Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sjukskrivning och corona – svar på dina frågor om de nya reglerna

Klara-Maria Mach sitter i karantän efter att hon drabbats av Covid-19.
Det nya coronavirusets framfart har fått regeringen att föreslå flera förändringar av sjukförsäkringen. Här är svar på dina frågor.
Foto: Shutterstock

Det nya coronavirusets framfart har fått regeringen att föreslå flera förändringar av sjukförsäkringen.

Behövs läkarintyg? Vad är smittbärarpenning? Hur funkar det med att vabba?

Här är svar på alla dina frågor om de nya reglerna.

Regeringen förbereder en ny sjukförsäkringslag som ska träda i kraft den 7 april 2020. Nya bestämmelser om läkarintyg ska tillämpas från den 13 mars 2020. Här är svar på alla frågor om de nya reglerna.

Vad innebär slopad karensdag?

Karensavdraget, alltså karensdagen, slopas tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Syftet med förändringen är att minska smittspridningen.

Försäkringskassan betalar ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den försäkrade. Detta ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Den försäkrade får ansöka om ersättning retroaktivt.

Kommer läkarintyg att behövas?

Kravet om läkarintyg slopas. Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Regeringen vill minska riskerna för att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en ansträngd situation.

Detta ska gälla från och med den 13 mars till och med den 31 maj 2020.

Förslaget innebär inga ökade kostnader för arbetsgivarna. I april och maj tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har.

Det slopade läkarintyget gäller alla sjukdomar. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19.

Kommer egenföretagare att omfattas?

Förslaget innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader, och alla arbetsgivare omfattas, även egenföretagare med aktiebolag. Egenföretagare med F-skattsedel får en schabloniserad sjukpenning för dagarna 1-14.

De nya reglerna ska gälla 1 april – 31 maj 2020 i första hand.

Vad är smittbärarpenning?

Du kan ha rätt till smittbärarpenning – men då måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit det nya coronaviruset räknas.

Vad gäller för corona och att vabba?

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta kan du också få ersättning. Det kan exempelvis vara en läkare eller en sjuksköterska som har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du får ingen ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att barnet inte ska bli smittad av andra. Du får inte heller ersättning för vab om förskolan eller skolan är stängd, och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

Du måste skicka in ett intyg från en läkare om barnet är hemma från förskolan eller skolan i mer än sju dagar.

Försäkringskassan uppdaterar sina uppgifter regelbundet på den här sidan.

Så här har det funkat fram till corona

Här är frågor och svar om reglerna för sjukförsäkring för år 2020 – som de ser ut innan de nya coronareglerna träder i kraft.

Vad betyder karensavdrag? Den 1 januari 2019 infördes karensavdraget och ersatte den tidigare karensdagen. Syftet med ändringen var att göra avdraget mer rättvist och förutsägbart.

Den som är anställd och måste vara hemma från jobbet på grund av sjukdom förlorar 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka. Därefter utbetalas sjuklön i 14 dagar, knappt 80 procent av ordinarie lönen.

Hur länge kan jag vara sjukskriven utan läkarintyg? Du kan vara borta sju dagar, från jobbet. Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från dag 8, men kan kräva ett sjukintyg från läkare redan från första dagen om det finns särskilda skäl. Glöm inte att anmäla din sjukdom till din arbetsgivare.

När får jag ersättning från Försäkringskassan? Arbetsgivaren betalar din sjuklön under de första 14 dagarna. För dag 2–14 får du 80 procent av lönen. Från dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan.

Från dag 90 ska arbetsgivaren anmäla din sjukdom till Collectum så du får sjukpension som komplettering från Försäkringskassan. Om du är sjukskriven på grund av arbetsskada och din arbetsgivare har kollektivavtal eller annan försäkring så får du 100 procent av lönen från dag 15 till 360.

Hur funkar vab? Den som stannar hemma från arbetet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn kan ta ut vab. Från 2019 förenklades reglerna för den som ska vabba. Man kan vabba tills barnet är tolv år. Försäkringskassan måste få en ansökan senast 90 dagar efter den första dagen som man är hemma med sitt barn.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att vara sjukskriven? Nej, arbetsgivaren kan inte tvinga dig att vara hemma från jobbet. Men om du till exempel är kraftigt förkyld, hostar och nyser, kan arbetsgivaren genom sin rätt att leda och fördela arbetet hindra dig att vara på arbetsplatsen på grund av smittorisken. 

Kan jag bli sjukskriven när en anhörig är sjuk? En medarbetare har rätt att vara ledig från jobbet för att vårda en närstående som är svårt sjuk, enligt Försäkringskassan. Som närstående räknas medarbetarens familj och närmaste släkt, men också andra som hen har nära relationer med.

Hur fungerar sjukskrivningen när jag jobbar deltid? Du får 80 procent av din lön, oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Sjukskrivning är semesterlönegrundande, upp till 180 dagar. Är du sjukskriven på grund av arbetsskada finns ingen tidsbegränsning.

Vad gör jag om jag blir sjuk på semestern? Då sjukanmäler du dig som vanligt. Den semestern du inte kunnat ta ut får du ta senare, i samråd med arbetsgivaren.

Kan jag bli sjukskriven som pensionär? Är du anställd och över 65 får du sjukpenning vid sjukfrånvaro. Du kan inte sjukskriva dig om du är pensionär och inte arbetar.

Kan jag få sparken under sjukskrivningen? Ja, men det måste finnas en saklig grund för uppsägningen. Som saklig grund räknas arbetsbrist eller personliga skäl. Det är ingen skillnad om du är i tjänst eller sjukskriven.

Kan jag avbryta en sjukskrivning? Ja. Om du känner att du orkar arbeta med full kraft kan du själv avbryta sjukskrivningen och återgå i tjänst.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt. 

Så går en coronabedömning till, enligt krisläkaren