Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Grannarnas plan: Stoppa bygget vid Gröna Lund

Gröna Lund på Djurgården i Stockholm.
Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES
Christer Fogelmarck, chef för Parks and resorts.

50 meter till närmsta tivoli är kanske en dröm för barn, men för grannarna till Gröna Lund har det blivit en mardröm, med buller och sprängningar som får huset att krackelera. 

Nu vill Gröna Lund bygga ut nöjesparken rejält, vilket Djurgårdsborna försöker stoppa. 

– Det här är helt oacceptabelt, säger Åsa De Graaff, som skulle få tivolit direkt utanför sitt fönster. 

Gröna Lunds ägare, Parks and Resorts, har länge haft planer på att bli större. I slutet av 2017 lämnade de, efter fyra års intensivt planeringsarbete, in ett förslag till en detaljplan på hur det nya, avsevärt större Gröna Lund kan se ut. 

Planen är att utvidga nöjesfältet till att även inkludera den plats som i dag är parkeringsplats utanför Gröna Lund, vid Aquaria. 

På platsen skulle flera nya attraktioner byggas och hela bygget skulle mot gatan ramas in med hus. Mot vattnet vill Gröna Lund anlägga en fem meter bred brygga, öppen för alla. 

– Vi tänker oss en sjöpromenad som går från Wasahamnen fram till Allmänna gränds båthållplats, en plats som i dag inte är gångbar och nu skulle bli öppen för Stockholmarna, säger Christer Fogelmarck, chef för Parks and resorts.  

Det lila området är det som Gröna Lund vill bygga ut sin verksamhet på. Byggnaderna mitt emot är bostadshus. Nöjesparken ligger på Djurgården i östra Stockholm.
Foto: Stockholm stad.

Precis utanför området där den nya delen av Gröna Lund planeras att breda ut sig finns i dag bostadshus – och flera av de som bor i huset är starkt kritiska till Gröna Lunds planer. 

– Vi skulle alltså få mer av Gröna Lund precis utanför huset, säger en av de boende, Åsa De Graaff, vars utsikt redan i dag kommer påverkas rejält av Gröna Lunds kommande berg- och dalbana.

Se i bildspelet bilder från de byggnaderna som ska rama in bygget.

Vy från Falkenbergsgatan, enligt detaljplanen.
Foto: Illustration ÅWL, Parks and Resorts
Vy mot allmänna gränd, enligt nuvarande detaljplan.
Foto: Illustration ÅWL, Parks and Resorts
Vy från vattnet, med nya anlagda bryggor öppna för allmänheten.
Foto: Illustration ÅWL, Parks and Resorts

Åsa De Graaff bor på Falkenbergsgatan, gatan som i dag blickar ut över parkeringsplatsen, men som skulle ha en länga av hus och upp till 50 meter höga attraktioner till granne om Gröna Lunds detaljplan går igenom. Hon är en av dem som aktivt försöker motarbeta planerna på Gröna Lunds utbyggnad, tillsammans med bland andra Ragnar Persson. 

– Vi har skrivit ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret. Det viktigaste handlar om att de ska bygga en rad hus efter vår gata som skymmer hela utsikten för de som bor längre ner, att bullernivån kommer bli obeboeligt hög i och med bygget och när tivolit öppnar, säger Ragnar Persson, boende i det av Stadsholmen ägda kulturhuset som benämns Konsthallen 14.

Ragnar Persson är en av dem som direkt drabbas av ombyggnaden.
Foto: Matylda Frej

Även andra boenden på Djurgården ställer sig mot det nya bygget och föreningen Djurgårdens vänner har en slags digital namnlista som de lämnat in till Stadsbyggnadskontoret, bekräftar stadsbyggnadskontoret. 

Utifrån kommentarer på sociala medier sträcker sig engagemanget över öns gränser och engagerar även andra Stockholmare som anser att en utbyggnad av Gröna Lund skulle förstöra både stadsbild och miljö. 

Sprickor i fasaden efter sprängningar

För de boende närmast parkeringen rör dig sig också om en rädsla för sprickor i huset, som är blåklassat – vilket är den högsta klassen i stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Huset har fått sprickor under tidigare sprängningar, menar Ragnar Persson och Åsa De Graaff. 

En av fastigheterna på Falkenbergsgatan fick sprickor i fasaden under andra sprängningar på ön, enligt Åsa De Graaff.
Foto: Privat

Enligt Gröna Lunds detaljplaner vill de spränga ner två våningar i marken för att göra garage och soputrymmen.

– Jag tror inte att fastigheter kommer att stå kvar, utan att överdriva. Man behöver inte vara ingenjör eller geolog för att förstå att det blir åverkan. Det är helt oacceptabelt, säger Åsa De Graaff och resonerar också om att när Nobelcenter på Blaiseholmen nekades tillstånd gjordes det bland annat med hänsyn till de närliggande grannarnas negativa påverkan, någonting de i sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret åberopar. 

Även bullernivån är en stor oro för flera av de boende. I en utredning har stadsbyggnadskontoret kommit fram till att nya fönster måste sättas in i fastigheten för att hålla sig till de riktvärden om bullernivå inomhus som finns. Men det är Åsa De Graaff kritisk till. 

