Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vill du ta nytt banklån? Gör det före du fyllt 60

Håkan Thuresson, 60 – nekas banklån för att bygga till på huset.
De stora låneinstituten har nya direktiv att förhålla sig till kring utlåning till äldre personer.

Håkan Turesson ville bygga till på ovanvåningen av sitt hus i Nacka utanför Stockholm.

Banken nekade honom lån. Motiveringen: Han har fyllt 60.

– Helt plötsligt anses jag inte kreditvärdig längre, det kom som en chock faktiskt, säger Håkan.

Samtidigt råder det förvirring på bolånemarknaden om vad som egentligen gäller.

Tidigare i år gick nya direktiv ut till de stora svenska bolåneinstituten, vilket bland annat innebär att kommande inkomstförändringar ska bedömas vid nya lån.

I klartext betyder det att ju närmare pensionen man kommer desto mindre intressant blir du för din bank.

Den statliga representanten i bolånebranschen, SBAB, går som så ofta i bräschen för att praktisera de nya hårdare direktiven.

Från det att låntagaren fyllt 60 räknar man på en rejält reducerad inkomst, oavsett arbetssituation.

Vid 59 års ålder gäller samma regler som tidigare.

– Den måste sättas en gräns någonstans och de har det blivit vid 60, säger Karin Hellgren, informationschef på SBAB.

”Aldrig haft betalningsanmärkning”

Håkan Turesson, 60, jobbar som lärare och har bott i samma villa i Nacka utanför Stockholm i 30 år.

Håkan har SBAB som långivare och han ansökte om ett lån på hundra tusen kronor för att bygga ut ovanvåningen på villan. Ritningarna är klara och bygglovsprocessen är i gång. Men från SBAB blev det nobben.

– Jag har aldrig haft en betalningsanmärkning och planerar att jobba i flera år till. det är första gången i mitt liv jag blivit åldersdiskriminerad, säger Håkan.

Skulle han ansökt om lånet för ett år finns det inget som tyder på att det inte skulle beviljats.

– Jag kan förstå att de nya reglerna kan upplevas som orättvisa, men det handlar om att skydda låntagarna. Vi vill att alla våra kunder ska kunna betala av sina lån livet ut och säkerställa att man inte hamnar i en svår ekonomisk situation, säger Karin Hellgren på SBAB.

Räknar med 30 procent lägre lön

Inkomstbortfallet vid pensionen varierar så klart från person till person. Det finns till och med pensionärer som via sparande och fördelaktiga avtal eller uppgörelser kan leva kvar på exakt samma ekonomiska nivå som under arbetslivet.

För att undvika att bedöma låneansökningar från fall till fall har SBAB valt att schablonisera hela hanteringen.

Alla över 60 får en reducerad inkomst med 30 procent vid bankens beräkningar.

Håkan Turesson, 60: ”Jag fick villan värderad för något år sedan och det känns som att jag har väldigt bra marginaler sett till husets värde. Men kreditvänlig var jag bara fram till 59 års ålder.”
Foto: Privat

Samma tillvägagångssätt använder Ica banken (som samarbetar med SBAB), dit Håkan Turesson hörde av sig efter att ha fått sin låneansökan nekad.

”Jag har bra marginaler”

Bland storbankerna råder oenighet, för att inte säga förvirring, kring hur de nya direktiven ska tillämpas (se rutan nedan).

Beskeden varierar och från vissa håll tycks det finnas hopp för Håkan Turesson och ombyggnaden av villan.

Åtminstone tycks gränsen mellan 59 och 60 inte lika knivskarp hos bolåneinstituten vi kollat med.

Men vill man helt vara på säkra sidan, och om ekonomin i övrigt medger det, måste låneansökan in före 60-årskalaset.

– Jag fick villan värderad för något år sedan och det känns som att jag har väldigt bra marginaler sett till husets värde. Men kreditvärdig var jag bara fram till 59 års ålder, säger Håkan Tureson.

Storbankerna om nya lånedirektivet

• Petter Brunnberg, presschef på Nordea:

– Nordea har inga sådana åldersgränser, säger Petter Brunnberg.

• Frank Hojem, presschef på SEB, säger att bolåneprövningen tar hänsyn till låntagarens ekonomi och återbetalningsförmåga. Och när en äldre kund ansöker om bolån gör SEB en kreditbedömning tillsammans med kunden.

– Då tar vi också hänsyn till att man som pensionär kanske sänker sin disponibla inkomst, säger Frank Hojem.

• Swedbanks presskontakt Claes Warrén säger att det inte finns några särskilda bolåneregler för äldre personer.

– Det är samma som för alla andra, säger Claes Warrén och poängterar att varje fall är en individuell prövning och att det inte finns några generella regler baserat på ålder.

• Handelsbanken praktiserar de nya direktiven från årsskiftet.

– I och med att bolånedirektivet trädde i kraft utgick seniorlånet ur sortimentet, eftersom direktivet innebär att det inte längre tillåtet att bevilja krediter som till övervägande del baserar sig på bostadens värde, säger Mats Olsson på Handelsbankens informationsavdelning.

TOWE BOSTRÖM

ANNACAISA SUNI


Så säger nya lånedirektivet

Bolånedirektivet ger EBA (European Banking Authority) riktlinjer kring kreditgivning. Syftet är att säkerställa att kunden har förutsättningar att kunna hantera kostnaderna som följer av krediten även efter exempelvis pension.

Exempel ur direktivet: 

• Kontroll av konsumentens inkomster: När kreditgivaren bedömer konsumentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt

kreditavtalet bör kreditgivaren göra de utredningar och vidta de åtgärder som rimligen kan förväntas för att kontrollera konsumentens underliggande inkomstsituation, inkomsthistorik och förändringar över tiden. (Riktlinje 1)

• Bedömning av konsumentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt kreditavtalet: Om lånets löptid sträcker sig bortom konsumentens förväntade tidpunkt för pensionering bör kreditgivaren ta vederbörlig hänsyn till omfattningen av konsumentens troliga inkomst och hans eller hennes förmåga att fortsätta att fullgöra sina skyldigheter enligt kreditavtalet efter pensioneringen. (Riktlinje 4)

• Beaktande av potentiella framtida negativa scenarier: Vid bedömningen av konsumentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt kreditavtalet

bör kreditgivaren av försiktighetsskäl ta hänsyn till potentiella framtida negativa scenarier, som till exempel lägre inkomst efter pensionering, ökade referensräntesatser för rörliga bostadslån, negativ amortering, ballongbetalningar och uppskjutna betalningar av kapitalbelopp eller räntor. (Riktlinje 6)

Källa: EBA

Storbankerna om nya lånedirektivet

• Petter Brunnberg, presschef på Nordea:

– Nordea har inga sådana åldersgränser, säger Petter Brunnberg.

• Frank Hojem, presschef på SEB, säger att bolåneprövningen tar hänsyn till låntagarens ekonomi och återbetalningsförmåga. Och när en äldre kund ansöker om bolån gör SEB en kreditbedömning tillsammans med kunden.

– Då tar vi också hänsyn till att man som pensionär kanske sänker sin disponibla inkomst, säger Frank Hojem.

• Swedbanks presskontakt Claes Warrén säger att det inte finns några särskilda bolåneregler för äldre personer.

– Det är samma som för alla andra, säger Claes Warrén och poängterar att varje fall är en individuell prövning och att det inte finns några generella regler baserat på ålder.

• Handelsbanken praktiserar de nya direktiven från årsskiftet.

– I och med att bolånedirektivet trädde i kraft utgick seniorlånet ur sortimentet, eftersom direktivet innebär att det inte längre tillåtet att bevilja krediter som till övervägande del baserar sig på bostadens värde, säger Mats Olsson på Handelsbankens informationsavdelning.

TOWE BOSTRÖM

ANNACAISA SUNI