Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bostadspriserna ökade på bred front i mars

Boprisindex ökade i mars med måttliga 0,7 procent. Hetast just nu är villamarknaden i Göteborgsområdet.

Priserna på privatägda bostäder i Sverige gick upp med 0,7 procent under mars månad.

Mest ökade villaprisindex i Göteborg – med 1,5 procent.

Även under första halvan av april ökar priserna något i landet största städer.

Uppgången på bostäderna är måttlig men bred i mars månad, enligt Valuegard. Prisindex, HOXSWE, går upp med 0,7 procent – 0,5 för bostadsräter och 0,8 för villor i hela riket.

I de tre storstadsregionerna är det också en måttlig prishöjning på bostäder. I Stockholm går bostadsrätterna upp med 0,4 och villorna med 1,1 procent.

Görs fler bostadsaffärer igen

Bostadsrättsindex i Göteborg steg med 0,8 procent och villaindex med 1,5 procent. Även i Malmö stiger såväl bostads- som villaindex, med 0,8 respektive 0,4 procent.

Under första halvan av april stiger index med en procent i Göteborg. Det lutar även åt en liten uppgång i huvudstaden under inledningen av månaden, enligt Valuegard.

En prisuppgång i mars är dock vanligt. Tar man hänsyn till det, det vill säga justerar för säsongseffekter, ökar HOXSWE endast med 0,4 procent, skriver Valuegard.

Sett över hela riket sjönk bopriserna med 7,2 procent räknat från toppen i augusti 2017. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Över hela landet gjordes tio procent fler bostadsaffärer jämfört med mars i fjol då amorteringskravet skärptes. Enligt de nya reglerna blev den som vill låna mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt, tvingad att amortera ytterligare en procentenhet ovanpå befintliga amorteringskrav.

Skärpningen fick avsedd effekt och kylde ned bostadsmarknaden. Rikssnittet visar ett tapp på 7,2 procent jämfört med augusti 2017 då de genomsnittliga priserna låg som högst.

Men trenden kan ha vänt igen. Fortsatt låga räntor och högkonjunktur bidrar till en hetare bostadsmarknad.

– Förklaringen ligger i den ökade tilltron till marknaden; fler tror på stigande priser. Dessa psykologiska faktorer påverkar. Bland annat är det ju lättare att agera och lägga bud på en marknad du tror på. 

– Alla vill göra en bra bostadsaffär och om man tror att priserna kommer att stiga framöver är det naturligt som köpare att vilja köpa innan det blir dyrare, det är vad vi ser just nu, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på Sbab, i en presskommentar.

Går starkt i Göteborg

Hos fastighetsmäklaren Bjurfors ser man en tydlig återhämtning, framför allt på villamarknaden i Göteborg.

– Villamarknaden har kommit i gång starkt med fler spekulanter på visningarna. Utbudet är lågt vilket bidrar till att driva upp priserna, kommenterar Sven-Erik Kristensen, regionchef för Bjurfors Göteborg.

I Stockholm har det varit en svag prisuppgång sedan i höstas, enligt Bjurfors. Samtidigt är utbudet större än normalt vilket kan förklaras av längre säljtider och ett fortsatt stort utbud av tidigare osålda bostäder.

En prisuppgång i mars är vanligt. Tar man hänsyn till det, det vill säga justerar för säsongseffekter, ökar HOXSWE endast med 0,4 procent, skriver Valuegard.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!