Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nobel Center-planerna på Blasieholmen skrotas

Så här var Nobel Center tänkt att se ut.
Foto: DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS / NOBELCENTER.SE
Finansmannen Fredrik Lundberg – en av många motståndare till bygget.
Foto: JOHAN JEPPSSON / IBL
Kungen har tidigare sagt: ”Nobel är ett namn som vi vill värna om, självklart. Vi vill bevara och öka dess värde. Men att huset har blivit så stort och kommit lite grann på fel plats är synd.”
Foto: STELLA PICTURES

Det kontroversiella bygget på Blasieholmen stoppas och det tidigare beslutet om Nobel Center på Blasieholmen rivs upp.

– Nobel Center skulle radera en av de få bevarade och fortfarande använda miljöer som minner om handelssjöfart, skriver mark- och miljödomstolen i dag.

Stockholms fullmäktigebeslut kastas i papperskorgen i och med tisdagens dom i mark- och miljödomstolen.

Advokat Diana Zetterberg Rogers är ombud åt ett av företagen som motsatt sig bygget: Fastighets AB Hovslagaren. 

– Jag har precis fått beslutet själv och inte hunnit läsa mer än att det är upphävt. Vi är självklart jätteglada men det stannar ju säkert inte här, säger hon till Dina Pengar.

Björn Tarras-Wahlberg, ordföranden i Blasieholmens vänner:

– Det är en oerhörd lättnad, säger han.

– Det är också anmärkningsvärt att Jan Valeskog (S), Joakim Larsson (M) och Christina Linderholm (C) i Stockholms stadsbyggnadsnämnd ett dygn för domen går ut och säger att man tänker överklaga den. Utan att ens ha läst den, säger Björn Tarras-Wahlberg.

Det var i en debattartikel i Svenska Dagbladet i går som de tre politikerna slog fast:

”Oavsett utgång i målet kommer ärendet att överklagas till mark- och miljööverdomstolen där Stockholms stad i flera andra mål har god erfarenhet av juridisk kompetens som tillgodoser huvudstadens möjlighet att med respekt för riksintressena utvecklas till en modern världsstad.”

Så lita på att dagens dom kommer att överklagas.

– Men det är en mycket stark dom och det är intressant eftersom domstolar inte brukar uttrycka sig så starkt, säger Björn Tarras-Wahlberg.

I sin motivering till domen slår man ner på allt från hur trafiken skulle påverkas negativt till att hela bygget skulle skada riksintresset.


Så här skriver mark- och miljödomstolen i sitt utlåtande:

”SHF inser att ett Nobel Center kan vara av såväl allmänt som globalt intresse. Men det är varken ett allmänintresse eller riksintresse i lagstiftarens mening, utan ett enskilt. Miljövärden förstörs av ett Nobel Center med en utformning som inte är förenlig med riksintresset. Befintliga miljövärden kan tas tillvara och göras till en framsida genom att bli en öppen plats för restaurang- och evenemangsändamål, i stället för att tas över av ett enskilt intresse. Dessutom påverkas trafikmiljön i området på ett mycket negativt sätt.”

Och fortsätter:

”Den planerade byggnaden innebär i praktiken skada på värdekärnor i riksintresset som stadens möte med vattnet och stenstadens front. Detta på grund av den medvetet iögonfallande och från miljön avvikande arkitekturen och placering på Blasieholmen. Detaljplanen och uppförande av ett Nobel Center ligger i direkt anslutning till en av de mest välbesökta värdekärnorna i riksintresset vad gäller turism, rekreation och kulturliv, dvs. värdekärna nr 37, Skeppsholmen, vilken dessutom ingår i Nationalstadsparken. Dessutom skulle Nobel Center ligga direkt i blickfrånget från Galärvarvet och Vasamuseet på Djurgården. Det skulle radera en av de få bevarade och fortfarande använda miljöer som minner om handelssjöfart, och starkt påverka upplevelsen av de historiska offentliga sjöfartsmiljöerna på Blasieholmen och Skeppsholmen och därmed värdet av Nationalstadsparken. Påverkan på värdekärnan och Nationalstadsparken är så stor att detaljplanen medför påtaglig skada på riksintresset.” 


