Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Försäkringskassans uppror mot regeringen

Ann-Marie Begler fick i förra veckan sparken från posten som generaldirektör på Försäkringskassan.
Foto: BERTIL ERICSON/TT
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Foto: JOHAN NILSSON/TT

Högt uppsatta chefer på Försäkringskassan rasar mot regeringens beslut att sparka generaldirektör Ann-Marie Begler

Beslutet beskrivs som en "valtaktisk manöver".

Nu kräver de att regeringen ska återinsätta Begler, kan Expressen avslöja. 

Regeringens beslut att i förra veckan sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler möttes snabbt av kritik från politiskt håll.

Men även internt på Försäkringskassan kritiseras beslutet.

Sju personer från ledningsgruppen går till stenhård attack mot regeringen och kräver att Ann-Marie Begler ska återinsättas som generaldirektör.

Bland de som skrivit under ett protestbrevet adresserat till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, finns chefen för internrevision Lena Gidlöf, rättschefen Eva Nordqvist, försäkringsdirektörerna Marie Axelsson och Ulrika Havossar, avdelningscheferna Sture Hjalmarsson och Alexandra Wallin kommunikationschefen Helena Östman samt Bodhi Pieris, senior advisor for international affairs på Försäkringskassan.

Tjänstemännen har tillsammans med bland annat fyra tidigare generaldirektörer skrivit ett brev som på fredagen lämnades in till regeringen. 

"Regeringens användning av utnämningsmakten som en valtaktisk manöver och som styrmedel i en situation där lagstiftningen brister medför stor risk för statsförvaltningens duglighet och funktion", står det i brevet. 

LÄS MER: Strandhäll kallas till regeringen – ska förklara sig om Begler 

Ann-Marie Begler själv ville inte lämna

Det var i förra veckan som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på en pressträff meddelade att regeringen sparkar Ann-Marie Begler. 

Begler själv ville inte lämna och hennes förordnande sträckte sig till 2021. 

Beslutet att sparka generaldirektören möttes omgående av kritik, eftersom hon ska ha gjort det som regeringen gett henne i uppdrag att göra. Både Moderaterna och Centern ställde sig frågande till varför hon fick sparken.

Regeringen får kritik från upprörda tjänstemän

Nu får regeringen alltså även kritik från upprörda tjänstemän på Försäkringskassan, som i brevet beskriver regeringens beslut som "ett missbruk av regeringsmakten". 

Regeringens krav på Försäkringskassan var bland annat att minska sjuktalen och även minska kostnaderna för assistansersättningen, vilket myndigheten lyckats med

De senaste månaderna har Försäkringskassans assistansersättning varit i fokus, eftersom flera personer fått sina timmar bantade eller helt blivit av med sin ersättning.

Annika Strandhäll skriver i ett mejl till Expressen att det är regeringen som styr sina myndigheter:

"När regeringen nu ytterligare förtydligar uppdraget om stöd till individen var det vår bedömning att det krävdes ett mer lyhört ledarskap för den uppgiften. Vid vårt senaste möte blev därför slutsatsen att ett ömsesidigt förtroende för Ann-Marie Beglers möjligheter att leda Försäkringskassan saknades", skriver ministern.


Här är brevet i sin helhet

Ann-Marie Begler är en erkänt kompetent och duglig ämbetsman och generaldirektör. Hon har enligt socialminister Annika Strandhäll under de gångna tre åren varit en ”lysande chef”. Detta och de övriga uttalanden som socialministern gjorde vid presskonferensen den 27 april 2018 indikerar att det

saknas grund för regeringens beslut att frånta Ann-Marie Begler befattningen som myndighetschef.

Regeringens användning av utnämningsmakten för en valtaktisk manöver och som styrmedel i en situation där det är lagstiftningen som brister medför stora risker för statsförvaltningens duglighet och funktion. Det riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för statsförvaltningens förmåga att fatta opartiska och sakliga beslut. 

För att läka den skada regeringens beslut orsakat vill vi att

regeringen återinsätter Ann-Marie Begler som chef för Försäkringskassan.

Ann-Marie Begler tillträdde som generaldirektör för Försäkringskassan i september 2015. Det övergripande målet i regeringens regleringsbrev för myndigheten var då som nu att ”Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt präglas av en god service och

hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska tillämpas korrekt och med hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning i tid.”

