Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Oförändrade priser på småhus under våren

Priserna på permanenta småhus var oförändrade under perioden februari till och med april jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB.

Jämfört med samma period föregående år steg priserna en procent.

Bostadsrättspriserna i riket som helhet var oförändrade i april jämfört med föregående månad, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, stigit 1 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 3 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 1 procent samtidigt som villapriserna stigit 1 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För april innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för februari-april jämförs med motsvarande viktade medelvärde för januari-mars. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med november–januari.

Svensk Mäklarstatistik noterar att årstakten för såväl villa- som bostadsrättspriser steg i april och att det nu inte längre finns något område där priserna på bostadsrätter sjunker i årstakt. Malmö sticker fortsatt ut med störst prisuppgångar.

– Antalet affärer ligger på en fortsatt stabil hög nivå. Sett till årets fyra första månader har det sålts över 50.000 BR och villor, där speciellt villa-antalet ligger 2-3% över de senaste årens volymer. På årsbasis ökar nu priserna i alla redovisade områden förutom Stor-Stockholm där den är oförändrad, säger Per-Arne Sandegren, analyschef vid Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.

Annons:

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!