Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Fortums direktörer mångmiljonärer - på Birka energi

Mångmiljonär. Christian Lundberg, vd för Fortum Sverige och enda svensk i koncernledningen, hade en taxerad inkomst på 32 miljoner år 2006, inklusive lön på cirka tre miljoner. Forutms optionsprogram gav honom 29 miljoner extra det året. Lundberg har en villa med havsutsikt på Lidingö.
Foto: Christian Örnberg

Finska eljätten Fortum är ett av Nordens mest lönsamma företag och har gjort 100 miljarder kronor i vinst sedan millenieskiftet. En stor del av vinsterna kommer från svenska elkunder och kraftanläggningar som Fortum fick köpa av svenska politiker till ett mycket förmånligt pris år 2002.  

Affären blev jackpot för en grupp Fortumchefer som på sex år har kunnat stoppa sammanlagt en miljard kronor i egen ficka. Det visar Expressens granskning  av Fortums toppdirektörer.  

Gigantiska vinster på höga elpriser och en orgie av optionsklipp och saftiga bonusar. 

Det är förklaringen till att den finska eljätten Fortums direktörer har blivit mångmiljonärer. 

Största klippet hittills gjorde koncernchefen Mikael Lilius som fick hela 97 miljoner kronor i bonus och inlösta aktieoptioner häromåret.

Expressen har granskat Fortumchefernas inkomster från och med 2002. De var då som den finska eljätten lyckades med en avgörande affär: Köpet av Sveriges då tredje största energikoncern, Birka Energi, ägt av Stockholms stad.

 Affären var  avgörande för Fortums enorma vinster och framgångar, visar vår granskning.

Drev på politikerna att sälja

 I köpet ingick 200 vattenkraftverk, stora ägarandelar i kärnkraftverk, landets största elnät med 900000 svenska elkunder samt fjärrvärme- och gasanläggningar.

 En stor del av Fortums svenska vinstmaskineri.

 Flera chefer på kommunalägda Birka Energi  drev på stenhårt för att politikerna i Stockholms kommun skulle sälja företaget till Fortum. 

 Nu är de mångmiljonärer, bor exklusivt och är i flera fall ekonomiskt oberoende.

 Fortum har snabbt blivit en av Nordens största och mest lönsamma energikoncerner. Företaget ägs till 51 procent av finska staten.

 Fortums vinster: totalt 100 miljarder kronor sedan år 2000.

 Låga produktionskostnader (3-4 öre/kWh för vattenkraft och 10-20 öre för kärnkraft) ger extrema vinster när elpriset är högt och konkurrensen svag.

Vinster kommer från elkunderna

 Hälften av Fortums kraftverk, elnät och personal finns i Sverige. Hälften av Fortums vinster kommer från svenska elkunder, enligt årsredovisningarna.

 Mikael Lilius, 59, har varit vd och koncernchef på Fortum i åtta år. Sedan köpet av Birka Energi 2002 uppgår hans inkomster till hela 223 miljoner kronor, enligt finska skatteverket.

 Lilius fasta årslön är motsvarande 8 miljoner kronor. På sex år blir det 48 miljoner. Resten -  175 miljoner kronor -  är bonusar, inlösta aktieoptioner och andra incitamentsprogram.

Optioner för 5 miljarder

 2006 inlöstes Fortums hittills största optionsprogram -  värt hela 5 miljarder kronor -  till utvalda chefer.

 Lilius taxerades 2006 för en årsinkomst på 105 miljoner kronor. Hans extrabelöning för att administrera oligopoljätten Fortum blev -  97 miljoner kronor. Det är en kvarts miljon om dagen, mer än vad de flesta svenskar sliter ihop på ett år.

 Samma år noterar den svenska kronofogdemyndigheten ett annat rekord:

 12946 svenskar klarade inte att betala sin elräkning från Fortum -  och fick betalningsföreläggande av kronofogden.

 Mikael Lilius håller en låg profil och bor i ett av Helsingfors mest exklusiva bostadsområden.

 Christian Lundberg, vd för Fortum Sverige tjänade 32 miljoner kronor, inklusive lön med drygt 3 miljoner 2006. Fortums optionsprogram gav honom 29 miljoner kronor extra det året.

 Expressen har talat med Lundberg. Men han var inte anträffbar när vi ringde tillbaka för en överenskommen intervju.

 Håkan Grefberg, chef för Fortum Distribution hade toppåret 2006 en taxerad inkomst på 16,3 miljoner kronor, medräknat inlösta aktieoptioner.

 Är du nöjd?

 - Jag har en överenskommelse med min arbetsgivare och självklart så är den okej ur mitt perspektiv, säger Grefberg.

 Han är chef för Fortums elnätsmonopol som har fått hård kritik för höga nätavgifter i flera år. Energimarknadsinspektionen krävde att Fortum återbetalade 271 miljoner kronor till svenska kunder, men har nu pressats att sänka kravet till 114 miljoner.

 Vinsten i Fortums svenska nät är cirka en miljard kronor per år, enligt årsredovisningarna. Detta trots att nätavgifterna ska täcka underhåll och nyinvesteringar i elnäten.

 Varför tar ni ut vinst i era nätmonopol?

 - Som i vilken verksamhet som helst så är det viktigt att vi är attraktiva för att få in investorer så att vi kunna resa medel för att göra investeringar. Då måste vi också ha någon form av avkastning, säger Grefberg.

 Svenska chefer i Fortum Värme, hälften ägt av Stockholms Stad, har också belönats med mångmiljonklipp.

Miljoner på optionsprogram

 2006 tjänade fem personer totalt 30 miljoner kronor tack vare Fortums optionsprogram. Till exempel Fortum Värmes förre vd Åke Pettersson som då hade en årsinkomst på 14 miljoner kronor.

 Expressen har givit Fortums koncernledning möjlighet att kommentera våra uppgifter:

 - Ingen av dem vill kommentera detta, säger Maria Romantschuk, kommunikationsdirektör på Fortum.