LÄS MER: Fredrik Lundbergs strid för att stoppa bygget 

Långdragen strid

Striden om Nobelcentret på Blasieholmen i Stockholm har varit fullt i klass med ombyggnaden av Slussen.

Den brittiske arkitekten David Chipperfields byggnad har kritiserats av allt från privatpersoner till organisationer och fastighetsägare.

Främst för att bygget innebär att Tullhuset från 1876 och de två närliggande hamnmagasinen på Nybrokajen ryker.

Enligt ritningarna ska byggnaden vara 33 meter hög, ha en gyllene färg och uppta 26 000 kvadratmeter.

Nobel Center beräknas att kosta 1,2 miljarder i 2011 års prisnivå, pengar som skulle tas från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse (400 miljoner) och lika mycket från Erling Perssons familjestiftelse. 

Resten, 400 miljoner kronor, var det tänkt att skattebetalarna skulle stå för.


LÄS MER: Kungens hårda kritik mot bygget på Blaiseholmen

Kungen: ”Det går också att flytta det”

I juni förra året fick kritikerna en stark bundsförvant: Kung Carl XVI Gustaf.

– Varför gräva ner sig i skyttegravarna och säga att det ska ligga precis här? Det går också att flytta det, sade kungen i en intervju med DN.

Kungen fortsatte:

– Nobel är ett namn som vi vill värna om, självklart. Vi vill bevara och öka dess värde. Men att huset har blivit så stort och kommit lite grann på fel plats är synd.

Björn Tarras-Wahlberg:

– Den allmänna opinionen tyckte det var bra att kungen sa ifrån. Men det var pinsamt att Nobelstiftelsen inte lyssnade på kungen i en fråga där kungen delade åsikter med i stort sett samtliga remissinstanser, säger Tarras-Wahlberg till Dina Pengar.

Bland de drivande i projektet finns finansfamiljerna Wallenberg och Persson.

Näringslivsprofilerna Marcus Wallenberg och Jacob Wallenberg står bakom utformningen av Nobel Center, liksom H&M:s styrelseordförande Stefan Persson som även är ordförande i finansiären Erling Perssons familjestiftelse.

Stefan Persson är även kompis med byggmotståndaren Carl XVI Gustaf, både vid middagsbordet och kungliga jakter.

Hovets presschef Margareta Thorgren:

– Kungen har ju gjort uttalanden tidigare, efter att detta beslut var fattat av politiker. Nu är hela den här frågan om Nobel Center i en rättsprocess, vilket gör att kungen inte har möjlighet att uttala sig om enskilda fall. Även om Nobel Center är något som förknippas starkt med kungahuset.

Här är alla turerna kring Nobel Center

Det har hänt med Nobelcentret sedan 2011.

• I december 2011 tecknades en så kallad avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för bygget på Blasieholmen.

• Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i mars 2016 och antogs av kommunfullmäktige i Stockholms stad i maj samma år. Länsstyrelsen avslog alla överklaganden.

• I september 2017 var Riksantikvarieämbetet ytterst kritiskt och påtalade att byggnaden skulle medföra en påtaglig skada på innerstaden.

• Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt meddelar i sin dom 22 maj att  Mark- och miljööverdomstolen är sista instans för överklagande.

”Mässingslåda på Blasieholmen”

Liberalerna i Stockholms stad har riktat skarp kritik mot bygget och välkomnar dagens beslut. 

– Jag är glad att mark- och miljödomstolen river upp detaljplanen. Liberalerna har gått emot projektet sedan de konkreta planerna presenterades. Vi anser att det är fel att bygga en dominerande mässingslåda mitt på Blasieholmen, i Stockholms historiska hjärta, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.