Försäkringsfällorna som kan stå dig dyrt

Inbrott innebär traumatisk upplevelse för den drabbade. Att inte få ut pengar via försäkringen gör traumat ännu värre.
Foto: Shutterstock
Håkan Franzén, inbrottsexpert på Trygg-Hansa.
Foto: Trygg-Hansa

Öppna fönster och oreglade terrassdörrar – här är hemförsäkringens fallgropar som gör dig ersättningslös vid bostadsinbrott. 

Men Håkan Franzén, inbrottsexpert på Trygg-Hansa, kokar ner det till ett krav. 

– Det är ganska enkelt egentligen: när du lämnar bostaden ska du låsa ytterdörren. 

Försäkringsjätten Länsförsäkringar har för Dina Pengar tagit fram deras inbrottsstatistik för perioden januari till maj, de senaste fem åren. 

Totalt har Länsförsäkringar haft skadekostnader för inbrott med drygt 700 miljoner kronor under perioden.  

Inbrottsvågen sköljer in över Sverige

Ökningen är tydlig: under perioden har både antalet skadeanmälningar och utbetalda ersättningar ökat med cirka 20 procent hos försäkringsbolaget. 

– Det är så tragiskt med inbrottsökningen eftersom stöldgodset ofta har affektionsvärde för dem som drabbas. När tjuvarna tar sig in så letar de ju efter pengar och smycken, saker som går att omsätta snabbt. Och smycken innebär många gånger minnen, säger Susanne Fagerberg, skadechef för Länsförsäkringar i Uppsala. 

Tv-journalisten en av de drabbade

Dina Pengar har berättat om hur den prisade tv-journalisten och författaren Jens B Nordströms familj föll offer för inbrottstjuvar som fick med sig smycken med affektionsvärde.


LÄS MER: Inbrott hos tv-profilen – tjuven fångades på film


I år har Länsförsäkringar fått in drygt 10 000 skadeanmälningar för inbrott och den genomsnittliga skadan på 20 856 kronor. 

Men det är inte alla som får full ersättning på hemförsäkringen – och ersättningen kan utebli om du varit riktigt slarvig. 

Den enkla regeln: Lås ytterdörren

Försäkringsbolagens grundregel är enkel: när du går hemifrån ska du låsa ytterdörrar, eventuella terrassdörrar och balkongdörrar. 

– Sedan har vi en särregel om att stänga och regla fönster om du ska vara borta under längre tid än ett dygn. Om det är kortare tid än ett dygn kan du exempelvis ha ett fönster öppet för vädring en trappa upp, säger Håkan Franzén, försäkringsbolaget Trygg-Hansas inbrottsexpert. 

Men bedömningar görs från fall till fall. Om du bort tio våningar upp så räknas det inte som att man varit oaktsam, och motsatt så räknas du som oaktsam om du bor på gatuplan och haft ett fönster öppet. 

Grannar – bättre skydd än ståldörr och övervakningskamera

När Håkan Franzén för fram det bästa skyddet mot inbrott handlar det inte om säkerhetsdörrar och synliga, avskräckande övervakningskameror – utan grannar. 

Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, har visat att brottsligheten har sjunkit med drygt 25 procent i bostadsområden där grannar går ihop och håller varandra informerade, kollar av när någon är borta och frågar okända människor som dyker upp vad de gör där och vem de söker.   

– Jag brukar beskriva inbrottsskyddet som en pyramid. Basen fyller du med Grannsamverkan. Det är det absolut viktigaste. Det andra steget är att du ser till att bostaden har godkända och ordentliga lås, helst även i fönster. Då har du ordnat vad man kallar för skalskyddet, det vill säga svårigheten att bryta sig in genom fönster och dörrar. På pyramidens topp hamnar villalarm och det kan också inkludera övervakningskameror i den mån det finns tillstånd, säger Håkan Franzén. 

Hemförsäkringens fallgropar

• Om någon som blivit insläppt, eller har tillstånd att vara i hemmet, stjäl saker gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller om någon tvingar sig in eller tar sig in med våld. Undantaget är om man har hemtjänst eller bor på ett äldreboende/servicehem.

• Man kan behöva styrka både innehav av egendom och värde. Detta görs förslagsvis med kvitton och värderingsintyg. 

• Försäkringen kan bara ersätta den ekonomiska förlust man lider efter ett inbrott eller en stöld, inte affektionsvärden. Därför är det viktigt att man själv gör det man kan för att förebygga inbrott och på så sätt minska risken för att ens bostad eller fritidshus blir utsatt.​​​​ Man ska också tänka på att förvara smycken, foton etc. på ställen som är svåråtkomliga. 

Kristerapi ingår också i hemförsäkringen

Missar som kan påverka ersättningen vid inbrott: 

• Dörrar 

Alla ytterdörrar ska vara låsta. Altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån. 

• Fönster

Alla fönster ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån om inte någon är hemma och har tillsyn över bostaden. Fönster en trappa upp kan vara öppet för vädring under högst 24 timmar om du är borta från bostaden. Kan vara öppet nattetid om det är ett rum där någon befinner sig. 

• Nycklar

Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden. 

• Låsbyte

Har du anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckel till bostaden måste du omedelbart byta lås. 

• Om du har varit hemma och haft "rimlig tillsyn" över bostaden så blir det ingen nedsättning av ersättningen. 

Om du exempelvis har varit hemma, men sovit under inbrottet, kan det bli tal om 25 procents sänkning av ersättningen. 

• Om du lämnat bostaden olåst under längre tid, om aktsamhetskrav allvarligt har åsidosatts eller om det handlar om upprepade försummelser kan du bli helt utan ersättning. 

Källor: Länsförsäkringar, Folksam, If, Trygg-Hansa