Det kvalitetsarbete myndigheten bedrivit under de senaste åren har resulterat i att färre beslut ändras i samband med omprövning och överklagande. Socialförsäkringen tillämpas alltså mer korrekt och rättssäkert än tidigare. Trots medial uppmärksamhet kring enskilda ärenden visar gjorda uppföljningar att Försäkringskassans service och bemötande utvecklats positivt under Anne-Marie

Beglers ledning. Statsrådet Annika Strandhäll bekräftar också att generaldirektören har utfört sitt

uppdrag väl. Myndighetens chef har alltså inte brustit i utförandet av sitt uppdrag och det grumliga skäl som anförts för att skilja henne från tjänsten är att regeringen nu ”behöver något annat inför framtiden”. 

Reglerna om omplacering har aldrig varit avsedda att tillämpas på detta sätt. Varför Ann-Marie Begler som är en erfaren generaldirektör och ledare inte skulle klara att hantera de nya utmaningarna lika bra som hon klarat de tidigare framgår heller inte.

De nya utmaningarna som socialministern åberopat är fullgörandet av det s.k.

samordningsuppdraget. Det är ett uppdrag som kräver medverkan från fler aktörer. Ann-Marie Begler har under sina år som generaldirektör för Försäkringskassan drivit på arbetet med

samordningsuppdraget. Försäkringskassan har vid flera tillfällen pekat på behovet av regeländringar för att bättre kunna fullgöra det uppdraget. Vid ett par tillfällen har myndigheten lämnat konkreta förslag till regeländringar.

Försäkringskassan tog för drygt ett år sedan, tillsammans med

Arbetsförmedlingen, fram en rapport där myndigheterna gemensamt anger områden där deras skilda regelverk riskerar att leda till att enskilda hamnar i kläm. 

Hösten 2017 lämnade Försäkringskassan regeringen förslag till lättnader i förutsättningarna för att få sjukersättning. Så sent som förra veckan

konstaterade Riksrevisionen i en granskning att ingenting tyder på att Försäkringskassans rättstillämpning är för strikt i förhållande till gällande lag och instruktioner. Även Riksrevisionen konstaterade att det är reglerna om sjukersättning, dvs. lagen, som måste ändras om fler ska kunna

få ersättning. Regeringen har ännu inte behandlat Försäkringskassans förslag. I stället väljer regeringen att på ett juridiskt tveksamt sätt omplacera den generaldirektör som enligt regeringens egen utsaga utfört sitt arbete väl.

Regeringen har flera verktyg till förfogande för styrning av myndigheterna. Ett handlar om utnämningar och ett annat om regelgivningen. I en situation där den ansvariga myndigheten vid flera tillfällen har påtalat behovet av regeländringar för att ge myndigheten bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag måste regeringen och det ansvariga statsrådet ta till sig detta i stället för att

missbruka utnämningsmakten och skilja myndighetschefen från sin tjänst och omplacera denne.

Regeringens agerande riskerar att leda till att dugliga, opolitiska ämbetsmän kommer att tveka inför att göra karriär i staten. Medborgarna behöver myndigheter som följer lagen, inte media och tillfälliga opinioner. Myndigheterna behöver en regeringsmakt som stödjer dem i den uppgiften.

Ansvarigt statsråd säger att hon "tydligt lyssnat in att vi behöver se till att stödet till individen fungerar bättre", utan att framföra någon kritik av Försäkringskassans generaldirektör som kopplar till den frågan. Det går inte, enligt vår uppfattning, att förstå regeringens agerande på annat sätt än att i regeringen ingående partier uppfattat den kritik som framförts mot Försäkringskassan som en

belastning inför valet. I stället för att undersöka kritikens sakliga grund och vilka åtgärder som skulle kunna minska eller undanröja konstaterade brister väljer regeringen att skilja myndighetens generaldirektör från sin tjänst. 

Agerandet är ett hot mot regeringsformens delning av makten mellan

regeringen och dess myndigheter. Ett hot mot myndigheternas förmåga att självständigt, opartiskt och sakligt utöva sin myndighet.

Det har hittills inte redovisats några objektivt godtagbara skäl för regeringens beslut att omplacera Ann-Marie Begler. Regeringens beslut är ett missbruk av regeringsmakten och öppnar för en ny, märklig och skadlig form av ogenomtränglig styrning av myndigheterna under regeringen. För att

undvika en sådan utveckling och för att läka skadan av regeringens felaktiga beslut bör regeringen snarast återinsätta Ann-Marie Begler som generaldirektör för Försäkringskassan.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!