Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Karensdagen vid sjukdom bort – ersätts med avdrag

De nya reglerna med karensavdrag vid sjukskrivning träder i kraft vid årsskiftet.
Personer med oregelbundna arbetstider blir en av vinnare när karensdagen skrotas och ersätts med karensavdraget.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Karensdagen vid sjukdom är snart ett minne blott. Reglerna görs om och i stället kommer karensavdraget.

Nyordningen påverkar många och gör en del till vinnare.

– Det är mest fördelaktigt för de som jobbar oregelbundet, säger Jenny Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. 

Det är bara några veckor kvar innan det gamla systemet med karensdagar vid sjukdom skrotas.

Den 23 maj klubbade riksdagen regeringens förslag om att ersätta den nuvarande karensdagen med ett så kallat karensavdrag. Hur många som kommer att påverkas av förändringen är oklart. Men bland annat inom vården och äldreomsorgen med långa arbetspass finns vinnarna.

Sveriges kommuner och landsting, SKL och flera kommuner har redan flaggat för att arbetsgivarens  kostnader kommer att öka med införandet av karensavdraget.

Det blir mer rättvist för alla när du sjukskriver dig med de nya reglerna som träder i kraft vid årsskiftet.

– Syftet med lagändringen är att man ska ha en mer rättvis och förutsägbar självrisk när man är sjuk, säger verksamhetsutvecklare Jenny Gustafsson på Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkring.

Karensavdraget i korthet

Karensavdraget blir  20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklönen. För den som inte omfattas av sjuklönelagens regler  blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

Vinnarna på karensavdraget

För den som arbetar långa pass vissa dagar och kortare andra dagar kan nyordningen få stor betydelse och i slutändan ge ett mindre hål i plånboken. Avdraget blir i fortsättningen lika stort oavsett vilken dag du är sjuk. 

Den nuvarande karensdag innebär att du som har oregelbundna arbetstider förlorar mer pengar om du är sjuk en dag när du skulle ha jobbat ett långt pass. Det nya karensavdraget blir  mer rättvist, eftersom avdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen.

Många med oregelbundna arbetstider gynnas av de nya reglerna.

För de som jobbar oregelbundet är det här mest fördelaktigt. Om de jobbar ett arbetspass på säg 15 timmar en dag och blir sjuk den dagen, så skulle de gå miste om hela den dagens lön eftersom det blir en karensdag. Men med lagändringen som nu träder i kraft kommer karensavdraget vara 20 procent av den sjuklön man skulle fått för en genomsnittlig vecka. Då blir det i proportion till vad du skulle ha haft i sjuklön under den veckan i stället för att vara kopplat till den dagen. Så det är de med oregelbundna arbetstider och personer som arbetar koncentrerad arbetstid som gynnas mest, säger Jenny Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Förlorarna på karensavdraget

Alla blir inte vinnare på regeländringen.

Är det inte några som förlorar på förändringen?

– Jo, om du skulle ha blivit sjuk en dag när du arbetar få timmar och du kanske skulle få lön för kanske fem timmar den dagen. Då skulle dessa timmar ha gått bort i karensdagen. Men nu görs ett avdrag utifrån vad du skulle ha fått i sjuklön för hela den veckan och då kan avdraget blir större än tidigare, säger verksamhetsutvecklare Jenny Gustafsson.

Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.


LÄS OCKSÅ: Så fuskar svenskar med bidrag och sjukpenning 


Nuvarande system med karensdag innebär också att du kan undvika ett högt avdrag genom att sjukanmäla dig sent om du blir sjuk under arbetstid. Med karensavdraget spelar det ingen roll om du sjukanmäler dig sent på dagen, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

– Det missgynnar inte de som jobbar regelbundet heller, till exempel kontorsjobb. För dem  blir det ingen skillnad i och med att de  jobbar jämt fördelat måndag till fredag så blir avdraget även i fortsättningen lika stort som tidigare, säger Jenny Gustafsson. 

Det görs alltid ett helt karensavdrag

– Om du blir sjuk och går hem efter halva arbetsdagen går du normalt sett miste om sjuklönen för de timmar du inte kunde arbeta. Dagen du blev sjuk räknas då som karensdag enligt nuvarande regler. Men från 1 januari är utgångspunkten att ett helt karensavdrag ska göras. Då dras halva dagen i karens och är du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag, säger verksamhetsutvecklare Jenny Gustafsson. 

Går inte att kringgå självrisken för karensavdrag

– Riksdagen vill undvika att man kringgår självrisken genom att sjukanmäla sig sent på dagen. Det kommer alltid att göras ett helt karensavdrag.

Men reglerna om karens kan dock påverkas av vilket kollektivavtal man som arbetstagare har. Därför är det viktigt att kolla med sin arbetsgivare eller fack vad som gäller på den egna arbetsplatsen.

LÄS OCKSÅ: Röda dagar 2019 - så maxar du ledigheten