrag tycks många gånger ha svårt att få gehör. Personer som hört av sig till Expressen vittnar om hur de hänvisats runt mellan myndigheter och fackförbund. 

Här bör vi kunna lita på att en myndighet som Arbetsförmedlingen står bakom de som behöver det mest. Nu har det i stället blivit en fråga för fackförbunden. Men tjänstepension i statligt finansierade anställningar är en ren hygienfråga. 

Det står i samhällskontraktet. 

TRE KORTA NOTERINGAR

BANKMISSNÖJE

Nej, flyttbeslutet är inte den huvudsakliga orsaken till att svenska bankkunder ger Nordea bottenbetyg i Svenskt Kvalitetsindex stora undersökning. I skiftet mot en allt mer digitaliserad bankvärld upplever många, särskilt äldre, kunder att de hamnat mellan stolarna. Att de har prioriterats bort. Det är ett misslyckande för Nordea, men också Swedbank. Men samtliga banker har en utmaning i att erbjuda digitaliserade tjänster i världsklass utan att tappa i personlighet och tillgänglighet. 


FONDMEDICIN

Hittills i år är det teknikfonderna som dominerat i toppen av fondlistorna. Främst är det Faang-bolagen, Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google(Alphabet) som drar. Men det har också gjort att värderingarna är skyhöga. De tre senaste månaderna är det i stället läkemedelsfonder som gått bäst, med en uppgång på 10,7 procent. Fonderna har gått bäst av alla breda världsindex, enligt Morningstars sammanställning.


RAPPORTFLOD

Inför sommarens rapportflod bet många bedömare nervöst på naglarna över vilka eventuella signaler kring handelskriget och den starka dollarn som börs-vd:arna skulle ge. Hur mycket hade bolagen egentligen påverkats? Svar: Inte särskilt mycket. Faktum är att dessa faktorer knappt nämndes. Därför blir det högintressant att se om läget är annorlunda nu, när den tredje rapportsäsongen står för dörren. Fallhöjden vid eventuella rapportmissar är därtill större nu, eftersom kurserna är högre.