Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Riksbankens besked om nästa räntehöjning

Foto: TT NYHETSBYRÅN
Riksbankchefen Stefan Ingves och övriga i direktionen räknar med att nästa räntehöjning kommer under andra halvåret 2019. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Det gäller troligen att hålla hårt i börsen om Riksbanken gör allvar av sin signal om en ny räntehöjning under kommande halvår. Foto: HENRIK ISAKSSON/PINIRO / IBL

Nästa räntehöjning kommer troligen under andra halvåret i år.

Den bedömningen gör Riksbankens direktion med Stefan Ingves i det tidigare hemliga protokollet från beslutet om den senaste räntehöjningen i december.

Vice riksbankchefen Per Jansson stretade emot och ville inte höja räntan.

Vice riksbankchefen Per Jansson - som anses vara en ränteduva i Riksbankens ledning - var den ende bland de sex i direktion som inte  ville höja reproäntan den 20 december - den första på sju år.

" Jag ställer mig inte bakom förslaget i utkastet till penningpolitisk rapport att nu höja reporäntan från −0,5 till −0,25 procent. Eftersom jag förordar en oförändrad nivå på reporäntan ställer jag mig inte heller bakom rapportutkastets förslag till reporäntebana, som ju utgår från en högre räntenivå", sa Per Jansson enligt protokollet från mötet den 20 december.

Avgörande för nästa räntehöjning kan bli inflationen.

Riksbanken skriver:

" En majoritet i Riksbankens direktion ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. I omvärlden är konjunkturutsikterna alltjämt goda och i stort sett oförändrade sedan i oktober. I Sverige är resursutnyttjandet fortsatt högt, även om utfall för BNP-tillväxten och inflationen har blivit svagare än väntat. Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt ".

Ännu stramare tider väntar för många om Riksbanken gör allvar av beskedet att nästa räntehöjning kan komma under andra halvåret 2019. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

 

Inflationen avgör nästa räntehöjning

I pressmeddelandet nu på onsdagsmorgonen skriver Riksbankens direktion:

" Flera ledamöter konstaterade att även om inflationsprognosen är något nedreviderad de närmaste åren är förutsättningarna fortsatt goda för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet. I takt med att inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något och mot denna bakgrund ansåg en majoritet i direktionen att det var lämpligt att nu höja reporäntan med 0,25 procentenheter till −0,25 procent".

Storbankerna har varit snabba med att regera på Riksbankens  reprohöjning den 20 december. Fem banker har redan följt med och höjt räntan på band annat den rörliga räntan.

När Riksbankens direktion med riksbankchefen Stefan Ingves beslöt höja reproräntan den 20 december skrev man:

"Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning sannolikt sker under andra halvåret 2019".

Och här är direktionen fortsatt tydlig.

Banken räknar med att nästa räntehöjning sker någon gång under nästa halvår - närmare än så skriver man inte. Det råder dock osäkerhet kring inflationsmålet på 2 procent - något som vid en längre inflation kan få banken att avvakta nästa räntehöjning.

Varnar för ökad skuldsättning

Riksbankens direktion har gång på gång varnat för hushållens ökande skuldsättning och signalerat till politikerna att man måste få ordning på den svenska bostadspolitiken och skattepolitiken. Det var något som också återkom i samband med räntebeskedet precis före jul.

 "Det låga ränteläget bidrar till att öka de risker som är kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. Samtidigt kvarstår de grundläggande orsakerna till att skuldsättningen blivit hög. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar är det angeläget att åtgärder vidtas inom bostadspolitiken och skattepolitiken och att makrotillsynen utformas på ett ändamålsenligt sätt".

 

Annons: