Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Brottsmisstankar mot Allra-profilen skrivs av

Allras vd Alexander Ernstberger. Foto: Allra
Allra-profilen Alexander Ernsbergs lyxvilla – som blev 2016 års dyraste villaköp för 50 miljoner. Foto: FREDRIK SJÖSHULT
Foto: JOHAN VALKONEN / JOHAN VALKONEN/STELLA PICTURES STELLA PICTURES

Flera av brottsmisstankarna mot Allra-profilen Alexander Ernstberger skrivs av.

Uppgiften bekräftas av kammaråklagare Thomas Hertz.

Det gäller misstanken bland annat grov trolöshet mot huvudman – ett brott som kan ge sex års fängelse.

– Jag hoppas att också resterande misstankar läggs ned, säger Alexander Ernstberger.

Det är nära 17 månander efter Pensionsmyndighetens  polisanmälningar mot pensionsbolaget Allra och dess nyckelpersoner som förundersökningsledaren, kammaråklagare Thomas Hertz fattat beslut om att stryka två av  brottsmisstankarna mot Allras vd Alexander Ernsberger.

– Jag har lagt ner förundersökningen avseende medhjälp till grovt bokföringsbrott. Helt nedlagd. Dessutom har jag inskränkt förundersökningen avseende misstanken om trolöshet mot huvudman i Oak Capital-delen. Det gäller när man köpte ett värdepapper i maj–juni 2012 och sålde ett värdepapper i december samma år. När det gäller Alexander har jag lagt ner delen som handlar om decembertransationerna, säger kammaråklagare Thomas Hertz.

 

LÄS OCKSÅ: Allra-ägarnas lyxliv 

 

I det formella nedläggingsbeslutet skriver åklagaren:

"Utredningen av denna brottsmisstanke har inskränkts genom att de transaktioner som ägt rum med Oak Capital AB som motpart under december 2012 inte längre ingår i förundersökningen såvitt avser Alexander Ernstberger. Skälet till inskränkningen är att det med befintligt utredningsmaterial inte kan bevisas att Alexander Ernstberger haft den insikt eller kännedom (uppsåt) som krävs för att agerandet från hans sida ska vara straffbart". 

– Det går inte att bevisa att han haft uppsåt för den skada som uppkom i december 2012, en skada som gäller 90 miljoner, säger Thomas Hertz.

Ernstberger nöjd med beskedet

Åklagarens avskrivningsbeslut glädjer  Allras-affärens huvudperson, Alexander Ernstberger.

 

LÄS ÄVEN: Thomas Bodströms jättehyllning av Allra

 

– Det här var väntat. Under förundersökningens gång så har åklagaren kommit till bättre insikt, han har backat från ett flertal påståenden och nu läggs delar av misstankarna ner. Inga brott har begåtts och nu hoppas jag att resterande misstankar också läggs ner, om inte så ser jag med tillförsikt fram emot en process i domstol, säger han.

Allras vd Alexander Ernstberger är glad i dag. Foto: ALLRA

Men Allra-profilen kan långt ifrån andas ut. Två misstankar kvarstår i den del av brottsutredningen som åklagaren har skickat ut på delgivning till de misstänkta.

– Misstanken om mutbrott och grovt trolöshet mot huvdman i fall från 2012 kvarstår, säger Thomas Hertz.

Så dessa misstankar kommer inte att skrivas av?

– Nej, där håller vi på slutdelge. Jag har sagt till tingsrätten att man kan påräkna åtal.

Misstankarna i Dubai-delen utreds vidare

När det gäller Allra-härvans Dubaidel från 2015 fortsätter utredningen.

– Den är mycket hemligare. Förundersökningen pågår där. Jag kan inte prata fritt om den, säger kammaråklagare Thomas Hertz.

 

LÄS OCKSÅ: Kronofogden tog Ernstbergs lyxklocka på häktet 

 

Alexander Ernsberger kommer inte att bli fri från alla  misstankar och få tillbaka sin Rolex-klocka som kronofogden la beslag på?

– Den beskrivningen känner jag inte igen mig i, säger kammaråklagare Thomas Hertz.

LÄS ÄVEN : Allra-härvan – detta har hänt 

 

Allra-härvans nyckelpersoner

• Allras grundare Alexander Ernstberger, 32, är på sannolika skäl misstänkt för grov trolöshet mot huvudman våren 2012  och  misstänkt för tagande av muta.  Han satt häktad i sju veckor men släpptes i slutet av november 2017.

Ernstberger förnekar brott.

• David Persson Rothman, 37, medgrundare till Allra och dess föregångare Svensk Fondservice. Misstänkt för grovt penningtvättsbrott och tagande tagande av muta. 

 

• Ewran Mersin, 41, var chef för Allras kontor  i Dubai. Befinner sig på flykt och har inte kunnat förhöras. Utpekas som något av arkitekten. Han är häktad i sin frånvaro misstänkt för grov trolöshet mot huvudman, men har via sin advokat förnekat brott. Efterlyst via Interpol. Misstänks uppehålla sig i Turkiet.

• Mattias Bengtsson, 40, också utpekad som en av nyckelpersonerna i Allra–härvan, var huvudägare i Oak Capital som bedrev kapitalförvaltning med Svensk Fondservice som den stora uppdragsgivaren. Häktad i sin frånvaro misstänkt för grovt penninghäleri. Gripen i Dubai och ska begäras utlämnad.  Han är också häktad i sin frånvaro misstänkt för grov bestickning.

Bengtsson förnekar brott via sin försvarare, advokat Sargon De Basso.

• Olle Marcusson, 41, var ansvarig för Allras verksamhet i Luxemburg, misstänks för grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Han häktades samtidigt som Ernstberger, men släpptes fri efter sex veckor.

Marcusson förnekar brott.

• Johan Bergsgård, 48, tidigare direktör inom Allra, som satt häktad misstänkt för grov trolöshet mot huvudman i två veckor. Var förvaltare hos Svensk Fondservice 2012.

Han förnekar brott.

 

 

 

 

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!