Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringens prognos sågas helt i ny rapport

Stefan Löven och Magdalena Andersson. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet.

Regeringen borde passa på att spara mer när det är högkonjunktur. 

Det anser Finanspolitiska rådet som åter riktar skarp kritik mot regeringen. 

– Regeringen spenderar lite för mycket, säger rådets ordförande Harry Flam, som bland annat också efterlyser enkla jobb utan tidsbegränsning. 

Finanspolitiska rådet riktar skarp kritik mot regeringen på flera punkter. Rådet släppte på måndagen sin rapport Svensk finanspolitik 2018. I den skriver rådet att finanspolitiken inte kan anses vara väl avvägd i förhållande till konjunkturen. Man anser att finanspolitiken borde vara mer åtstramande. Dels för att minska risken för överhettning, dels för att öka det framtida utrymmet för konjunkturstabiliserande åtgärder.

– Vi tycker att regeringen spenderar lite för mycket med tanke på konjunkturläget. Man borde spara mer för att ha i reserv, säger Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet. 

Riskerar regeringen med sin politik en överhettning i svensk ekonomi?

– Vi ser inte de vanliga tecknen på överhettning, inflationen är inte för hög utan ligger tvärtom under målet. Men man vet inte, det kan komma en eftersläpning, säger Harry Flam. 

Omformulerat arbetslöshetsmål

Också i förra årets rapport menade rådets ordförande Harry Flam att det behövs en stramare finanspolitik och att regeringen borde passa på att spara mer i högkonjunkturen. Finansminister Magdalena Andersson avfärdade då kritiken med att skattehöjningar eller neddragningar i välfärden inte är aktuellt. Och i den höstbudget som hon senare lade fram gjorde regeringen stora satsningar och reformer till ett värde av 40 miljarder kronor. 

Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl instämmer i rådets kritik av regeringens politik. 

– Nu får vi svart på vitt att om vi fortsätter som vi gör så bäddar vi för nästa kris. Att spendera löftesutgifter inför nästa val på det sätt regeringen gjort duger inte om det sedan resulterar i en överhettning i ekonomin, säger han. 

Rådet slår i årets rapport också fast att regeringen inte kommer att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Målet bör omformuleras, anser man. Dessutom bör arbetsmarknadens parter öppna för permanenta enkla jobb. 

– Vi ser att det finns ett behov av jobb som inte utförs i dag därför att lägstalönerna ligger för högt. De etableringsjobb som parterna kommit överens om är tidsbegränsade, och vi tror inte att alla lyckas kvalificera sig för jobben när den statliga subventionen går bort. För deras del måste det till enkla jobb med lägre löner som är permanenta, säger Harry Flam. 

Ny beskattning av bostäder

Man konstaterar också att skattehöjningen på bostadsvinster har minskat rörligheten på bostadsmarknaden. Rådet skriver att en kommande skattereform bör utformas så att skatten på fastigheter i större utsträckning tas ut löpande i relation till fastighetens värde,  och i mindre utsträckning på den realiserade kapitalvinsten. Rådet har tidigare föreslagit både höjd fastighetsskatt och utfasning av ränteavdragen. 

Båda de regeringar som haft makten sedan 2007, då rådet inrättades, har uttryckt missnöje med "tonfallet" i rådets rapporter. I en analys publicerad i början av maj fann språkprofessor Anna-Malin Karlsson att rådets texter är "påfallande klarspråkliga" och att tonen av en del kan uppfattas som "oinlindad och tvingande". 

Rådet ska utses av politiker

Språkbråket är dock bara ett exempel på de stora motsättningar som uppstått mellan politiker och Finanspolitiska rådet sedan det skapades. Det inrättades av dåvarande finansminister Anders Borg, som gillade det tills den egna ekonomiska politiken började ifrågasättas. Också finansminister Magdalena Andersson har enligt uppgifter i Svenska Dagbladet ogillat rådets kritik

Att avskaffa rådet skulle dock ge signalen att regeringen, oavsett färg, inte tål granskning. Därför har sju riksdagspartier nu kommit fram till lösningen att en politiskt tillsatt valberedning ska utse rådets ledamöter.  

Överenskommelsen har mötts av kritik. Experter, däribland rådet egen ordförande ekonomiprofessor Harry Flam, befarar att ökad politisk inblandning kan minska rådet oberoende. Men planen är alltjämt att valberedningen ska påbörja sitt arbete i januari 2019. 

Rapporten i korthet

Finanspolitiken kan inte anses vara väl avvägd

i förhållande till konjunkturen. Finanspolitiken borde vara mer åtstramande,

 

Regeringen har lagt för liten vikt vid överskottsmålet när det gäller att anpassa finanspolitiken till konjunkturen. 

 

Rådet anser att finanspolitiken är förenlig med

överskottsmålet. 

 

Rådet bedömer att regeringen inte kommer att nå sitt mål om att

Sverige ska ha lägst arbetslöshet inom EU år 2020. Målet är inte

ändamålsenligt.

 

Rådet anser att flertalet åtgärder på arbetsmarknadsområdet i

budgetpropositionen för 2018 är ändamålsenliga

 

Rådet bedömer att det finns ett fortsatt

behov av att arbetsmarknadens parter också öppnar för reguljära

enkla jobb.

 

En kommande skattereform bör utformas så att skatten på fastigheter i större utsträckning tas ut löpande i relation till fastighetens värde och i mindre utsträckning på den realiserade kapitalvinsten.

 

Finanspolitiska rådet

Rådet inrättades av dåvarande finansminister Anders Borg 2007. Rådet består av sex ledamöter och bistås av ett kansli med fem anställda. Uppgiften är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. 

Inte bara överskottsmålet ska utvärdera, utan också finanspolitikens effekt på exempelvis jobb och tillväxt. Ordförande i rådet är Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. 

 

Rådet publicerar senast den 15 maj varje år rapporten Svensk finanspolitik. 

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Annons:

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!