Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Boverkets larm: Behöver byggas nytt Linköping

Bostadsbyggandet minskar i Sverige samtidigt som det finns ett skriande behov hos delar av befolkningen. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL
Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket. Foto: Franz Feldmanis / Arbetsgivarverket
Foto: Franz Feldmanis / Arbetsgivarverket / HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Bostadsbyggandet minskar i Sverige samtidigt som det finns ett skriande behov hos delar av befolkningen. 

På kort sikt behöver det byggas bostäder motsvarande ett drygt Linköping. 

– Till exempel för äldre och unga som efterfrågar bostäder till skäliga priser, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket, som under tisdagen presenterar nya prognoser. 

Bostadsbyggandet minskar på flera håll i landet samtidigt som det fortfarande finns behov av bostäder hos delar av befolkningen – ett behov som dessutom väntas öka de kommande åren. 

FRIDA BRATT: Vi sviker en hel generation som inte kan börja sina liv

Boverket: "Bostäder är viktiga för tillväxt"

Det visar nya prognoser som Boverket släppte under tisdagsförmiddagen. 

– Vi har haft en hög byggtakt på några platser i landet, och där takten nu avtar. Men för många grupper finns det fortfarande ett stort behov av bostäder, till exempel för äldre och unga som efterfrågar bostäder till skäliga priser. Bostäder är viktiga för tillväxt, arbetsmarknad och för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren i ett uttalande. 

FRIDA BRATT: Har du inte råd med marmor är du inget värd

Boverkets byggbehovsprognos har uppdaterats med nya befolkningssiffror från Statistiska centralbyrån, SCB, och slår fast att det i snitt behövs 67 000 nya bostäder per år fram till 2025. 

Störst byggbroms i Storstockholm

Boverket bedömer att antalet påbörjade bostäder minskar från cirka 69 000 år 2017 till cirka 56 000 i år. 

Även år 2019 påbörjas 56 000 bostäder. Det är för lite för att täcka behovet som befolkningsökningen ger.

Mest minskar byggandet av bostadsrätter, särskilt på några marknader. I Storstockholm förväntas byggstarterna bromsa med över 30 procent i år, medan byggandet i Storgöteborg kan öka med drygt 20 procent. Byggtakten kan minska betydligt i några större kommuner där det redan byggts mycket. 

Källa: Boverkets indikatorer som är en analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos

LÄS MER: SEB: Bostadsmarknaden bromsar svensk ekonomi

Behöver bygga motsvarande ett drygt Linköping

Den snabbt växande befolkningen gör att byggtakten skulle behöva ökas de närmaste åren, menar Boverket, för att ta igen för tidigare år då det inte byggt tillräckligt. 

Enligt verket kan 90 000 bostäder behöva byggas varje år fram till 2020, byggtakten kan sedan trappas ned till 50 000 bostäder per år fram till 2025. 

– Vi behöver bygga motsvarande ett drygt Linköping eller ett knappt Uppsala på kort sikt. Konsekvensen blir annars att vi får dras med underskott en lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker vid Boverket, i ett uttalande. 

243 kommuner har svarat i den senaste bostadsmarknadsenkäten från Boverket att de har för få bostäder. På tre års sikt anser 97 procent av kommunerna att det behövs fler bostäder, framför allt behövs fler hyresrätter samt tvåor och treor, enligt enkätsvaren. 

Att bostadsbyggandet bromsat in och sackar efter väcker kritik från oppositionen.

– Det behöver byggas väldigt många fler bostäder i Sverige, men trots den värsta bostadskrisen på 50 år kör regeringen hellre huvudet i sanden än sätter spaden i jorden. Regeringen skulle kunna få igenom vilken regelförenkling som helst i riksdagen i morgon om de hade haft ett enda förslag, säger Mats Green, bostadspolitisk talesperson för Moderaterna. 

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!