Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så ändrades priserna på småhus under hösten

Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL / MEDIABILD /IBL IBL BILDBYRÅ
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Priserna på småhus steg två procent under perioden augusti–oktober jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande tremånadersperiod föregående år steg småhuspriserna med en procent.

Det är stigande priser i 14 av Sveriges 21 län, enligt SCB:s statistik.

Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Gotlands och Kalmar län med sex procent.

Sjunkande priser återfinns i Stockholms, Dalarnas, Jönköpings och Västernorrlands län, där sjönk priserna med en procent.

I storstadsregionerna Storstockholm och Storgöteborg sjönk priserna med en procent, medan priserna i Stormalmö steg med tre procent.

 

Här stiger priserna på årsbasis

Fördelat regionalt på årsbasis steg priserna i 15 län.

Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Kronobergs och Kalmar län med 9 procent.

I fyra län sjönk småhuspriserna.

Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med sju procent, följt av Västmanlands län med fyra procent.

I storstadsregionerna Storgöteborg och Storstockholm sjönk priserna med två respektive sju procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med en procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var nästan 2,9 miljoner kronor för perioden augusti – oktober 2018.

 

Prisutvecklingen i ditt län

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

Tabellen visar Län (antal husaffärer) Genomsnittspris: förändring senaste tre månaderna (förändring ett år tillbaka)

LÄNEN

Stockholm (1 610) 5 547 000 kronor: –1 procent (–7)

Uppsala (407) 2 970 000 kronor: Ingen ändring (–2)

Södermanland (376) 2 657 000 kronor: +2 procent (+2)

Östergötland (483) 2 754 000 kronor: +4 procent (+1)

Jönköping (449) 2 144 000 kronor: –1 procent (–1)

Kronoberg (247) 1 837 000 kronor: +5 procent (+9)

Kalmar (387) 1 706 000 kronor: +6 procent (+9)

Gotland (90) 3 178 000 kronor: +6 procent (+7)

Blekinge (243) 1 884 000 kronor: +1 procent (+5)

Skåne (1 714) 3 004 000 kronor: +2 procent (+1)

Halland (432) 3 280 000 kronor: Ingen ändring (ingen ändring)

Västra Götaland (1 829): 3 172 000 kronor: +2 procent (+2)

Värmland (469) 1 588 000 kronor: +1 procent (+1)

Örebro (372) 1 871 000 kronor: +2 procent (+2)

Västmanland (359) 2 350 000 kronor: Ingen ändring (–4)

Dalarna (441) 1 813 000 kronor: –1 procent (Ingen ändring)

Gävleborg (479) 1 634 000 kronor: +3 procent (+7 procent)

Västernorrland (399) 1 519 000 kronor: –1 procent (+4)

Jämtland (171) 1 692 000 kronor: +5 procent (+2)

Västerbotten (366) 1 911 000 kronor: +4 procent (+8)

Norrbotten (397) 1 519 000 kronor: +1 procent (+1)

STORSTADSOMRÅDEN

Storstockholm (1 610) 5 547 000 kronor: –1 procent (–7)

Storgöteborg (948) 4 573 000 kronor: –1 procent (–2)

Stormalmö (729) 3 840 000 kronor: +3 procent (+1)

Annons:

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!