Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"Det krävs att vi både lånar och sparar"

"Det kommer att handla om att prioritera i de åtgärder som vi vill genomföra", säger Magdalena Andersson.

Foto: Bobbo Lauhage

Regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ligger fast.

Foto: Pelle T Nilsson

Tillväxten ökar just nu i Sverige och underskotten har minskat. Men sämre tider väntar.

Nu överger finansminister Magdalena Andersson den så kallade krona för krona-principen om att alla reformer ska vara finansierade.

– Det kräver att vi både lånar och sparar, säger finansminister Magdalena Andersson, S, i Ekots lördagsintervju.

Kommunerna har en ljus bild av den närmaste framtiden. Det rapporterade Ekot förra veckan, efter att ha frågat alla Sveriges 290 kommuner om deras förväntningar på ekonomi och arbetsmarknad 2016.

Nio av tio kommuner som svarat planerar för överskott. Ungefär lika många säger sig inte behöva höja kommunalskatten. Och bara drygt en av tio tror på ökad arbetslöshet.

Magdalena Andersson: Har halverat underskotten

Två förklaringar till de goda prognoserna är enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den ökade sysselsättningen och därmed ett ökat skatteunderlag, och de extra drygt åtta miljarderna som staten lovat kommunerna för att hantera flyktingmottagandet.

– Vi har halverat underskotten. Det gör att vi kan öka den här flyktingsituationen genom att öka underskotten lite grann. Hade vi inte fört den här strama politiken hade det varit mycket svårare, säger finansminister Magdalena Andersson i Ekots lördagsintervju i Sveriges radio.

Sämre tider väntar

Men redan 2017 väntar ökade kostnader och sämre ekonomi för många kommuner, rapporterar Ekot. Då tror SKL att det kommer att skapas färre nya jobb, med följden att kommunernas intäkter inte växer i samma takt som nu. Kommunernas kostnader kommer däremot fortsätta växa på grund av flyktingmottagandet och en allt äldre befolkning.

Flyktingmottagandet innebär bland annat att det krävs investeringar i bland annat bostäder och skolor. Finansministern talar inte längre om att allt ska finansieras krona för krona. Staten kommer alltså att låna pengar även framöver.

– Det kommer att kräva att vi både lånar och sparar. Det kommer också att handla om att prioritera i de åtgärder som vi vill genomföra, säger Magdalena Andersson, som lovar att välfärden är regeringens högsta prioritet.

Magdalena Andersson: "Viktigt att vända på alla stenar"

Regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ligger fast. I Tyskland är arbetslösheten just nu 4,5 procent. Enligt Ekonomistyrningsverket kommer den svenska arbetslösheten kommer att öka till 6,8 procent. Magdalena Andersson kan inte ge något enkelt svar på vad regeringen ska göra för att den dystra prognosen inte ska bli verklighet.

– Det är viktigt att vi vänder på alla stenar och gör det som krävs för att människor ska komma i arbete, säger hon.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!