Riksbankens besked: Räntan kvar på nollan

Riksbanken lämnade räntan orörd på noll procent när man presenterade sitt penningpolitiska besked på tisdagsmorgonen.

Reporäntan förväntas vara kvar på noll hela prognosperioden som sträcker sig till tredje kvartalet 2024, uppger Riksbanken i beskedet. 

Klockan 09.30 på tisdagen publicerades Rikbankens besked om reporäntan som legat stilla på noll procent sedan början av 2020.

Som väntat låter Riksbanken räntan ligga kvar på nollan tills vidare. Enligt nuvarande prognos låter man räntan vara kvar där fram till tredje kvartalet 2024.

”Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och inflationen väntas tillfälligt bli högre än 2 procent det närmaste året innan den sjunker tillbaka igen. För att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela prognosperioden”, skriver Riksbanken.

I tisdagens besked uppger man vidare att Riksbanken fortsätter att köpa värdepapper under fjärde kvartalet enligt tidigare beslut. Prognosen är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022. 

Dyrare bränsle och kläder

– Någon räntehöjning finns inte på kartan trots att inflationen varit oväntat hög den senaste tiden, kommenterar sparekonomen Maria Landeborn på Danske Bank.

Maria Landeborn.
Foto: Alexander Donka / Danske Bank

– Prisökningarna är högst troligt tillfälliga och orsakade av att det finns ett uppdämt behov av vissa typer av varor och tjänster när ekonomin öppnas upp. Inflationsförväntningarna har dessutom förblivit stabila och på en nivå som Riksbanken högst troligt känner sig bekväm med.

Riksbanken har satt ett inflationsmål på 2 procent. I augusti låg inflationen på 2,4 procent, vilket var en snabb ökning från 1,7 procent i juli. Det är bland annat priser på drivmedel samt kläder och skor som ökat, enligt Statistiska centralbyrån, SCB.

USA viktigare för börsen

Börsen, som skakade rejält under måndagen, brukar inte vara särskilt ängslig över Riksbankens besked. Just nu är det mer oron över Kina som tynger investerarna.

Men även vad som händer i USA och besked om räntan där.

– Ur ett börsperspektiv är det mycket viktigare vad den amerikanska centralbanken, Fed, gör på onsdag kväll, konstaterar Maria Landeborn.

Spartipsen: Lägg undan 50 000 på ett år.