Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Svenska hushåll tror på stilla bostadsmarknad

De svenska hushållen tror på en oförändrad utveckling för bostadspriserna i mars jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, var oförändrad 13 i mars jämfört med i februari.

Av de tillfrågade tror 42 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 42 procent förra månaden, medan 29 procent tror på fallande priser, jämfört med 29 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 8 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,16 procent, ned jämfört med 0,24 procent föregående månad.

– Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande och förra månadens tydliga uppgång i förväntningarna har inte fortsatt. Det är intressant att det är fler som ändå tror på stigande priser än på sjunkande. Hushållen har därmed en starkare tro på bostadsmarknaden än vad analytikerna har. Där tror de flesta på sidledes eller svagt negativ utveckling, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

På regional nivå, där boprisindikatorn redovisas som ett medelvärde av de två senaste månaderna, steg indikatorn till +5 från -1

Annons: