Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Per Bolund avvaktar nya åtgärder mot skuldberget

Foto: Per Bolund (MP) vill tillbaka till en ”sund amorteringskultur”.

Hushållens växande skuldberg är en fortsatt risk i finanssystemet.

Men något behov av akuta åtgärder finns inte.

Det meddelade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) under tisdagen.

Det Finansiella stabilitetsrådet är överens om att nu avvakta med ytterligare åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten och i stället utvärdera effekterna av det nyligen genomförda skärpta amorteringskravet.

Det sade finansmarknadsminister Per Bolund till journalister på tisdagen, efter Finansiella stabilitetsrådets möte. I detta råd, som möts två gånger per år, ingår regeringen, Riksgälden, Riksbanken och Finansinspektionen.

– Vi följer utvecklingen och har en samsyn om att utvärdera de steg som tagit innan man vidtar eventuella ytterligare steg. Det är en samsyn om att ta ett steg i taget och utvärdera effekterna, sade han.

LÄS MER: Bolund håller fast vid nedtrappat ränteavdrag 

Bolund: ”Kraftiga förändringar”

Han sade att det första amorteringskravet som infördes 2016, har gett stora effekter och fått Sverige att komma tillbaka till en ”sund amorteringskultur”, med ökade amorteringar.

– Det är en kraftig förändring som har skett. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av det stärkta amorteringskravet, sade han.

Per Bolund sade vidare att rådet generellt bedömer att det är ett gott läge är i den svenska ekonomin, utan akuta risker, och att motståndskraften överlag är god. Det finns samtidigt en samstämmighet om att hushållens skuldsättning är den allvarligaste risken mot den finansiella stabiliteten.

Fördelar med fler låneaktörer

En fråga som diskuterades var den ökade konkurrensen med nya aktörer på bolånemarknaden, där fördelarna enligt Per Bolund är en bättre konkurrenssituation med större valfrihet för konsumenterna och en möjlig press på bolånemarginalerna. 

Han påpekade dock att det också kan finnas risker kopplade till refinansiering och stabiliteten i det totala finansiella systemet. Än så länge är volymerna mycket små, påpekade han, men läget kan ändras om det volymerna skulle bli större framöver.

Han sade också att Finansiella stabilitetsrådet genomfört en serie scenarioövningar för att testa krisberedskapen, med "gott" resultat.

Nästa möte i Finansiella stabilitetsrådet blir den 4 december.

Annons:

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!