– Vi kommer alltså inte kunna ha öppna fönster utan rejält oljud. Det är rent av skadligt för hälsan, säger hon.

Vad handlar kritiken om?

Gröna Lund vill breda ut sig över den nuvarande parkeringsplatsen, kallad Skeppsholmsviken

Endast 10 procent av Djurgårdens 15 miljoner besökare årligen besöker Gröna Lund. 

Stora åkattraktioner kan torna upp och förstöra utsikten både för boende på gatorna i närheten – och stadsbilden mot ön. 

Sprängningar från byggnationen riskerar att förstöra kulturminnen i form av byggnader.

Buller från både byggnation och sedan tivolit kommer enligt de klagande att göra miljön farlig för hälsan för de boende. 

För att behålla stadsbilden men samtidigt göra någonting roligare än en parkeringsplats har de ett förslag på att bygga ett grönområde på platsen i stället. 

Skådespelaren Örjan Ramberg: ”Jag har haft mitt fina”

En annan som bor i huset på Falkenbergsgatan är skådespelaren Örjan Ramberg. Han är kritiskt till att det byggs så mycket på Djurgården i allmänhet. Samtidigt har han inte engagerat sig i att protestera, han har haft fin utsikt och bott bra i över 30 år och är nöjd med det, förklarar han. 

”Det kommer bli jättebökigt – och jävligt fult”, säger Örjan Ramberg. Men han har själv inte engagerat sig i protesterna.
Foto: SVEN LINDWALL

– Det kommer bli jättebökigt – och jävligt fult. Men jag har resignerat, de får göra vad de vill, jag har haft mitt fina, säger han.

Stadsplaneraren: ”Bor redan nu nära Gröna Lund”

Martina Norrman är stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret och är den som tagit fram detaljplanen tillsammans med Gröna Lund. Hon menar att man gjort utredningar för att de boende ska ha en dräglig levnadsmiljö. Men poängterar också att man väger Gröna Lunds intressen tungt.

”För att förena nöjesfältets båda delar medges en gångbro över Allmänna gränd” skriver Stockholms stad i detaljplanen.

– Husen som ska byggas runt tivolit kommer lindra ljudet och höga attraktioner måste vara minst 50 meter från huset. Vårt mål är att uppnå värden för vad som är acceptabla bullervärden inomhus. Vi har utrett om det kan gå att byta fönstren och vi bedömer att det är möjligt eftersom att fönstren redan är bytta sedan tidigare. Länsstyrelsen måste godkänna åtgärden.

När de öppnar har de ett tivoli i vardagsrummet?

– Med öppna fönster så kommer bullernivån höjas. Men samtidigt bor de redan nu nära Gröna Lund.

Hur värnar ni de boende? 

– Vi gör åtgärder så långt vi kan för dräglig boendemiljö. Sen väger vi intresset de boende mot Gröna Lunds intresse att utveckla sin verksamhet. Men vi har bedömt att det är ett stort intresse både internationellt och regialt att Gröna Lund får utveckla sin verksamhet.  

Den 19 december ska alla yttranden vara inne och ett tjänsteutlåtande ska skrivas från stadsbyggnadskontoret. 


Möjlig vy mot Gröna Lund. Åkattraktioner i nya delen får sticka upp till högst +60 meter över nollplanet på högst 25 procent av området. Åkattraktionerna ska vara genomsiktliga och anpassas till stads- och landskapsbilden och Nationalstadsparkens värden.
Foto: Från detaljplanen, Stockholm Stad.

Gröna Lund tror på detaljplanen

Gröna Lund själva är positiva till detaljplanen och stadens engagemang.

– Vi vill förfina området för alla, även de som bor i närheten. Sedan är det reglerat hur vi får bygga, gällande buller och allt. Men vi vill göra ett klassiskt tivoli med restauranger, spel och attraktioner, säger Christer Fogelmarck. 

Han betonar att de följer de riktlinjer som finns vad gäller buller vid byggnationer. Kritik har framkommit om att bebygga på vattnet enligt detaljplanen ska strandskyddet upphävas för landområden och en del av vattenområdet inom planområdet. Men Foglemark ser det som en möjlighet för alla besökare till ön. 

– Vi vet att det finns ett starkt önskemål att allmänheten ska kunna röra sig längst med vattenlinjen. Därför har vi utrett hur man ska kunna göra det, och enda sättet är att vi bygger i vattnet. Och det området skulle självklart vara öppet för alla. 

Men Christer Fogelmarck tar inte ut någon vinst i förskott. 

– Ingenting är klart förrän det är klart. De synpunkter som kommit in tidigare har adresserats och mycket av den oro som finns är obefogad. Vi pratar om en asfalterad plats, det är inget grönområde i dag och marken ägs av Gröna Lund, säger han.

Christer Fogelmarck, chef för Parks and resorts.
Foto: Pressbild.

Tidsplaner

En granskning av detaljplanen ska vara klar 19 december 2018 – fram tills dess kan man skicka in yttranden.

Stadsbyggnadsnämnden ska sedan ta ställning till om planen ska antas – eller om en ny remissrunda behövs med reviderad plan. 

Antas detaljplanen ska den sedan godkännas i stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2019 innan den slutligen kan antas av kommunfullmäktige under 2019.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!